1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach

W dniu 18.12.2014r. w sali sztabowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Socjalnej przy Śląskim Komendancie Wojewódzkim. Posiedzenie otworzył oraz przywitał obecnych Prezes ZW kol. Jerzy Drozdek. Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności komisji socjalnej za rok 2014.Prezes ZW kol. Jerzy Drozdek oraz członek ZG kol. Roman Szłapa wręczyli medale 20-lecia ZEiRP RP pracownikowi Wydziału Polityki Informacyjnej KW st. bryg. Markowi Pisarkowi oraz Komendantowi Miejskiemu PSP w Siemianowicach mł. bryg. Leszkowi Jasica. Informacje na temat akcji sprawozdawczo-wyborczej omówił sekretarz ZW kol. Grzegorz Świerkot – termin zakończenia wyborów w kołach do końca stycznia 2015r. a Zjazd Wojewódzki Delegatów odbędzie się 17.03.2015r. Członek ZG kol. Roman Szłapa przedstawił tematy omawiane na posiedzeniu ZG w Otwocku oraz temat odpowiedzi na pismo Komendanta Głównego PSP adresowane do członków ZG w sprawie uwag do wystąpienia Prezesa ZG kol. Albina Piątkowskiego na uroczystości 20-lecia ZEiRP RP w Częstochowie. Po krótkiej dyskusji zebrani udali się na spotkanie opłatkowe z pracownikami Komendy Wojewódzkiej.

TUTAJ link do strony internetowej KW PSP w Katowicach.

 

 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła w Częstochowie

Dnia 9.01.2015r. w KM PSP w Częstochowie odbyło się spotkanie sprawozdawczo wyborcze w kole ZEiRP RP w Częstochowie. Wśród zaproszonych gości obecni byli:

 1. bryg. Sławomir Olbryś - Komendant Miejski PSP w Częstochowie,

 2. kol. Roman Szłapa - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach i jednocześnie członek ZG

Spotkanie otworzył ustępujący Prezes koła kol. Czesław Mikuła który przywitał zebranych oraz przedstawił porządek obrad który został zaakceptowany. Koło korzysta z pomieszczenia biurowego w Komendzie Miejskiej wyposażone w komputer i podstawowe umeblowanie. Ponadto na stronie internetowej KM PSP w Częstochowie koło naszej organizacji posiada zakładkę.

Bryg. Sławomir Olbryś przekazał życzenia Noworoczne wszystkim emerytom oraz ich rodzinom i zadeklarował wszechstronną pomoc dla naszej organizacji.

Kol. Roman Szłapa w imieniu Prezesa ZW oraz własnym złożył Najlepsze Życzenia Noworoczne oraz omówił sprawy nurtujące nasze środowisko w 2014r.

Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze zgodnie z ustalonym porządkiem prowadził kol. Andrzej Szymczyk.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji programu za okres 4-letniej kadencji złożył Prezes koła kol. Czesław Mikuła który m.in. podkreślił wzrost osobowy koła z 27 członków do 77, zorganizowanie 5 wycieczek (w tym 4 zagraniczne) oraz zorganizowanie wyjazdów grupowych członków koła do teatru. W 2014r. zorganizowano turniej w kręgle o puchar Prezesa koła oraz spotkanie dla członków koła którzy ukończyli 85 i 90 lat. W trakcie kadencji wyodrębniło się koło w Koniecpolu w którym jest 26 członków ZEiRP RP.

Wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium został przyjęty jednogłośnie.

Następnie odbyła się dekoracja osób odznaczonych przez członka ZG kol. Romana Szłapa oraz Prezesa Koła kol. Czesława Mikułę: okolicznościowe medale 20-lecia naszej organizacji otrzymali długoletni członkowie koła, natomiast odznakę za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP otrzymał kol. Zbigniew Kaszyca.

W wyniku przeprowadzonych wyborów skład zarządu koła przedstawia się następująco:

 • Prezes - Czesław Mila,
 • Wiceprezes - Jacek Koniarski,
 • Sekretarz - Jacek Sokołowski,
 • Skarbnik - Danuta Błaszczyk,
 • Członek - Zbigniew Kaszyca,
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Mateusz Lechowski,
 • Delegaci na Zjazd Wojewódzki - Czesław Mila, Jacek Koniarski.

Życzenia skutecznej społecznej pracy dla dobra emerytów i rencistów oraz naszej organizacji dla nowych władz koła złożył kol. Roman Szłapa oraz podziękował ustępującemu zarządowi za 4-letnią kadencję intensywnej pracy i zwiększenia o 200 % stanu osobowego.

 

 

WYBIERALI i ŚWIĘTOWALI

     W  dniu 17.12.2010r. w sali bankietowej MACIERZANKA odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Myszkowie/woj.śląskie/ połączone z wyborami nowych władz Koła Pierwszej część spotkania odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze, któremu przewodniczył   kpt. Mariusz Szczepański zapoznając zebranych z porządkiem zebrania, które zostało przyjęte jednogłośnie. Sprawozdanie z działalności Koła za okres czteroletniej kadencji przedstawił Prezes ustępującego Zarządu Marek Łuszczyk, sprawy finansowe Skarbnik – Zdzisława Jędryszczak, działalność Komisji Rewizyjnej – Andrzej Wiśniewski. Powołano odpowiednie komisje, rozpoczęto dyskusję, po której udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przystąpiono do wyborów nowych władz Koła. Nowym Prezesem Koła został wybrany kol. Marek Ciałuch. Po zakończeniu wyborów, krótkiej przerwie i uczczeniem minutą ciszy zmarłych emerytów i rencistów pożarnictwa wszystkich obecnych na sali powitał Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie           st. bryg. mgr inż. Krzysztof Migalski składając życzenia świąteczne. W dalszej części spotkania za dobrą prace na rzecz Koła uhonorowano: kol.- Zdzisławę Jędryszczak, kol.- Krzysztofa Kotyniaka, kol- Jana Święciaka, kol.- Tadeusza Śrubarza wręczając im statuetki strażaka. Słowo Boże wygłosił Kapelan Powiatowy Strażaków  ks.Kazimierz Świerdza, który poświęcił i pobłogosławił opłatek którym się podzielono składając sobie życzenia. Dalsza część spotkania przebiegła w miłej i przyjacielskiej atmosferze. 

 

 

 

 

 

Odwiedzili kolegę

W dniu 1.12.2014r. z wizytą u chorego członka naszego związku kol. Józefa Sicha byli: Prezes koła w Rudzie Śl. kol. Roman Szłapa oraz Skarbnik kol. Krystyna Goleśny, którzy przekazali zapomogę z funduszu socjalnego na koszty leczenia. Przy kawie wspominano ważne momenty związane z długoletnią służbą. Kol. Józef Sich urodził się w 1938r. w Rudzie Śl. - w 1954r. wstąpił do służby w Zawodowej Straży Pożarnej w Rudzie Śl. – przepracował w jednostkach ochrony przeciwpożarowej 40 lat a zakończył służbę w Straży Pożarnej KWK „Pokój” w stopniu starszego ogniomistrza.

Powstało nowe koło

W dniu 26.11.2014r. w Komendzie Miejskiej PSP w Jastrzębiu Zdroju odbyły się wybory Zarząsdu nowo powstałego koła naszego związku. Na zaproszenie grupy inicjatywnej wybory prowadził Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach kol. Roman Szłapa.
Na zebraniu obecny był Komendant Miejski PSP - st.bryg. Edward Deberny - który zapewnił zebranych o wszechstronnej pomocy wybranym władzom koła w celu realizacji zadań statutowych. 
Skład Zarządu Koła:
Prezes               - kol. Stanisław Bazgier
Wiceprezes       - kol. Jan Markewka
Sekretarz          - kol. Bronisław Kajsztura
Skarbnik           - kol. Marian Tobiasz
Członek            - kol. Jarosław Podeszwa
Członek            - kol. Zbigniew Krasucki
Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - kol. Krzysztof Chmielewski
Sekretarz            - kol. Mieczysław Holeksa
Członek              - kol. Edward Holeksa
Delegat na Zjazd Wojewódzki:
kol. Stanisław Bazgier
Na spotkaniu pokazano nowo założoną kronikę koła. Na zakończenie kol. Roman Szłapa nowo wybranym władzom koła życzył sukcesów w działalności społecznej na rzecz poprawy sytuacji emerytów i rencistów.
 
Życzymy owocnej pracy na rzecz naszego środowiska.

 

Licznik odwiedzin

8246365
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
565
467
565
7619216
7408
51791
8246365