1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

XIII Biesiada piwna emerytów koła nr 14 w BIELSKU-BIAŁEJ

W dniu 14 stycznia 2016 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach, odbyło się XIII już spotkanie emerytów i rencistów Koła nr 14 w Bielsku-Białej. W spotkaniu wraz z emerytami i zaproszonymi gośćmi uczestniczyło ponad 100 osób. Liczba członków bielskiego Koła Emerytów nadal rośnie – jest nas już 133 osoby. Między innymi, wśród zaproszonych gości, swą obecnością uświetnił nasze spotkanie Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej st.bryg. Adam Caputa wraz z pracownikami Komendy Miejskiej, a także Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP kolega Roman Szłapa. Bacznie przyglądał się naszemu spotkaniu zaproszony również, kolega Piotr Suchy (emeryt z Cieszyna, który zadeklarował rozpoczęcie działań w celu utworzenia kolejnego koła przy Komendzie Miejskiej PSP w Cieszynie).

W pierwszej części spotkania sprawozdawczego, głos zabierali: Prezes Koła - kolega Jarosław Zabłocki, Przewodniczący komisji rewizyjnej - kolega Zbigniew Pęzioł, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku - kolega Roman Szłapa, Komendant Miejski PSP - st.bryg. Adam Caputa. Przegłosowano kilka uchwał i wniosków. Minutą ciszy uczczono zmarłych w poprzednim roku naszych kolegów emerytów. W części nieoficjalnej, dla umilenia spotkania bawił nas swymi niezwykle udanymi skeczami, kawałami i piosenkami, kabaret o nazwie Bielska Scena Kabaretowa. Na stołach wylądowały rarytasy kulinarne oraz piwo. Nasi emeryci i renciści oraz zaproszeni goście bawili się doskonale, między innymi dzięki wspaniałej atmosferze i pysznym posiłkom, które zapewnił nam kolega Wojtek Kąkol, profesjonalnie obsługujący całą imprezę.

Artykuł oraz zdjęcia kol. Marek Pacholski członek zarządu koła

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach

W dniu 18.12.2015r. w Komendzie Wojewódzkiej w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Wojewódzkiej Komisji Socjalnej przy Śląskim Komendancie Wojewódzkim. Wśród gości obecni byli:

 1. Śląski Komendant Wojewódzki - nadbryg. Marek Rączka

 2. Rzecznik Prasowy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego - st.bryg. Jarosław Wojtasik

 3. Z-ca Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Socjalnej - st.kpt. Ewa Krywko

 4. Członek Prezydium ZW Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych w Katowicach - kol. Ewa Stec

Posiedzenie otworzył Prezes ZW kol. Roman Szłapa, który przywitał obecnych oraz przedstawił program który jednogłośnie został przyjęty a następnie przekazał prowadzenie v-ce Prezesowi ZW kol. Grzegorzowi Świerkot. Następnie odznaczono honorową odznaką „Zasłużony dla ZEiRP RP” nadaną przez Prezydium ZG ZEiRP RP następujące osoby:

1. Kol. Zbigniew Hibner       - Częstochowa

2. Kol. Janusz Benduch         - Częstochowa

3. Kol. Marian Trojanowski   - Zabrze.

Za wkład włożony w zorganizowanie struktur wojewódzkich naszej organizacji, statuetkę Św. Floriana otrzymał kol. Jerzy Drozdek – Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego.

Za pomoc w bieżące funkcjonowanie ZW pamiątkowy medal 20-lecia ZEiRP RP otrzymał pracownik kwatermistrzostwa KW st.chor. Adam Krywko.   Odznaczenia wręczył Prezes ZW ZEiRP RP a asystował Śląski Komendant Wojewódzki.

Następnie Prezes ZW przedstawił do realizacji przez koła oraz ZW „Uchwały” podjęte na posiedzeniu Zarządu Głównego które odbyło się w dniu 20.10.2015r. w KG PSP w Warszawie.

Ponadto podziękował Zarządowi Koła w Bielsku Biała za zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia ZW w październiku br. oraz omówił udział na Posiedzeniu ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji które odbyło się dnia 15.12.2015r. w KW Policji w Katowicach.

Ustalono termin roboczego posiedzenia ZW ZEiRP, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej na dzień 2 luty 2016r. godz. 11 w KW PSP w Katowicach.

Kol. Irena Zbylut skarbnik ZW omówiła i przekazała druki sprawozdań za 2015r. które po wypełnieniu przez koła należy dostarczyć wraz z składką do ZW w terminie do 2 lutego 2016r.     Nadbryg. Marek Rączka omówił bieżącą współpracę z Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP i ocenił ją bardzo pozytywnie. Przekazał wszystkim obecnym życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Na zakończenie posiedzenia Prezes ZW zaprosił wszystkich na wspólny opłatek z pracownikami Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.

Wigilia w Myszkowie

W dniu 18.12.2015r w sali bankietowej MACIERZANKA odbyło się spotkanie wigilijne Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Myszkowie /woj.śląskie/ . Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie st. bryg. Krzysztof Migalski, który powitał wszystkich zebranych gości:

W spotkaniu uczestniczyli:

 1. dh. Zdzisław Ucieklak - Wice Prezes Zarządu Powiatowego OSP

 2. ks- Kazimierz Świerdza - Kapelan Powiatowy Strażaków .

Po uczczeniu minutą ciszy zmarłych Emerytów i Rencistów głos zabrał Prezes Koła Marek Ciałuch który złożył informację z działalności Koła za rok 2015 przedstawiając jednocześnie plan działania Koła na rok 2016 , sprawy socjalne koła omówił kol. Sławomir Wyszyński.

W dalszej części spotkania za dobrą prace na rzecz Koła uhonorowano nagrodami książkowymi kol.- Marka Szczepaniaka, kol-Stanisława Mygę.

Słowo Boże wygłosił Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Kazimierz Świerdza, który poświęcił i pobłogosławił opłatek którym się podzielono składając sobie życzenia. Dalsza część spotkania przebiegła w miłej i przyjacielskiej atmosferze.

Prezes Koła -Marek Ciałuch

Posiedzenie Wyjazdowe Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach

W październiku br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiego Zarządu ZEiRP RP i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej woj. Śląskiego

Uczestnicy zostali przywitani przez Komendanta Miejskiego PSP W Bielsku Białej st.bryg. Adama Caputę oraz Prezesa Zarządu Koła naszej organizacji w Bielsku-Białej. Po krótkim powitaniu Komendant Miejski pokazał jedną z największych w Polsce strażnicę PSP. 

Następnie kolejką gondolową wyjechaliśmy na górę Szyndzielnię, oglądając z platformy widokowej piękną panoramę Beskidu śląskiego.

Posiedzenie ZW ZEiRP w Katowicach otworzył Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Roman Szłapa, który przywitał zebranych oraz zaproszonych gości:

 1. nadbryg. Marka Rączkę - Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach, 

 2. st.bryg. Edwarda Debernego  - Komendanta Miejskiego w PSP Jastrzębiu.

St.bryg. Adam Caputa - Komendant Miejski PSP Bielsku - Białej przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty oraz przekazał dalsze prowadzenie Wiceprezesowi ZW kol. Grzegorzowi Świerkot.

Prezes ZW złożył informację z posiedzenia Krajowego Zjazdu Delegatów w którym uczestniczyła 4 osobowa grupa delegatów woj. śląskiego. Na KZD wybrano nowe władze - członkiem Zarządu Głównego został kol. Roman Szłapa, a członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Krzysztof Sromek. Omówił spotkanie integracyjne, które odbyło się w Prószkowie i Turawie woj. opolskie oraz w Oławie woj. dolnośląskie, trzech Zarządów Wojewódzkich województw: opolskiego, dolnośląskiego oraz śląskiego (poinformował o zajęciu 1 miejsca w strzelaniu z karabinka pneumatycznego).

Kol. Irena Zbylut przekazała informacje na temat finansów związku oraz przekazaniu całej składki z woj. śląskiego do Zarządu Głównego.

Przekazano pisemną informację w sprawach wykorzystania funduszu socjalnego Prezesom Kół Terenowych.

Na wniosek Prezesa ZW jednogłośnie wybrano rzecznika Zarządu Wojewódzkiego kol. Marka Pacholskiego.

Następnie Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach nadbryg. Marek Rączka podziękował za zaproszenie oraz omówił dobrą współpracę z Zarządem Wojewódzkim ZEiRP RP oraz Wojewódzką Komisją Socjalną.

Wręczone zostały odznaki „Za zasługi dla ZEiRP RP” nadane przez Prezydium Zarządu Głównego następującym osobom:

 1. Kol. Jarosław Zabłocki  Wiceprezes ZW w Katowicach oraz Prezes koła w Bielsku,

 2. Kol. Krzysztof Sromek - członek Głównej Komisji Rewizyjnej,

 3. Kol. Piotr Matyja - Prezes koła Zabrze,

 4. Kol. Roman Patyk - członek WKR oraz Wiceprezes koła Jaworzno,

 5. Kol. Marek Pacholski - członek zarządu oraz rzecznik koła Bielsko Biała.

Za współtworzenie struktur Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach naszej organizacji wręczono statuetki św. Floriana następującym zasłużonym członkom:

 1. Kol. Irenie Zbylut,

 2. Kol. Kazimierzowi Komandzikowi,

 3. Kol. Bolesławowi Topolskiemu.

Zaproszonym gościom spotkania wręczono okolicznościowe prezenty. Za udział w spotkaniu oraz organizację spotkania podziękował Prezes ZW zarządowi koła w Bielsku Białej oraz zaprosił wszystkich uczestników do wspólnej kolacji.

 

Posiedzenie wyjazdowe Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach

W październiku br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiego Zarządu ZEiRP RP i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej woj. śląskiego.

Uczestnicy zostali przywitani przez Komendanta Miejskiego PSP W Bielsku Białej st.bryg. Adama Caputa oraz zarząd koła naszej organizacji w Bielsku. Po krótkim powitaniu Komendant Miejski pokazał jedną z największych w Polsce remizę wraz z wyposażeniem.

Następnie kolejką gondolową wyjechaliśmy na górę Szyndzielnie, oglądając z platformy widokowej piękną panoramę Beskidu śląskiego.

Posiedzenie ZW ZEiRP w Katowicach otworzył Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Roman Szłapa, który przywitał zebranych oraz zaproszonych gości:

1. Nadbryg. Marka Rączkę - Komendanta Wojewódzkiego.

2. st.bryg. Deberny Edward   - Komendant Miejski PSP Jastrzębie.

3. st.bryg. Adam Caputa   - Komendant Miejski PSP Bielsko Biała przedstawił porządek posiedzenia który został przyjęty oraz przekazał dalsze prowadzenie V-ce Prezesowi ZW kol. Grzegorzowi Świerkot.

Prezes ZW złożył informację z posiedzenia Krajowego Zjazdu Delegatów w którym uczestniczyła 4 osobowa grupa delegatów woj. śląskiego. Na KZD wybrano nowe władze - członkiem Zarządu Głównego został kol. Roman Szłapa a członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Krzysztof Sromek. Omówił spotkanie integracyjne które odbyło się w Prószkowie i Turawie woj. opolskie oraz w Oławie woj. dolnośląskie, trzech Zarządów Wojewódzkich województw: opolskiego, dolnośląskiego oraz śląskiego (poinformował o zajęciu 1 miejsca w strzelaniu z karabinka pneumatycznego).

Kol. Irena Zbylut przekazała informacje na temat finansów związku oraz przekazaniu całej składki z woj. śląskiego do Zarządu Głównego.

Przekazano pisemną informację w sprawach wykorzystania funduszu socjalnego Prezesom Kół Terenowych.   Na wniosek Prezesa ZW jednogłośnie wybrano rzecznika Zarządu Wojewódzkiego    kol. Marka Pacholskiego.

Następnie Komendant Wojewódzki nadbryg. Marek Rączka podziękował za zaproszenie oraz omówił dobrą współpracę z Zarządem Wojewódzkim ZEiRP RP oraz Wojewódzką Komisją Socjalną.

Wręczone zostały odznaki „Za zasługi dla ZEiRP RP” nadane przez Prezydium Zarządu Głównego następującym osobom:

1. Kol. Jarosław Zabłocki   - V-ce Prezes ZW w Katowicach oraz Prezes koła w Bielsku.

2. Kol. Krzysztof Sromek   - członek Głównej Komisji Rewizyjne.

3. Kol. Piotr Matyja         - Prezes koła Zabrze.

4. Kol. Roman Patyk          - członek WKR oraz V-ce prezes koła Jaworzno.

5. Kol. Marek Pacholski   - członek zarządu oraz rzecznik koła Bielsko Biała.

Za współtworzenie struktur Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach naszej organizacji wręczono statuetki św. Floriana następującym zasłużonym członkom:

1. Kol. Irena Zbylut,

2. Kol. Kazimierz Komandzik,

3. Kol. Bolesław Topolski .

Zaproszonym gościom spotkania wręczono okolicznościowe prezenty.

Za udział w spotkaniu oraz organizację spotkania podziękował Prezes ZW zarządowi koła w Bielsku Białej oraz zaprosił wszystkich uczestników do wspólnej kolacji.

Opracował: Roman Szłapa

Licznik odwiedzin

8246369
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
569
467
569
7619216
7412
51791
8246369