1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Spotkanie członków koła z Rudy Śląskiej z okazji Dnia Seniora

W październiku 2016r. Zarząd koła nr. 11 zorganizował uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora w restauracji „Ranczo” w Rudzie Śląskiej.

Prezes koła kol. Roman Szłapa podsumował działania Zarządu koła w 2016 roku (pomoc dla potrzebujących emerytów w tym przekazanie 35 paczek, zorganizowanie 2 wycieczek oraz 3 spotkań).

Za długoletnią działalność w Zarządzie koła w Rudzie Sląskiej zostali wyróżnieni otrzymując książkę – kronikę 20 lecia oraz znaczek do klapy: ZEiRP RP :

- kol. Krystyna Goleśny

- kol. Marian Mertynczak

- kol. Jan Misiura

Następnie przy dźwiękach muzyki rozpoczęła się dyskusja na trapiące nas problemy oraz wieczorna część programu.

 

> Relacja - Prezes koła Roman Szłapa  zdjęcia - kol. Marian Goleśny

ANDRZEJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

W dniu 30.11.2016 r. odbył się I Andrzejkowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Myszkowie . Miejscem rozgrywek była sala gimnastyczna KP PSP w Myszkowie. W turnieju wystartowało 24 zawodników -strażacy PSP, druhowie OSP oraz członkowie koła emerytów i rencistów pożarnictwa w Myszkowie w składzie: kol. Andrzej Wiśniewski, kol Andrzej Gryl , kol .Andrzej Tkacz, kol .Zbigniew Placek, kol. Marek Ciałuch i kol. Adam Napora.

Turniej rozpoczął się o godz. 11:00 wystąpieniem Komendanta Powiatowego PSP bryg. mgr. inż Sergiusza Wiśniewskiego, który po powitaniu wszystkich ogłosił otwarcie imprezy sportowej. Turniej został rozegrany w systemie mieszanym – składał się z fazy grupowej i fazy pucharowej.

Po zakończeniu zmagań sportowych i wręczeniu najlepszym zawodnikom turnieju pamiątkowych pucharów oraz wszystkim  zawodnikom   pamiątkowych dyplomów uczestnicy turnieju udali się wspólnie na pyszną strażacką grochówkę przygotowaną przez wydział kwatermistrzowski KP PSP Myszków.

Cały turniej odbył się w miłej i przyjacielskiej atmosferze integrując środowisko pożarnicze powiatu myszkowskiego.

Najwyższą lokatą spośród emerytów startujących w turnieju może poszczycić się kol. Zbigniew Placek zajmując czwarte miejsce-serdecznie gratulujemy.

Autor tekstu i zdjęć: Marek Ciałuch - Myszków

Spotkanie z okazji DNIA SENIORA koła ZEiRP RP w Bielsku Biała

Bardzo nam miło poinformować, że kolejne, bo już czwarte jakże miłe spotkanie z okazji DNIA SENIORA wśród „BRACI POŻARNIECZEJ” mamy za sobą.

Dla przypomnienia:

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora.

Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia.

Prócz naszych miłych emerytów i rencistów, wśród zaproszonych na spotkanie gości, znaleźli się:

o       Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP kol. Roman Szłapa,

o       Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Marek Rączka,

o       Komendant Miejski PSP st. bryg. Adam Caputa,

o       otaczająca opieką naszych emerytów Pani Aleksandra Czajka

o       oraz współtwórczyni wycieczek, a zarazem przewodniczka tychże, Koleżanka Katarzyna Walasik.

Na wstępie, Prezes naszego Koła Jarek Zabłocki, po powitaniu i krótkiej przemowie, wręczył małe upominki naszym gościom:

Oli Czajce, Katarzynie Walasik oraz kierowcy autokaru Przemkowi Frydel, za zaangażowanie i pomoc w organizacji spotkań, imprez i wycieczek.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Roman Szłapa, po krótkim przemówieniu, wyróżnił dwóch uczestników spotkania nagrodą książkową. Tytuł: „20 lat Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej - historia powstania i działalności”.

Wyróżnieni, to założyciele i obecni czynni członkowie, i działacze naszego Koła nr 14 Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Bielsku-Białej – kol. Aleksander Radkowski i kol. Zbigniew Pęzioł. GRATULUJEMY!

Niewątpliwą atrakcją naszego spotkania, była retrospekcja naszych „dokonań” w roku 2016, przedstawiona jako prezentacja slajdów z komentarzem. Przypomnieliśmy sobie: kulig na Stecówkę, dwudniową wycieczkę w Pieniny oraz trzydniową w Bieszczady.

Rozmowy towarzyskie zdominowały pozostały miły czas spotkania…Mimo, że muzyka grała, tańców nie było (poza jednym przypadkiem).

Autor tekstu oraz zdjęć kol. Marek Pacholski.

Spotkanie koła z Częstochowy z okazji Dnia Seniora

W dniu 18 listopada 2016r Zarząd koła nr 8 w Częstochowie zorganizował wyjazdowe zebranie członków. Na zebranie zaproszony był przedstawiciel KM PSP. Swoją obecnością zaszczycił Z-ca K-ta bryg. Janusz Benduch, który pogratulował naszej społecznej aktywności, życząc dalszych sukcesów w działalności na rzecz emerytów, rencistów pożarników naszego częstochowskiego regionu.

  

Prezes Czesław Mila przedstawił sprawozdanie z działalności Koła nr 8 za rok 2016.

Do koła w br. wstąpiło 20 nowych członków powiększając stan Koła do 110 członków. Członkowie uczestniczyli m.in. w dwóch wycieczkach krajowych, na koncercie operetkowym, na biesiadzie noworocznej, a obecnie spotkaniu w dniu Seniora. Uczestniczyli w licznych uroczystościach ZEiRPRP miejscowych, wojewódzkich i centralnych, a także uroczystościach pogrzebowych strażaków emerytów, którzy odeszli na zawsze z naszych szeregów.

Aktywni członkowie byli wyróżniani odznaczeniami, zarząd koła wspierał emerytów starających się o pomoc finansową z funduszu socjalnego.

Zebrania Koła, zebrania Zarządu i comiesięczne wtorkowe dyżury członków Zarządu służą realizacji założonych planów, otwarciu się na problemy emerytów i poprawie aktywności członków naszego koła.

W planach na 2017rok Zarząd Koła przewiduje wariantowo propozycje wyjazdowe dla członków: jedna wycieczka do Międzyzdrojów z wyjazdem do Kopenhagi i Malmo ( 30 maja -04 czerwca 2017) lub dwie krajowe: (01-03 września) zwiedzanie Warszawy oraz (07-09 lipca) na spływ Dunajcem.

Jednocześnie Zarząd oczekuje na zgłaszanie do uczestnictwa w wycieczkach w terminie do 15 grudnia br. pocztą emailową: <">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. > lub telefonicznie do kol. Czesława Mili.

Na zebraniu została złożona informacja skarbnika za działalność finansową w bieżącym roku.

Po zebraniu członkowie Koła spotkali się na wspólnym obiedzie z okazji Dnia Seniora 2016 w tradycyjnym od wielu lat miejscu: sali „Studnia” przy ul. Jaskrowskiej w Częstochowie.

Spotkanie było kolejną miłą okazją do wspomnień, wzajemnego wsparcia, dzielenia się problemami i radościami życia emeryta, seniora, nawiązywania kontaktów, ustalania nowych form wspólnego spędzenia czasu.

Liczny udział członków koła w Dniu Seniora 2016 potwierdza, że spotkanie było oczekiwanym, ważnym i miłym momentem w życiu naszych koleżanek i kolegów Seniorów. 

W załączeniu galeria zdjęć.

Autorem tekstu oraz zdjęć jest:

kol. Czesław Mila - Prezes koła ZEiRP RP Częstochowa

Wyjazdowe posiedzenie ZW ZEiRP RP w Katowicach

W dniu 28.10.2016 r. w Częstochowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz komisji socjalnej przy Śląskim Komendancie Wojewódzkim.

W programie była wizyta w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie gdzie zostaliśmy przywitani przez z-cę KM st. bryg. Janusz Benduch który przybliżył nam zadania i obowiązki Jednostek Ratowniczo Gaśniczych pow. Częstochowskiego oraz ich wyposażenie. Prezes koła kol. Czesław Mila pokazał pomieszczenie wykorzystywane przez członków koła oraz galerię Prezesów koła w Częstochowie. Zwiedziliśmy muzeum „Fabrykę zapałek” gdzie m.in. zobaczyliśmy kilku minutowy najstarszy dokumentalny film wykonany na ziemiach Polski z pożaru fabryki który miał miejsce w 1913 r.

Przed rozpoczęciem posiedzenia ZW, WKR byliśmy w Sanktuarium na Jasnej Górze. Wśród zaproszonych gości obecni byli:

1.            Śląski Komendant Wojewódzki  - nadbryg. Marek Rączka  który został przywitamy dużymi oklaskami.

2.            V-ce Przewodnicząca Komisji Socjalnej – st. kpt. Ewa Krywko

Posiedzenie otworzył Prezes ZW kol. Roman Szłapa który przywitał zaproszonych gości oraz obecnych - przedstawił program i przekazał prowadzenie V-ce Prezesowi ZW kol. Jarosławowi Zabłockiemu.

Za skuteczne działanie na rzecz naszej organizacji wyróżnieni zostali otrzymując książkę-kronikę 20-lecia ZEiRP RP :  kol. Czesław Mila, kol. Czesław Mikuła, kolo. Wiesław Manka , kol. Stanisław Duda  -  wręczenia dokonał  Prezes ZW kol. Roman Szłapa oraz nadbryg. Marek Rączka.

Prezes  przedstawił wizytę na śląsku przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego w Wrocławiu i ZW z Opolu wraz z Prezesem ZG kol. Krzysztofem Maślankiewiczem oraz omówił zorganizowaną przez ZW wycieczkę do Rumunii jak również zorganizowany wyjazd 24 członków ZW ZEiRP w Katowicach  do Warszawy na uroczystość wręczenia Sztandaru dla Zarządu Głównego ZEiRP RP (byliśmy najliczniejszą grupą ). Ponadto przedstawił negatywną sytuację w kole w Tarnowskich Górach.

St. kpt. Ewa Krywko przedstawiła sytuację funduszu socjalnego w bieżącym roku.

Śląski Komendant Wojewódzki ustosunkował się do omówionych wcześniej tematów oraz życzył owocnej działalności na rzecz emerytów i rencistów pożarnictwa.

Na zakończenie Prezes ZW podziękował Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu za wszechstronną pomoc udzielaną naszej organizacji oraz zaprosił obecnych do wspólnego zdjęcia.

Tekst i zdjęcia : Roman Szłapa

Licznik odwiedzin

7738723
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
818
1465
4235
7105163
5431
34790
7738723