1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Dyżury w pierwszy wtorek miesiąca

Dyżury członków Zarządu Koła nr 8 ZEiRRP odbywają się w siedzibie KM PSP w Częstochowie w pokoju koła zgodnie z grafikiem: w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 11.00 – 13.00.

Dyżury są okazją dla emerytów do udzielenia informacji dot. działalności koła, uzyskania wiedzy o możliwościach wsparcia i pozyskania pomocy dla potrzebujących, załatwienia spraw organizacyjnych, oraz zwyczajnych spotkań seniorów naszego pożarniczego środowiska.

W dniu 7 lutego 2017r dyżur pełnił kol. Janusz Sokołowski, na dyżurze obecny był również . Prezes koła kol. Czesław Mila.

W ramach tego dyżuru liczna grupa emerytów miała możliwość dokonać między innymi wpłat składek członkowskich, uzyskać informacje o programie wycieczek, jednocześnie dokonać wpłat zaliczek na planowane wyjazdy. Kol. Prezes przyjął kilkoro kolejnych kandydatów z deklaracjami na nowych członków koła. W dyskusji z korzystających z dyżurów emerytami otwierały się nowe pomysły na poszerzenie form działalności koła. 

Spotkanie z kol. Prezesem koła emerytów w Łukowie.

 

Prezes Koła ZEiRP RP w Łukowie /woj. lubelskie/ kol. Janusz Pawlak odwiedzając Częstochowę w dniu 07.02.2017 r. spotkał się z członkami zarządu koła, Prezesem kol. Czesławem Milą i kol. Januszem Sokołowskim. Krótkie spotkanie było okazją wymiany doświadczeń z działalności kół, nawiązania kontaktów oraz wspomnień z lat służby pożarniczej.

Kol. Janusz Pawlak serdecznie zapraszał na przyjazd do pięknej krajobrazowo ziemi łukowskiej. Sam, wcześniej wielokrotnie odwiedzał Częstochowę i okolice oraz tutejszą Komendę PSP.  Kol. J. Pawlak przekazał kol. Januszowi Sokołowskiemu na pamiątkę album „Strażacy ziemi sokołowskiej”, ziemi i okolic będących miejscem praktyk studenckich w okresie studiów WOSP. Miłe spotkanie otwiera nowe kierunki wspólnych wyjazdów i kontaktów i innymi środowiskami seniorów pożarnictwa w kraju.

 

Relacja oraz zdjęcia Prezes koła kol. Czesław Mila

Biesiada noworoczna 2017 w Kole nr 8 ZEiRP RP w Częstochowie

W dniu 13.01.2017r. po raz kolejny na noworocznej biesiadzie spotkali się emeryci i renciści pożarnictwa regionu częstochowskiego.

Tradycyjnie Prezes Zarządu koła nr 8 kol. Czesław Mila otworzył biesiadę i powitał wszystkich uczestników i zaproszonych gości: Prezesa ZW ZEiRP RP w Katowicach kol. Romana Szłapa, Prezesa koła w Oleśnie kol. Zygmunta Zalewskiego, Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie reprezentowanego przez mł. bryg Dariusza Gieronia, naczelników wydz. finansowego st. kpt. Dorotę Machurę oraz wydz. Kwatermistrzowskiego w.z. Panią Magdę Lis nadzorującą sprawy emerytów.

Kolega Cz. Mila zaprezentował uczestnikom spotkania informację o działalności koła nr 8 przy KM PSP oraz plany na rok 2017, w tym propozycje wyjazdów autokarowych.

Goście dzieląc się swoimi wrażeniami ze spotkania złożyli życzenia noworoczne wszystkim strażakom i emerytom. Spotkanie emerytów było również okazją wyróżnienia członka koła kol. Zygmunta Famuły „Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” oraz wręczenia legitymacji kilku nowo przyjętym członkom naszego Koła.

Wspólny obiad sprzyjał wzajemnym rozmowom, wspomnieniom koleżanek i kolegów emerytów, wcześniej przez wiele lat współpracujących we wspólnej i trudnej służbie w różnych wydziałach Komend i JRG. Przygrywająca muzycznie „Kapela Romana” skłoniła seniorów do tanecznej zabawy.

Załączone w galerii zdjęcia są małym wycinkiem przeżywanych emocji i radości z oczekiwanych spotkań, a liczny udział emerytów potwierdza potrzebę utrzymywania tradycji wspólnych noworocznych biesiad.

Odznaczenie 92 - letniego seniora

Przy okazji noworocznego spotkania emerytów i rencistów pożarnictwa w Częstochowie, dniu 13 stycznia 2017r odznaczeniem „Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” został wyróżniony 92 – letni emeryt pożarnictwa kol. /st.ogn./ Marian Czech, aktywny do późnych lat życia członek koła nr 8.

W miejscu zamieszkania seniora odznaczenie kol. Marianowi Czechowi wręczyli Prezes Zarządu Woj. ZEiRP RP w Katowicach kol. Roman Szłapa i Prezes Koła nr 8 kol. Czesław Mila. Podziękowali za lata pełnionej służby w Straży Pożarnej i późniejsze, już na emeryturze zaangażowanie się w działalność na rzecz emerytów w Kole nr 8 ZEiRP RP w Częstochowie. Po miłym spotkaniu złożyli życzenia jubilatowi i jego małżonce wielu kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, lat wypełnionych spokojem i radością.

 

Treść oraz zdjęcia Prezes koła kol. Czesław Mila

XIV BIESIADA PIWNA EMERYTÓW KOŁA nr 14 W BIELSKU-BIAŁEJ

W dniu 12 stycznia 2017 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach, odbyło się XIV już spotkanie emerytów i rencistów Koła nr 14 w Bielsku-Białej. W spotkaniu wraz z emerytami i zaproszonymi gośćmi uczestniczyło ponad 100 osób. Między innymi, wśród zaproszonych gości, swą obecnością uświetnił nasze spotkanie Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej st.bryg. Adam Caputa wraz z pracownikami Komendy Miejskiej, a także Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP kolega Roman Szłapa.

W pierwszej części spotkania sprawozdawczego, głos zabierali: Prezes Koła - kolega Jarosław Zabłocki, członek Komisji Rewizyjnej - kolega Stanisław Kucharczyk, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku - kolega Roman Szłapa, Komendant Miejski PSP - st.bryg. Adam Caputa. Zebranie prowadził kol. Krzysztof Sromek - Wiceprezes naszego Koła. Minutą ciszy uczczono zmarłych w poprzednim roku naszych kolegów emerytów. Udzielono absolutorium obecnemu Zarządowi Koła. W części nieoficjalnej, dla umilenia spotkania bawiła nas swymi udanymi skeczami, konkursami, kawałami i przyśpiewkami, Kapela Góralska ze Szczyrku. Na stołach pojawiły się rarytasy kulinarne oraz piwo. Nasi emeryci i renciści oraz zaproszeni goście bawili się doskonale, między innymi dzięki wspaniałej atmosferze i pysznym posiłkom, które zapewnił nam kolega Wojciech Kąkol, profesjonalnie obsługujący tę imprezę.

Relacja oraz zdjęcia - kol. Marka Pacholskiego

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Komisji Socjalnej przy Śląskim Komendancie Wojewódzkim

W dniu 15.12.2016r. w KW PSP w Katowicach odbyło się uroczyste posiedzenie ZW, WKR oraz Komisji Socjalnej na które przybyli zaproszeni goście:

-  st. bryg. Erwin Jaworudzki  - z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

-  kol. Piotr Stypa   - Prezes ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji

-  st. kpt. Ewa Krywko – zastępca Przewodniczącego Komisji Socjalnej

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP Roman Szłapa który przywitał obecnych, przedstawił program oraz przekazał prowadzenie v-ce Prezesowi ZW Grzegorzowi Świerkot.

-  Prezes ZW wziął udział w posiedzeniu ZG ZEiRP RP   w dniach 16-17.11.2016r. w Czorsztynie woj. małopolskie na którym przedstawiono m.in. rozliczenie kosztów związanych z uroczystym wręczeniem sztandaru dla ZG ZEiRP RP oraz przekazano podziękowanie wszystkim darczyńcom, przedstawiono projekt„Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, …”, - służby na rzecz totalitarnego państwa -.

Ponadto Prezes ZW  omówił–stanowisko Prezydium ZW ZEiRP RP w Wrocławiu w sprawie logo PSP zawarte w Piśmie z dnia 30.11.2016r. przesłanym do KG PSP oraz ustalono jednogłośnie skierowanie pisma do KG PSP,  popierające stanowisko Prezydium ZW ZEiRP RP w Wrocławiu

Przedstawiono „List otwarty Klubu Generalskiego PSP  z dnia 29.11.2016r.”  w sprawie sytuacji w Państwowej Straży Pożarnej.

Za pomoc naszej organizacji Prezes ZW w asyście z-cy KW odznaczył „odznaką za zasługi dla ZEiRP RP” st. bryg. Edwarda Debernego – Komendanta Miejskiego PSP w Jastrzębiu.

Skarbnik ZW kol. Irena Zbylut omówiła zasady gospodarki finansowej w zarządach kół oraz dokumentacje dotyczącą sprawozdawczości rocznej  - dostarczenie sprawozdania rocznego do ZW w terminie do 15.02.2017r. wraz ze składkami.

Podjęto Uchwałę w sprawie skreślenia koła w Tarnowskich Górach.

Bieżące sprawy socjalne omówiła st.kpt. Ewa Krywko.

Po zakończeniu posiedzenia udano się na spotkanie opłatkowe z pracownikami Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.

Tekst  - Prezes ZW Roman Szłapa,    zdjęcia  - rzecznik ZW Marek Pacholski.

Spotkanie opłatkowe w Myszkowie

W dniu 20.12.2016r w restauracji CAPRI odbyło się spotkanie opłatkowe Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP zrzeszonych przy KP PSP Myszków/ woj.śląskie  /

Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie bryg.mgr inż. Sergiusz Wiśniewski, który powitał wszystkich zebranych gości składając wszystkim zaproszonym życzenia świąteczno-noworoczne. Po uczczeniu minutą ciszy zmarłych Emerytów i Rencistów głos zabrał Wiceprezes- Koła Marek Luszczyk który złożył informację z działalności Koła za rok 2016. Atrakcją naszego spotkania była prezentacja slajdów z komentarzem Prezesa Koła- naszych dokonań w roku 2016 . W dalszej części Prezes Koła Marek Ciałuch obdarował  Komendanta Powiatowego PSP w Myszkowie oraz Kapelana Powiatowego Strażaków ksiązką  20 lat Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej 1994-2014 - historia powstania i działalności

Słowo Boże wygłosił Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Kazimierz Świerdza, który poświęcił i pobłogosławił opłatek którym się podzielono składając sobie życzenia.

Dalsza część spotkania przebiegła w miłej i przyjacielskiej atmosferze.

Prezes Koła- Marek Ciałuch

Licznik odwiedzin

7738673
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
768
1465
4185
7105163
5381
34790
7738673