1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

POSIEDZENIE WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZEiRP RP

       W dniu 18 grudnia 2019r. w restauracji „Wileńska” odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego ZW ZE i RP R P w którym uczestniczyli:

- członkowie Zarządu Wojewódzkiego,

- Prezesi Kół z terenu województwa,

- Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki

Porządek obrad :

1. otwarcie posiedzenia.

2. Wręczenie Odznak Honorowych „Zasłużony dla Związku:.

3. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego z działalności zarządu i jego Prezydium.

4. Informacja o wykorzystaniu funduszu socjalnego w 2019 roku.

5. Dyskusja i przyjęcie uchwał i informacji o sposobie realizacji zgłoszonych wniosków.

   Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Stanisław Mikulak, witając jego uczestników i przedstawiając porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Następnie Prezes ZW i Honorowy Prezes ZW Tadeusz Jakubik dokonali aktu wręczenia Honorowych Odznak „Zasłużony dla Związku”. Uchwałami Nr VI/8/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku i Nr VII/11/2019 z dnia 27 października 2019 roku Odznakami zostało wyróżnionych dwudziestu członków z Kół z terenu województwa:

     Na posiedzeniu ZW ZEiRP RP wręczono odznaki następującym członkom Związku:

1. Boryczewski Artur - Koło W Elblagu.

2. Danelczyk Witold   - Koło w Działdowie

3.Fursewicz Artur       - Koło w Giżycku

4. Gaj Jan                   - Koło w Kętrzynie

5. Kuźniewski Wiktor – Koło w Lidzbarku Warm.

6. Łątkowski Mirosław- Koło w Iławie

7. Modzelewski Dariusz – Koło w Giżycku

8. Pienicki Krzysztof   - Koło w Działdowie

9. Suchocki Janusz       - Koło w Iławie

10. Szlachta Zbigniew - Koło w Węgorzewie

11. Wierzbicki Bogdan – Koło w Giżycku

12. Zera Mieczysław     - Koło w Mrągowie

Nieobecnym ośmiu wyróżnionym członkom Odznaki zostaną wręczone na zebraniach Kół.

Prezes Zarządu Stanisław Mikulak przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu i jego Prezydium za rok 2019 omawiając następujące zagadnienia:

- ukształtowanie się Zarządu i jego Prezydium na VII WOJEWÓDZKIM ZJEZDZIE DELEGATÓW ZEiRP RP   woj. warmińsko-mazurskiegoz dnia 4 kwietnia 2019 roku,

- ilość członków związku w województwie w stosunku do ilości emerytów i rencistów /niespełna 52%/,

- przebieg i ustalenia Krajowego Zjazdu Delegatów Związku,

- ilość posiedzeń Zarządu i Prezydium, omawiane zagadnienia, realizacja planu pracy, współpraca z Kołami i Komendami PSP, spotkania integracyjne, wycieczki, nadane odznaczenia członkom Związku,

- zmiany w statucie i wynikające z tego zadania dla Zarządu i Kół,

Szczególną uwagę zwrócił na konieczność zwołania Nadzwyczajnego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów celem rejestracji Oddziału Wojewódzkiego w Sadzie rejestrowym.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego i jednocześnie przewodniczący komisji socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP st. bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki przedłożył informację o wykorzystaniu funduszu socjalnego w roku 2019 i zmiany w regulaminie świadczeń socjalnych.

W dyskusji głos zabierali, przedstawiając zagadnienia:

- Tadeusz Jakubik – zapotrzebowanie na Odznaki „Zasłużony dla Związku” terminy składania wypełnionych wniosków, składanie sprawozdań przez koła z ich działalności, składanie informacji na stronę internetową ZW, opłacanie składek członkowskich.

- Teresa Zbik Osenkowska – wykorzystanie środków finansowych Zarządu,

- Teresa Ciechowska – Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej – zasady prowadzenia spraw finansowych, zmiany w statucie obciążające WKR, opiniowanie wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych przez komórki kadrowe Komend PSP.

Wojciech Bastek – komisja socjalna nie powinna rozpatrywać wniosków złożonych w sposób nieprawidłowy,

- Mirosław Czyż – zapytał o zwrot kosztów zebrań z okazji „Dnia Strażaka” na członków rodzin,

Bogdan Baran – zaproponował możliwość składania wniosków przez Prezesa Koła dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej a nie chcących ich składać z przyczyn ambicjonalnych,

- Ryszard Kaszuba – przedstawił propozycję organizacji wycieczki w roku 2020 do Rumunii i Mołdawi,

Zarząd podjął uchwały:

- w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2020,

- w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za rok 2019,

- w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów województwa warmińsko- mazurskiego.

Prezes Zarządu złożył uczestnikom posiedzenia życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Uczestnicy posiedzenia podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia świąteczne i noworoczne.

Na zakończenie posiedzenia uczestnicy spożyli obiad w restauracji.

Licznik odwiedzin

8469523
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
2361
398
3758
7833633
17001
54159
8469523