1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

25 lat Koła Nr 8 ZEiRP RP w Kaliszu

 

W dniu 10 lutego 2018 r. odbył się jubileusz 25-lecia powstania koła nr 8 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa. Uroczystość odbyła się w restauracji  "Margo" przy ul. Łódzkiej w Kaliszu. Spotkanie otworzył Prezes Koła Julian Kaleta, który przywitał zaproszonych gości w osobach:

 

Kol. Mariana Puziaka - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP,

 

kol. Ryszarda Frątczaka - V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP,

 

kol. Mirosławę Miętkowską – Skarbnika Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP,

 

kol. Pawła Mularczyka - członka Zarządu Głównego ZEiRP,

 

kol. Zbigniewa Gąsiorka - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kaliszu

 

kol. Romana Wojciechowskiego – Członka Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kaliszu

 

kol. Krzysztofa Jackowskiego - Przewodniczącego Koła Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Kaliszu

 

kol. Ewę Prokopczak – Skarbnika Koła Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Kaliszu

 

Kol. Jarosława Ratajczyka -  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Kaliszu

 

kol. Włodzimierza Czarcińskiego – V-ce Prezesa Zarządu Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kaliszu

 

bryg. Dariusza Bylińskiego – Zastępcę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu,

 

st. kpt. Radosława Marka – Naczelnika wydziału ds. operacyjno - szkoleniowych Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu,

 

bryg. Grzegorza Orlikowskiego – Dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Kaliszu

 

kpt. Grzegorza Kuświka – Dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Kaliszu

 

asp. sztab. Krzysztofa Knopa – Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Kaliszu

 

Chwilą ciszy uczczono 69 emerytów i rencistów, którzy odeszli na wieczną wartę w okresie 25 lat działalności naszego koła.

 

Prezes Koła Julian Kaleta dokonał podsumowania 25 lat pracy, w swoim przemówieniu powiedział m.in.:

 

„Trudno w to uwierzyć ale już tyle czasu działamy. Dzięki Państwa zaangażowaniu i przy Państwa poparciu wspólnie tworzymy historię, oraz wytyczamy drogę dla następców w naszej małej społeczności. Bez Was i bez Waszego poparcia nic by się nie działo, nie byłoby tego  jubileuszu.

 

A  właściwie  jak to się zaczęło ?

 

Na początku lat 90-tych Sejm Rzeczpospolitej  Polskiej uchwalił nowe ustawy korzystne dla środowiska pożarniczego. Na szczególną uwagę zasługuje Ustawa o PSP przyznająca uprawnienia emerytalne, która w sposób godny zabezpieczyła przyszłych emerytów pożarnictwa. Tuż przed wejściem ustawy swój akces o przejście na emeryturę złożyło 22 funkcjonariuszy, natomiast w samym tylko 1992 roku na emeryturę przeszło 50 a w 1993 aż 76. Przy tak znacznym i krótko trwałym okresie zasilenia szeregów emeryckich powstała inicjatywa kolegów:  Tadeusza Mikuckiego, Jana Macieja Paszyna i Józefa Dominiaka zawiązania Klubu Seniora.

 

 Na początku 1993 roku wysłano pisma do wszystkich emerytów o zebraniu założycielskim. Na apel ojców założycieli odpowiedziało 45 emerytów i 23 lutego odbyło się pierwsze spotkanie, które swoją  obecnością zaszczycili – Komendant Wojewódzki PSP  st. bryg. Zygmunt Leszczyński, Komendant Rejonowy PSP mł. bryg. Ryszard Frątczak – oraz  przedstawiciel Związku Emerytów z m. Kalisza p. Spalony. Na zebraniu wybrano Zarząd „Klubu Seniora”: Prezesem został Jan Maciej Paszyn , V- Ce Prezesem Andrzej Bąk;  Skarbnikiem – Jadwiga Przybył a członkami zarządu : Tadeusz Mikucki, Józef Dominiak, Józef Gostyński i Roman Kasprzak. Ustalono, że członkostwo w klubie  nabywa się na podstawie dobrowolnie wypełnionej deklaracji i opłaceniu składki.

 

W miesiącu  maju otrzymaliśmy pomieszczenie w budynku PSP  gdzie mogliśmy się spotykać, a członkowie zarządu pełnili dyżury w określonych dniach. W pierwszych latach często spotykaliśmy się w Rożdżałach przy ognisku, gdzie nasz przyjaciel leśniczy p. Zenon Kamiński , przygotowywał nam ognisko i z nami biesiadował. Wyjeżdżaliśmy na krótkie wycieczki jak: Targi Poznańskie, „Polagra” a później ruszyliśmy w Polskę , a nawet dalej - byliśmy na 38 wycieczkach zwiedziliśmy całą Polskę oraz kraje sąsiednie. Przygotowaniem wycieczek zajmowali się Tadeusz Mikucki i Marek Orkowski.

 

Prezesami koła przez te lata byli kol. Jan Maciej Paszyn, którego lata  pracy wraz z zarządem dobrze zapisały się w historii naszego koła, następnie Prezesem był Zbigniew Wyszyński a od 2009 roku funkcję tę przejął Julian Kaleta, który sprawuje ją do dnia dzisiejszego.

 

Przez minione 25 lat odbyło się wiele wspólnych spotkań. Były to spotkania opłatkowe, wielkanocne, z okazji Dnia Strażaka, spotkania integracyjne, przy ognisku , karnawałowe itp. Jubileusz 25-lecia to czas świętowania, ale i refleksji. To czas podziękowań, które należą się zarówno założycielom jak i ich następcom. Patrząc z perspektywy czasu należy uznać, że nasza działalność była i jest potrzebna środowisku emerytów i rencistów pożarnictwa. Pragnę podziękować  członkom zarządu, komisji rewizyjnej   za wkład pracy, który  przyczynia się do coraz lepszej integracji naszego środowiska. Szczególne słowa podziękowania i uznania kieruje do osób ,które dokumentowały te 25  lat, prowadząc kronikę koła są to : Maciej Paszyn, Danuta Łusiak, Maria Baran. Praca i osiągnięcia naszego koła są wysoko oceniane przez władze związku, czego potwierdzeniem jest przyznanie szczególnie aktywnym członkom  odznaczeń „Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”

 

 Na wniosek Koła podczas jubileuszu zostały wręczone odznaczenia ,, Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej", które otrzymali:

 

kol. Helena Krupińska

 

kol. Zbigniew Wyszyński

 

kol. Karol Naglik

 

kol. Marek Orkowski

 

kol. Marek Mikołajczyk

 

Odznaką Zasłużony dla Federacji Służb Mundurowych  miasta Kalisza zostali uhonorowani:

 

kol. Maria Baran

 

kol. Stanisław Baran

 

kol. Paweł Mularczyk

 

Podziękowania od Zarządu Koła otrzymali przedstawiciele z zaprzyjaźnionych służb mundurowych:

 

bryg. Dariusz Byliński

 

Pan Zbigniew Gąsiorek

 

Pan Krzysztof Jackowski

 

Pan Włodzimierz Czarciński

 

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie integracyjne członków Koła.

     

 

Licznik odwiedzin

8475262
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
839
594
1433
7844019
22740
54159
8475262