1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Odszedł z naszych szeregów

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że w dniu 15 lutego br. w wieku 91 lat zmarł ś+p. płk poż. Jerzy Fiedler wieloletni komendant wojewódzki straży pożarnych w Poznaniu.

Rodzinie oraz najbliższym składamy wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 lutego 2016 r. o godz. 10:00 (poniedziałek) na Cmentarzu Komunalnym nr 2 - Junikowo w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej.

 

fiedler

 

 

Płk poż. Jerzy Fiedler pół wieku pełnił służbę w pożarnictwie. Początkowo w ochotniczym, a następnie zawodowym – z tego prawie 45 lat na różnych stanowiskach kierowniczych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Urodził się 10 maja 1925 r. w Stanisławowie – stolicy ówczesnego województwa stanisławowskiego. Od 1940 r. był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Samsonowie. W czasie II wojny światowej uczestniczył w ruchu partyzanckim na Kielecczyźnie. W styczniu 1940 r. wstąpił do miejscowej organizacji wojskowej Kadra Polski Niepodległej (KPN), która później weszła w skład Armii Krajowej. Posługiwał się pseudonimem „Jur”. Ukończył wojskowe szkolenie podoficerskie. W remizie strażackiej w Samsonowie przechowywał dla członków KPN broń, którą dostarczał im, kiedy brali udział w akcjach przeciw okupantowi hitlerowskiemu. W maju 1943 r. podjął pracę w Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sandomierzu. W tymże roku ukończył kursy mechaników motopomp oraz zawodowych podoficerów pożarnictwa w Centralnej Szkole Pożarniczej w Warszawie. Po kursach pełnił funkcję instruktora szkolenia w OSP w Sandomierzu.

W okresie mobilizacji do akcji „Burza”, w sierpniu 1944 r., powrócił do Samsonowa do swojego trzeciego plutonu, który wchodził w skład 4. Kompanii 4. Pułku Piechoty Armii Krajowej. Brał udział w jego działaniach, aż do mobilizacji oddział AK w listopadzie 1944 r.

Następnie skierowano go do Zawodowej Straży Pożarnej w Skarżysko-Kamiennej, gdzie pełnił służbę do 17 stycznia 1945 r. Jako członek AK 5 lutego 1945 r. został aresztowany przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach. Po zwolnieniu z więzienia, 15 kwietnia 1945 r. razem z pożarniczą grupą operacyjną wyjechał na Dolny Śląsk, gdzie rozpoczął służbę w Inspektoracie Pożarnictwa w Trzebnicy, a następnie w Lignicy (nazwanej później Legnicą).

Od 9 czerwca 1945 r. pełnił obowiązki komendanta powiatowego i grodzkiego straży pożarnych w Jeleniej Górze, potem pracował na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego straży pożarnych w tym mieście (od 15 stycznia do 30 października 1947 r.), wreszcie do 30 czerwca 1950 r. komendanta powiatowego. W roku 1946 ukończył trzymiesięczny kurs dla zawodowych oficerów pożarnictwa w Centralnej Szkole Pożarniczej w Warszawie.

Po uchwaleniu przez Sejm w  lutym 1950 r. nowej ustawy o ochronie przeciwpożarowej w lipcu tego roku został przeniesiony do nowo utworzonej Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnych we Wrocławiu, gdzie pełnił funkcję kierownika Oddziału Organizacyjno-Operacyjnego i Planowania. We wrześniu 1956 r. objął stanowisko komendanta wojewódzkiego straży pożarnych w Szczecinie, z którego zrezygnował w styczniu 1965 r. po ponad ośmiu latach systematycznej służby. Przyniosła ona wszechstronny rozwój ochrony przeciwpożarowej w województwie szczecińskim. Następnie do końca 1966 r. był Komendantem Portowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

17 stycznia 1967 r. został komendantem wojewódzkim straży pożarnych w Poznaniu. W roku 1978 ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i uzyskał tytuł magistra administracji. Funkcję komendanta wojewódzkiego pełnił 23 lata. W tym czasie Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych osiągnęła wielki dorobek w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. 29 grudnia 1989 r. zakończył służbę i przeszedł na emeryturę.

Za osiągnięcia w walce o niepodległość Polski został uhonorowany: Krzyżem Walecznych (1945), Krzyżem Partyzanckim (1959) i Krzyżem Armii Krajowej (1994).

Za wybitne wyniki w działalności zawodowej i społecznej w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej został odznaczonym.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1975), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983), Medalem „Za ofiarność i Odwagę” (1972), Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych (1977), Złotą Odznaką Pamiątkową Gryfa Pomorskiego (1962), Odznaką Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” (1974), Odznaką Honorową Miasta Poznania (1974), Odznaką Honorową „Za zasługi dla Województwa Konińskiego” (1977), Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” (2004).

Cześć Jego pamięci!

www.psp.wlkp.pl

Odszedł z naszych szeregów

Dnia 4 stycznia  br. w wieku 75 lat  zmarł st. ogn. w st. spocz. Józef  Witkowski.

Pracę w pożarnictwie rozpoczął w dniu 1 lipca 1963  r. w Zawodowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Ukończył wszystkie rodzaje szkoleń dla podoficerów oraz kierowców mechaników straży pożarnej. W czasie pracy zawodowej był wyróżniającym się strażakiem. Szczególnie angażował się  w utrzymanie sprzętu pożarniczego Zawodowej Straży Pożarnej oraz sprzętu silnikowego Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu mrągowskiego. Przez długi okres był także  reprezentantem woj. Olsztyńskiego w tenisie stołowym, reprezentując województwo na szczeblu regionalnym i krajowym.

Był jednym z głównych inicjatorem budowy nowej strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Mrągowie. Wyróżnił się w pracach przygotowawczych tejże budowy. Służbę zakończył w roku 1993 przepracowując w jednostce w Mrągowie 30 lat.

Po zakończeniu służby i przejściu w stan spoczynku przystąpił do integracji środowiska emerytów i rencistów pożarniczego z powiatu Mrągowskiego, organizując Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Funkcję Prezesa tegoż Koła pełnił nieprzerwanie w latach 1997- 2015. Za zasługi w realizacji zadań na rzecz środowiska emeryckiego członkowie koła nadali mu  tytuł Honorowego Prezesa. Był także członkiem Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku przez trzy kadencje. Za zasługi w służbie i działalności społecznej odznaczony  odznaczeniami państwowymi i korporacyjnymi.

Pogrzeb odbędzie się dnia 7 stycznia br. o godz.1145 nastąpi wyprowadzenie ciała z domu pogrzebowego „Hermes” przy ul. Młotkowskiego 2A w Mrągowie do kościoła p.w. św. Wojciecha przy ul. Królewieckiej 32. Około godź. 1200 będzie odprawiona msza święta za zmarłego po czym nastąpi wyprowadzenie ciała na Cmentarz Komunalny w Mrągowie.

               Cześć jego pamięci.

Prezes Warmińsko-Mazurskiego ZW ZE i RP RP

Tadeusz Jakubik.

Licznik odwiedzin

8164454
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
630
4361
630
7522668
4991
33653
8164454