1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Odszedł na wieczną służbę.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że  w dniu 18 czerwca 2016r. zmarł

bryg. w st. spocz. Ryszard Jarczyński.

Bryg. w st. spocz. Ryszard Jarczyński urodził się 2 stycznia 1940 roku w Bzówkach koło Kutna.

            Swoją przygodę z pożarnictwem rozpoczął w 1955 r. w Oficerskim Technikum Pożarniczym we Wrocławiu, które ukończył w 1959 r. już w Poznaniu.

            Zawodową służbę pożarniczą podjął w 1962 roku jako podoficer w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Piszu. W 1964 roku ukończył Szkołę Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. Jego predyspozycje, zdobyta wiedza i zapał w rozwijanie ochrony przeciwpożarowej na naszych terenach miały bezpośredni wpływ na jego dalszą karierę, ponieważ już w 1968 roku został Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Piszu.

             Od początku swojej służby aktywnie współpracował ze społeczeństwem i lokalnymi władzami. W latach 1968- 1992 był inicjatorem wielu przedsięwzięć mających wpływ na poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej, a szczególnie w zakresie budowy remiz dla OSP w następujących miejscowościach: Ruciane Nida, Wejsuny, Rakowo Piskie, Zdory, Ruda, Kruszewo, Dmusy, Bełcząc, Jeże. Współuczestniczył w tworzeniu i poprawie zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych poprzez budowę zbiorników przeciwpożarowych rozbudowę sieci wodociągowej na terenie powiatu.           W latach 1964-1975 prowadził intensywną działalność w Zarządzie Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Piszu.

Po zmianach struktury administracyjnej w 1975 roku Ryszard Jarczyński został Komendantem Rejonowym Staży Pożarnej w Piszu. Kolejne lata jego służby dla ochrony przeciwpożarowej wypełnione były ciężką pracą, której owocami były wybudowanie nowej strażnicy Straży Pożarnej w Piszu oraz pozyskanie samochodów i sprzętu pożarniczego. Dzięki Jego zaangażowaniu, uporowi i wytrwałości Straż Pożarna w Piszu w 1987 roku jako pierwsza z zawodowych straży pożarnych w województwie suwalskim otrzymała swój sztandar.

Ryszard Jarczyński swoją wieloletnią aktywność zawodową doskonale uzupełniał działalnością społeczną na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w Piszu. Pełniąc przez wiele lat funkcje w Zarządach Powiatowym i Miejsko-Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Piszu w niekwestionowany sposób przyczynił się do rozwoju i wzmacniania potencjału jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez pozyskiwanie dla nich sprzętu i pojazdów pożarniczych, a także organizację ćwiczeń i szkoleń oraz zawodów sportowo-pożarniczych.

            W 1993 roku bryg. Ryszard Jarczyński udał się na zasłużoną emeryturę. Po ogromie pracy jaką wykonał w trakcie swojej ponad trzydziestoletniej służby mógł z czystym sumieniem odpocząć. Jednakże ducha pożarnictwa nie dało się stłumić w człowieku z tak wielkim zapałem.

Bryg. w st. spocz. poświęcił się kontynuowaniu służby na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych zajmując szereg funkcji w Zarządzie Miejsko-Gminnego Związku OSP w Piszu oraz Zarządzie Powiatowego Związku OSP w Piszu.

            Był współorganizatorem Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w województwie suwalskim a po roku 1999 w warmińsko-mazurskim. W latach 1999-2007 był Prezesem Koła ZEiRP RP w Piszu, a w latach 1999-2003 członkiem Warmińsko-Mazurskiego ZW ZEiRP RP w Olsztynie.

            Zarówno w trakcie służby, jak i już po jej zakończeniu Brygadier Ryszard Jarczyński miał duszę społecznika, który swoimi pomysłami i zapałem mobilizował innych do działania, który sam oddawał innym swoje serce, czas i siły, mimo że w ostatnim czasie sił tych wyraźnie już Mu brakowało. Przykładem takiej mozolnej pracy było napisanie książki „Ochrona przeciwpożarowa w powiecie piskim zarys historyczny”, w której to ocalił od zapomnienia historię pożarnictwa, druhów ochotników, strażaków, wielu ludzi działających na rzecz ochrony przeciwpożarowych w powiecie piskim , od czasów powojennych do lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku.

            Jego działalność i zaangażowanie dostrzegane były nie tylko przez przełożonych, ale również przez społeczeństwo i przede wszystkim przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Za swoją służbę i pracę oraz działalność społeczną bryg. w st. spocz. Ryszard Jarczyński odznaczony został między innymi:

Ø     Złotym Krzyżem Zasługi w 1984 roku,

Ø     Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski  w 1999 roku,

Ø     Złotą odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" w 2003 roku

Ø     Złotym Znakiem Związku w 1996 roku

Ø     Honorowym Medalem im. Józefa Tuliszkowskiego w 2002 roku

Ø     Złotą odznaką "Zasłużony dla Warmii i Mazur" w 1973 roku

Ø     Złotą odznaką "Zasłużony dla województwa suwalskiego" w 1982 roku,

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 21 czerwca br. w Piszu z udziałem delegacji i sztandarów jednostek strażackich oraz licznych mieszkańców Pisza.

Żegnamy Go z wielkim żalem i ogromnym smutkiem.

Cześć jego pamięci.

  

Odeszła na wieczną służbę

Z głębokim żalem zawiadamy, że w dniu 22 czerwca 2016 r. w Warszawie zmarła

mgr Marta Dmowska-Sawoni

Była długoletnią działaczką polskiego ochotniczego pożarnictwa. Zasiadała w Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i kierowała jego Biurem. Należała do współzałożycieli warszawskich ośrodków na rzecz dzieci niewidomych i słabowidzących. Współorganizowała Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” Ostatnio pełniła w nim funkcję przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego.

Uhonorowana była m. in. Złotym Znakiem Związku.

Żegnamy Osobę wielkiego serca i umysłu.

Członkowie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP działający w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Łączymy się w bólu z Jej Mężem i Synem.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 1 lipca 2016r. Rozpocznie jej nabożeństwo żałobne w kościele parafialnym pw. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie (Bielany/Warszawa ul. Wólczyńska 64), o godz.12., po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Wawrzyszewski.

Odszedł na wieczną służbę

W dniu 18 czerwca 2016r. zmarł bryg. w st. spocz. Ryszard Jarczyński.

Bryg. w st. spocz. Ryszard Jarczyńskiurodził się 2 stycznia 1940 roku w Bzówkach koło Kutna.

         Swoją przygodę z pożarnictwem rozpoczął w 1955 r. w Oficerskim Technikum Pożarniczym we Wrocławiu, które ukończył w 1959 r. już w Poznaniu.

         Zawodową służbę pożarniczą podjął w 1962 roku jako podoficer w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Piszu. W 1964 roku ukończył Szkołę Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. Jego predyspozycje, zdobyta wiedza i zapał w rozwijanie ochrony przeciwpożarowej na naszych terenach miały bezpośredni wpływ na jego dalszą karierę, ponieważ już w 1968 roku został Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Piszu.

         Od początku swojej służby aktywnie współpracował ze społeczeństwem i lokalnymi władzami. W latach 1968- 1992 był inicjatorem wielu przedsięwzięć mających wpływ na poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej, a szczególnie w zakresie budowy remiz dla OSP w następujących miejscowościach: Ruciane Nida, Wejsuny, Rakowo Piskie, Zdory, Ruda, Kruszewo, Dmusy, Bełcząc, Jeże. Współuczestniczył w tworzeniu i poprawie zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych poprzez budowę zbiorników przeciwpożarowych rozbudowę sieci wodociągowej na terenie powiatu.W latach 1964-1975 prowadził intensywną działalność w Zarządzie Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Piszu.

Po zmianach struktury administracyjnej w 1975 roku Ryszard Jarczyński został Komendantem Rejonowym Staży Pożarnej w Piszu. Kolejne lata jego służby dla ochrony przeciwpożarowej wypełnione były ciężką pracą, której owocami były wybudowanie nowej strażnicy Straży Pożarnej w Piszu oraz pozyskanie samochodów i sprzętu pożarniczego. Dzięki Jego zaangażowaniu, uporowi i wytrwałości Straż Pożarna w Piszu w 1987 roku jako pierwsza z zawodowych straży pożarnych w województwie suwalskim otrzymała swój sztandar.

Ryszard Jarczyński swoją wieloletnią aktywność zawodową doskonale uzupełniał działalnością społeczną na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w Piszu. Pełniąc przez wiele lat funkcje w Zarządach Powiatowym i Miejsko-Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Piszu w niekwestionowany sposób przyczynił się do rozwoju i wzmacniania potencjału jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez pozyskiwanie dla nich sprzętu i pojazdów pożarniczych, a także organizację ćwiczeń i szkoleń oraz zawodów sportowo-pożarniczych.

         W 1993 roku bryg. Ryszard Jarczyński udał się na zasłużoną emeryturę. Po ogromie pracy jaką wykonał w trakcie swojej ponad trzydziestoletniej służby mógł z czystym sumieniem odpocząć. Jednakże ducha pożarnictwa nie dało się stłumić w człowieku z tak wielkim zapałem.

Bryg. w st. spocz. poświęcił się kontynuowaniu służby na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych zajmując szereg funkcji w Zarządzie Miejsko-Gminnego Związku OSP w Piszu oraz Zarządzie Powiatowego Związku OSP w Piszu.

         Był współorganizatorem Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w województwie suwalskim a po roku 1999 w warmińsko-mazurskim. W latach 1999-2007 był Prezesem Koła ZEiRP RP w Piszu, a w latach 1999-2003 członkiem Warmińsko-Mazurskiego ZW ZEiRP RP w Olsztynie.

         Zarówno w trakcie służby, jak i już po jej zakończeniu Brygadier Ryszard Jarczyński miał duszę społecznika, który swoimi pomysłami i zapałem mobilizował innych do działania, który sam oddawał innym swoje serce, czas i siły, mimo że w ostatnim czasie sił tych wyraźnie już Mu brakowało. Przykładem takiej mozolnej pracy było napisanie książki „Ochrona przeciwpożarowa w powiecie piskim zarys historyczny”, w której to ocalił od zapomnienia historię pożarnictwa, druhów ochotników, strażaków, wielu ludzi działających na rzecz ochrony przeciwpożarowych w powiecie piskim , od czasów powojennych do lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku.

         Jego działalność i zaangażowanie dostrzegane były nie tylko przez przełożonych, ale również przez społeczeństwo i przede wszystkim przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Za swoją służbę i pracę oraz działalność społeczną bryg. w st. spocz. Ryszard Jarczyński odznaczony został między innymi:

  • Złotym Krzyżem Zasługi w 1984 roku,
  • Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski w 1999 roku,
  • Złotą odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" w 2003 roku
  • Złotym Znakiem Związku w 1996 roku
  • Honorowym Medalem im. Józefa Tuliszkowskiego w 2002 roku
  • Złotą odznaką "Zasłużony dla Warmii i Mazur" w 1973 roku
  • Złotą odznaką "Zasłużony dla województwa suwalskiego" w 1982 roku,

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 21 czerwca br. w Piszu z udziałem delegacji i sztandarów jednostek strażackich oraz licznych mieszkańców Pisza.

Żegnamy Go z wielkim żalem i ogromnym smutkiem.

Cześć jego pamięci.

Odszedł na wieczną służbę.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

płk poż. mgr w st. spocz. Ryszard Królicki

 były Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych

we Wrocławiu  

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 7 czerwca o godz. 12-tej na cmentarzu przy ul. Grabiszyńskiej 

 

ZW ZEiRP RP 

we Wrocławiu

 

Licznik odwiedzin

7738760
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
855
1465
4272
7105163
5468
34790
7738760