1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

VII Wojewódzki Zjazd Delegatów w Szczecinie

W dniu 26 marca 2019 r odbył się VII Wojewódzki Zjazd Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej województwa zachodniopomorskiego, na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu w Choszcznie.

Zjazd przebiegał w dwóch częściach - proceduralnej i oficjalnej z udziałem naszych gości.

Otwarcia Zjazdu dokonał płk poż. w st.. spocz. mgr Albin Piątkowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku E i R Poż.RP witając delegatów Zjazdu, członków Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych naszych działaczy.

Na wstępie tego uroczystego spotkania Zjazd uczcił chwilą ciszy pamięć zmarłych strażaków – emerytów i rencistów.

Mandaty na VII Zjazd otrzymało 42 delegatów, a przybyło 40 delegatów, co stanowi 95% wybranych przedstawicieli kół.

Na przewodniczącego obrad ustępujący Prezes w imieniu Zarządu Wojewódzkiego zaproponował bryg. w st. spocz. . mgr Ludwika Sabeł – V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Propozycja została przyjęta,   wobec czego wybrany Przewodniczący Zjazdu przejął kierownictwo obradami.

Następnie zgodnie ze scenariuszem i regulaminem Zjazdu kol. delegaci wybrali sekretariat i komisje zjazdowe, zdecydowano o 11 osobowym składzie zarządu wojewódzkiego i 3 osobowym składzie wojewódzkiej komisji rewizyjnej, o jawnych wyborach oraz o ukonstytuowaniu się władz naszej organizacji podczas swoich pierwszych posiedzeń.

Po krótkiej przerwie rozpoczęliśmy drugą część naszych obrad.

Ustępujący Prezes Zarządu Wojewódzkiego przywitał gości naszego Zjazdu w osobach:

- bryg. mgr inż. Marek Popławski - Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

- Eugeniusz Marek Nykiel - Przewodniczący Rady Powiatu Choszczno,

- Wioletta Kaszak - Starosta Choszczeński,

- Łukasz Młynarczyk – Zastępca Burmistrza m. Choszczno.

- Magdalena Sieńko – Sekretarz Gminy Choszczno.

- Stanisław Łagonda – członek Zarządu Głównego.

Kierownictwu powiatowych i gminnych władz samorządowych przekazaliśmy nasze organizacyjne ryngrafy w dowód podziękowania za gościnę, a   także w dowód podziękowania za okazana pomoc dla naszej organizacji.

Dalsza część Zjazdu prowadzona już była przez przewodniczącego obrad.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego za okres VI kadencji złożył ustępujący Prezes Zarządu Albin Piątkowski, a sprawozdanie finansowe za ten okres przedstawił skarbnik Zarządu Wojewódzkiego kol. Jan Rysz – pełniący tę funkcję od początku istnienia naszej organizacji.

Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawiła kol. asp. Alicja Łaput –członek tej komisji.

Wystąpienie gości:

1) Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego podziękował ustępującemu ZW za jego działalność, dobrą współpracę w okresie mijającej kadencji. Przedstawił, sprawy dotyczące komisji socjalnej działającej przy KW, w której nastąpiła zmiana składu osobowego ze strony KW PSP. Komendant zgłębił temat odpłatności za gospodarkę transportową w strażach pożarnych zgodnie z obowiązującym nowym. Zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z 29 stycznia 2019 r.

Poinformował zebranych delegatów o zbliżających się obchodach Dnia Strażaka, które odbędą się w Choszcznie dnia 11 maja br.

2) Wioleta Kaszak - Starosta Choszczeński podziękowała za zaproszenie na Zjazd,stwierdzając, że jest on po raz pierwszy od 25 lat w tej miejscowości. Zapraszała wszystkich obecnych na zbliżające się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, które odbędą się w tym roku w Choszcznie.Życzyła wszystkim dużo zdrowia oraz radości, pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

3) Eugeniusz Marek Nykiel –Przewodniczący Rady Powiatu jako długoletni strażak ochotnik, złożył wszystkim gorące życzenia, podkreślił potrzebę podtrzymywania bliskich kontaktów międzyludzkich akcentując ważność człowieka. Życzył też owocnej i mobilizującej współpracy między emerytami i trafnych wyborów.

4) Łukasz Młynarczyk – Zastępca Burmistrza Gminy Choszczna jako gospodarz tego terenu, przyłączył się do życzeń dla emerytów i rencistów, oraz życzył skutecznej, społecznej pracy dla dobra wszystkich emerytów.

5) Magdalena Sieńko – Sekretarz Gminy Choszczna podziękowała za zaproszenie na Zjazd. Życzyła wszystkim delegatom emerytom, dobrej współpracy, dużo zdrowia i chęci do działalności społecznej, trafnych wyborów i owocnej działalności.

6) Ludwik Sabeł –Vice Prezes Zarządu Wojewódzkiego E i R Przewodniczący Komisji Socjalnej Komendanta Wojewódzkiego – w swoim wystąpieniu przedstawił ustalone procedury i kryteria wg, których Komisja Socjalna przyznaje dotacje i zapomogi. Poinformował o ilości zatwierdzonych wniosków socjalnych w minionej kadencji. Przedstawił wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych Kołach, jak również przypomniał wszystkim o nowych przepisach dotyczących funduszu socjalnego.

7) Prezes ustępującego Zarządu Woj. kol. Albin Piątkowski, podziękował wszystkim za życzenia jak również ustępującemu Zarządowi za współpracę.

W zjazdowej dyskusji podnoszono sprawy dotyczące w szczególności ściślejszych kontaktów międzypokoleniowych i wzajemnej współpracy z PSP, a przede wszystkim partnerstwa z czynną służbą PSP z dwustronnymi inicjatywami i realizacjami kontaktów z seniorami dla działań przeciw społecznemu wykluczeniu i osamotnieniu.

Zjazd wyraził swoje ubolewanie wobec nieskutecznych działań – niemal w okresie całej kadencji Zarządu Głównego w przedmiocie aktualizacji Statutu, braku od

niemal 9 miesięcy zamówionych i opłaconych przez nas odznak oraz nie zauważeniu naszego organizacyjnego jubileuszu XXV lecia., przypadającego w bieżącym roku.

Wobec powyższego nasza propozycja kierowana do programu Krajowego Zjazdu Delegatów dotyczy zwieńczenia prac w przedmiocie aktualizacji Statutu oraz organizacji obchodów XXV lecia Związku, jak również 70 lecia powołania państwowych organów ochrony przeciwpożarowej.

Poza naszymi zadaniami, które WZD przyjął do programu działań w okresie VII kadencji zamierzamy włączyć także wspomniane jubileusze oraz zadania z programu KZD.

Po zakończonej dyskusji przewodniczący obrad poddał pod glosowanie wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym władzom wojewódzkim Związku.

Kol. Delegaci udzielili jednogłośnie wnioskowanego absolutorium.

Wojewódzki Zjazd Delegatów dokonał wyboru władz wojewódzkich naszej organizacji, które po ich ukonstytuowaniu przedstawiają się następująco:

1.- Prezes                    -Albin Piątkowski ( Szczecin).

2. - V-ce Prezes          -Ludwik Sabeł ( Dębno).

3.- V-ce Prezes           -Alicja Łaput ( Kołobrzeg).

4.- Sekretarz                         -Władysław Surdy ( Police).

5.- Skarbnik                           -Jan Rysz ( Gryfino).

6.- Członek                            -Leonard Rysak ( Gryfice).

7. Członek                   -Jacek Miechówka ( Wałcz).

8.- Członek                            -Eugeniusz Kuliś ( Pyrzyce).

9.- Członek                            -Stanisław Łagonda (Stargard).

10.- Członek                         - Andrzej Morawiak (Myślibórz).

11.- Członek                         -Gustaw Chruścik ( Drawsko Pomorskie).

Wojewódzka Komisja Rewizyjna – ukonstytuowała się następująco:

1.- Przewodnicząca             -Sabina Bielecka ( Kołobrzeg).

2.- Członek                            -Stanisław Gulbas ( Świdwin).

3.- Członek                            -Andrzej Żurawiecki ( Białogard).

Zjazd wybrał naszych delegatów na VII krajowy Zjazd delegatów w osobach:

1.- Alicja Łaput.

2.- Stanisław Łagonda.

3.- Andrzej Morawiak.

Wojewódzki Zjazd Delegatów zawnioskował również aby naszym przedstawicielem do Zarządu Głównego VII kadencji była kol. Alicja Łaput.

Na zakończenie Przewodniczący Obrad przekazał przewodnictwo Zjazdu wybranemu Prezesowi Zarządu Wojewódzkiemu, który podziękował w imieniu ZW i WKR za dokonany wybór, wyrażając życzenie, aby wszyscy członkowie nowych władz wojewódzkich i w kołach przyjęli na siebie zadania związane z realizacją statutowych i programowych zadań, abyśmy rzetelnie i w pełni spełniali oczekiwania emerytów i możliwie najlepiej im służyli.

Następnie Prezes podziękował wszystkim prezesom kół VI kadencji, za ich społeczną dotychczasową działalność i kol. Stanisławowi Łagondzie – członkowi Zarządu Głównego naszego Związku w VI kadencji.

Złożył serdeczne podziękowanie tym wszystkim,którzy osobiście pracowali przy organizowaniu VII Zjazdu, a w szczególności sekretarzowi ZW kol. Władysławowi Surdy oraz organizatorowi i gospodarzowi Zjazdu w Choszcznie kol. Jarkowi Kaleta – prezesowi koła w Choszcznie, z zespołem.

Wszystkim uczestnikom Zjazdu złożył podziękowania za uczestnictwo i współpracę w obradach.

Szczególne podziękowania Prezes ZW przekazał Panu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP ze szeroki zakres wsparcia dla naszej organizacji w całej naszej kadencji , a w tym w przedmiocie zapewnienia zbiorowego transportu na Zjazd i inne ogólno wojewódzkie uroczystości z udziałem seniorów pożarnictwa.

Podziękowaliśmy również Komendantowi Miejskiemu PSP w Szczecinie i dh. Tadeuszowi Szczepańskiemu Dyrektorowi Wykonawczemu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie za wszechstronną pomoc logistyczną w naszym funkcjonowaniu.

Zjazd bardzo serdecznie pozdrawia  Prezesa Zarządu Głównego  kol. Krzysztofa Maślankiewicza z którym funkcjonowaliśmy przez wiele lat. Życzymy kol. Krzysztofowi szerokiego wsparcia materialnego i mentalnego w walce z nagłą i ciężką chorobą - ze strony całego  strażackiego środowiska na rzecz którego zawodowo i społecznie działałeś.  

Na zakończenie Zjazdu zaprosiliśmy wszystkich uczestników na uroczysty obiad na miejscu Zjazdu w Ośrodki Sportu.

Zdjęcia

Józef Cielecki ,Stanisław strzelczyk

Tekst: A. Piątkowski

Licznik odwiedzin

8473245
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
300
590
7480
7833633
20723
54159
8473245