1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie na Ziemi Świętokrzyskiej

W dniach 23-25 czerwca 2021 r. Zarządu Oddziału Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP zorganizował wyjazdowe posiedzenie na Ziemi Świętokrzyskiej.

Do udziału w posiedzeniu członków ZOW zaproszeni byli również Prezesi Kół i członkowie Komisji Rewizyjnej OW.

W posiedzeniu uczestniczyło ogółem 23 członków ZEiRP w tym: 15 członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

Posiedzenie prowadził bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego kol. Stanisław Marek powitał zebranych i przedstawił propozycję porządku obrad (który był wcześniej przesłany e-mailem zainteresowanym). Projekt porządku obrad został przyjęty bez poprawek, jednogłośnie przez członków Zarządu w głosowaniu jawnym.

Na podstawie listy obecności Prezes stwierdził, że w obradach uczestniczy 15 członków Zarządu (Zarząd liczy 20 członków) oraz że obrady są prawomocne i Zarząd jest władny podejmować wiążące uchwały.

Następnie Prezes poprosił uczestników posiedzenia o powstanie i uczczenie minutą ciszy koleżanki i kolegów emerytów z naszego województwa, którzy w ostatnim czasie odeszli „na wieczną wartę”.

Korzystając z okoliczności spotkania dokonano wręczenia Odznaki „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” członkom ZOW, jak i Prezesom Zarządów Kół, wyróżnienia te otrzymali: Henryk Knap – Prezes Zarządu Koła w Krasnymstawie, Bogdan Dębowski – Członek ZOW i Prezes Zarządu Koła w Łukowie, Wiesław Tomczuk – Prezes Zarządu Koła w Białej Podl., Stanisław Wróbel – Prezes Zarządu Koła w Puławach, ponadto Listy Gratulacyjne z okazji okrągłej rocznicy urodzin otrzymali: Roman Popajewski – Członek Prezydium ZOW i Wiceprezes Zarządu Koła w Zamościu oraz Krzysztof Wójcik – Członek ZOW i Wiceprezes Zarządu Koła w Lublinie.

Prezes przedstawił krótko realizację funduszu socjalnego i dokonał podsumowania naszych działań w tym zakresie, skupiając się w szczególności na naszych obchodach 25-lecia powstania Związku i wydanej z tej okazji książki „XXV LAT ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA LUBELSZCZYŹNIE 1994–2019”, zakup której emeryci mogli zrealizować dzięki wsparciu ze strony FŚS. W roku ubiegłym ZOW spotkał się na wyjazdowym posiedzeniu w marcu 2020 r. w Poroninie, nie organizował natomiast wycieczek – było to spowodowane panującą pandemią.

Kol. Zbyszek Łaziuk dokonał krótkiego podsumowania kampanii sprawozdawczej zebrań – a właściwie podsumowania dokumentów nadesłanych przez poszczególne Koła do ZOW. `Analiza tych sprawozdań w formie papierowej była załączona do Sprawozdań przesłanych w marcu 2021 r. Kol. Sekretarz ZOW omówił także kwestię Regulamin Głosowań Zdalnych, a także kwestię składek zbieranych od członków Kół i odprowadzanych do ZOW.

Z uwagi na nieobecność kol. Elżbiety Błaszczyk – sprawy finansowe krótko omówił Prezes odsyłając do Sprawozdania Finansowego ZOW przesłanego wcześniej do wiadomości członkom Związku.

Kol. Anna Pastuszak przedstawiła zebranym Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej OW (Sprawozdanie niniejsze było przesłane do informacji członków Związku w miesiącu marcu 2021 r.) oraz poruszyła kwestię kwalifikowania przyjmowanych składek w Sprawozdaniu Finansowym Koła.

Kol. Adam Skowronek przekazał informację o wnioskach na Odznakę. Informację tę zobrazował w formie tabel. Jednocześnie kol. Adam skierował prośbę o terminowe zgodne z § 5 pkt 2 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej”.

W punkcie 7 programu Prezes wysunął propozycję dokooptowania kol. Krzysztofa Kurasiewicza – Wiceprezesa Zarządu Koła w Janowie Lubelskim do składu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie. ZOW podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia kol. Krzysztofa w skład Zarządu. ZOW podjął również uchwałę w sprawie powierzenia funkcji Wiceprezesa ZOW ZEiRP RP w Lublinie kol. Adamowi Skowronkowi.

W wolnych wnioskach kol. Adam Maluga poruszył kwestię nowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych (FŚS) – odpowiedzi udzielił kol. Stanisław Marek – Prezes ZOW informując zebranych, że na dzień dzisiejszy prace zostały wstrzymane i oczekujemy na ruch ze strony Komendanta Głównego PSP.

Kończąc obrady Prezes ZOW poruszył kwestię opracowania i wydania przez ZOW książki pod roboczą nazwą „Poczet Komendantów Straży Pożarnych województwa lubelskiego” pozostawiając kwestię rozstrzygnięcia tej kwestii na posiedzeniu następnego dnia.

Na tym punkcie obrady zostały przerwane do następnego dnia.

W dniu 25 czerwca wznowiono obrady ZOW z udziałem Prezesów i KR OW. Prezes ZOW omówił realizację programu pobytu naszej grupy. A głównym tematem obrad była kwestia podjęcia tematu opracowania i wydania drukiem przez ZOW pozycji książkowej pod roboczą nazwą „Poczet Komendantów Straży Pożarnych województwa lubelskiego”, którego inicjatorem jest kol. Jerzy Brzozowski. Po długiej i burzliwej dyskusji zebrani stwierdzili, że ZOW nie powinien się tą sprawą dziś zajmować – podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.

Poza obradami uczestnicy wyjazdowego posiedzenia mieli możliwość odpoczynku i regeneracji swoich sił w wodach „Malinowego raju”, poszerzenia swoich wiadomości o regionie słuchając kompetentnego przewodnika w Muzeum Historii Kielc, odbyli również spacer trasą turystyczną Jaskini Kadzielnych utworzoną systemem jaskiń o długości 140 m, składającą się z trzech jaskiń: Jaskinia Odkrywców, Prochownia i Szczelina na Kadzielni (co pozwoliło schłodzić się – ponieważ na zewnątrz panowały wówczas 30-o stopniowe upały) a w jaskiniach panowała przyjemna temperatura+10 °C. Tam można było również podziwiać pięknie wkomponowany w wyrobisko dawnego kamieniołomu amfiteatr z miejscami dla 5,5 tysiąca widzów.

Będąc w okolicy Kielc nie sposób nie odwiedzić najstarsze drzewo liczące ponad 600 lat, a mianowicie Dąb Bartek. Emeryci stwierdzili naocznie, że nasz pomnik przyrody trzyma się całkiem dobrze – jak na swój wiek.

Było też coś dla ducha, a mianowicie uczestnicy mieli okazję wpaść w głęboką zadumę nad przemijaniem w prawdziwej pustelni, była to Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach, a jest to dawny poklasztorny zespół zwany też Pustelnią Kamedulską. Zakon Kamedułów przebywał tu od 1617 roku, a w pustelni żyło 200 mnichów, w środku lasu. A warto wiedzieć, że Obecnie Pustelnia Złotego Lasu to spore Centrum Ekumeniczne, Galeria Kamedulska oraz Punkt Rekolekcyjny. Klasztor w XVIII wieku nawiedziły dwa pożary, które strawiły cześć zabudowań klasztornych. W 1820 roku dokonano kasacji zakonu i tylko na chwilę mnisi wrócili tu w XX-leciu międzywojennym. W tych obiektach kręcono kilka odcinków serialu historycznego Czarne Chmury, stąd w 2013 roku powstało tu Muzeum Czarnych Chmur, które wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli odkrywając „znajome” charakterystyczne schody i salę bankietową znaną wszystkim z tego serialu.

Emeryci z Lubelszczyzny zwiedzili też najstarsze polskie sanktuarium ukrywające Relikwie Drzewa Krzyża Świętego na Łysej Górze. Miejsce to od średniowiecza jest miejscem licznych pielgrzymek. Tam przewodnik opowiadał zamierzchłe historie i pokazał: niewielki romański kościółek utrzymany w bieli i ozdobiony symetrycznymi kolumnami i portykami, jak to w klasycyzmie; Krużganek – rodzaj korytarza, którego ramiona tworzą zamknięty czworobok; Kaplicę Oleśnickich, w której najważniejsze miejsce zajmują Relikwie, których historie opowiadają malowidła na ścianach kaplicy; Kryptę Jeremiego Wiśniowieckiego i tam w małym pomieszczeniu znajdują się zmumifikowane zwłoki księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, jego portret oraz sztaluga z jego biografią. W historii Polski książę zapisał się jako znakomity wódz, taktyk i organizator wielu wypraw wojennych. Sam o sobie mówił, iż jest stworzony do wojny Na koniec w jadłodajni w przyjemnie chłodnych podziemiach klasztoru uczestnicy spożyli dania według starych receptur gotowanych, popijając lokalnym chłodnym piwem.

Znacznej pomocy w zorganizowaniu wyjazdu udzielił kol. Jerzy Kurek – Prezes ZOW ZEiRP RP w Kielcach oraz kol. Wiesław Woszczyna – Wiceprezes ZG ZEiRP RP w Warszawie, którzy znaleźli czas i przyjęli zaproszenie do udziału we wspólnej kolacji integracyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licznik odwiedzin

8436352
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
893
2461
15657
7787344
37989
47073
8436352