1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Kwota zasiłku pogrzebowego - od 2011 r. bez zmian

Obecna kwota zasiłku pogrzebowego, która wynosi 4000 zł, obowiązuje od dnia 1 marca 2011 r. Przed dniem 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługiwał w wysokości 200 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

 

Interpelacja nr 17878 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zasiłku pogrzebowego obniżonego w roku 2011

 

Szanowna Pani Minister!

 

W 2011 r. rząd koalicji PO-PSL zdecydował o obniżeniu kwoty zasiłku pogrzebowego do wysokości 4 tys. zł. Swoją decyzję uzasadniał szukaniem oszczędności w budżecie w związku z rosnącym deficytem i długiem publicznym państwa polskiego. Niestety tak drastyczne obniżenie wysokości tego świadczenia najmocniej uderzyło w ludzi ubogich, samotnych i starszych. W związku z rosnącymi kosztami usług pogrzebowych takich osób nie stać na godne pożegnanie swoich bliskich. Co więcej, te osoby wskutek podjętej przez poprzedni rząd decyzji zostało zmuszonych do podjęcia dramatycznych decyzji o zaciągnięciu kredytu bądź pożyczki na pokrycie kosztów pochówku.

 

Należy pamiętać o tym, że zasiłek pogrzebowy jest ostatnim świadczeniem, jakie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rzecz ubezpieczonego, i powinien w całości wystarczyć na dokonanie godnego pochówku.

 

Dziś dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości po pierwszym roku rządów system podatkowy został uszczelniony o kilka miliardów złotych, w szczególności dzięki uszczelnieniu podatku VAT. Pozytywne efekty działań naszego rządu mogą nieść w mojej ocenie dodatkowe wsparcie na rzecz najuboższych, samotnych i starszych. Dlatego też proszę o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania:

 

1.Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje podjęcie jakichkolwiek działań, które spowodują wzrost zasiłku pogrzebowego?

 

2.Czy Pani resort będzie analizował koszty pochówku w poszczególnych województwach?

 

3.Czy Pani resort planuje nawiązanie współpracy w w/w zakresie z Ministerstwem Finansów?

 

Z należnymi wyrazami szacunku, Andrzej Kosztowniak, 30-11-2017 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 17878 w sprawie zasiłku pogrzebowego obniżonego w roku 2011

 

W związku z wystąpieniem Pana Marszałka z dnia 11 grudnia br., znak: K8INT17878, przekazującym interpelację posła Andrzeja Kosztowniaka w sprawie zasiłku pogrzebowego obniżonego w roku 2011, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Obecna kwota zasiłku pogrzebowego, która zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383), zwanej dalej: "ustawą emerytalną", wynosi 4000 zł, obowiązuje od dnia 1 marca 2011 r. wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. Nr 210, poz. 238) - uchwalonej przez Sejm RP VI kadencji.

 

Przed dniem 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługiwał w wysokości 200 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

 

Kwota zasiłku pogrzebowego była wówczas ustalana miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Kwotę zasiłku pogrzebowego ogłaszał Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do 14 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego.

 

Zgodnie z uzasadnianiem rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (nr druku sejmowego - 3430), zmiana wysokości zasiłku pogrzebowego miała na celu dostosowanie jego wysokości, do średniej wysokości tego typu świadczenia w państwach członkowskich Unii Europejskiej (w uzasadnieniu podano kwoty zasiłku pogrzebowego, przysługujące wówczas w poszczególnych krajach UE).

 

Jednocześnie informuję, że w zakresie przepisów dotyczących zasiłku pogrzebowego został przygotowany senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 288).

 

Uchwałą z dnia 11 stycznia 2017 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wniósł ten projekt do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1250). Celem projektu jest umożliwienie przyznania i wypłaty zasiłku pogrzebowego z tytułu poniesienia kosztów pogrzebu dziecka martwo urodzonego, dla którego została sporządzona jedynie karta zgonu i nie został sporządzony akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

 

W uzasadnieniu projektu wskazano, że przyjęta w ustawie z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126, z późn. zm.) regulacja umożliwia rodzicom pochowanie dziecka martwo urodzonego na wczesnym etapie ciąży, kiedy z przyczyn obiektywnych utrudnione lub niemożliwe jest ustalenie jego płci, ciężaru ciała lub długości płodu. Projektodawca podniósł, że jeżeli system prawny uznał możliwość pochowania martwo urodzonego dziecka, dla którego sporządzono kartę zgonu, osobom, które poniosły koszty jego pogrzebu, należy stworzyć również możliwość otrzymania zasiłku pogrzebowego.

 

Jednocześnie pragnę poinformować, że w dniu 4 sierpnia br. zostało przyjęte przez Radę Ministrów pozytywne stanowisko wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk 1250), które następnie zostało przekazane do Sejmu w dniu 9 sierpnia br.

 

Przechodząc z kolei do kwestii obwiązującej wysokości zasiłku pogrzebowego, pragnę poinformować, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają obecnie prace analityczne, których przedmiotem jest możliwość wprowadzenia mechanizmu waloryzacji tego zasiłku. Decyzja co do ewentualnego podjęcia prac legislacyjnych zostanie podjęta po przeprowadzeniu powyższych analiz.

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki, Warszawa, 21-12-2017

 

Informację dostarczył kol. Albin Piątkowski

 

www.podatki.biz

Licznik odwiedzin

7946671
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
169
566
3842
7311444
169
35789
7946671