1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Emerytura: Opieka nad rodzicem jako okres nieskładkowy

Do okresów nieskładkowych (okresów braku aktywności zawodowej) zalicza się m.in. przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym.

Interpelacja nr 2933 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wliczania do okresu stażu pracy opieki nad chorymi rodzicami

Moje zainteresowanie budzi fakt, iż do stażu pracy nie jest wliczany okres opieki sprawowany przez dorosłe dzieci nad ich niedołężnymi, chorymi rodzicami. Należy zauważyć iż nieraz jest to praca wymagająca aktywności w niektórych przypadkach nawet przez 24h i wymaga bardzo dużo poświęcenia. Często dorosłe dzieci nie chcąc oddawać rodziców do ośrodków pomocy, są zmuszone do rezygnacji z pracy zawodowej. Tym samym narażając się na problemy w wypracowaniu własnych świadczeń emerytalnych. Państwo powinno zapewnić takim osobom, aby opieka nad starszymi ludźmi była wliczana do stażu pracy jako okres bezskładkowy, jak jest w przypadku opieki rodziców nad małoletnimi dziećmi. Okres opieki rodzica nad dzieckiem do określonego w ustawie wieku jest wliczany do stażu pracy jako nieskładkowy.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość uregulowania w przepisach, aby okres opieki nad chorymi rodzicami był wliczany do okresu stażu pracy jako bezskładkowy?

Poseł Bartosz Kownacki

4 marca 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 2933 w sprawie wliczania do okresu stażu pracy opieki nad chorymi rodzicami

Szanowna Pani Marszałek

  

W związku z przesłaną przy wystąpieniu Pani Marszałek z dnia 11 marca 2020 r., znak: K9INT2933, interpelacją posła Bartosza Kownackiego uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

W nowym systemie emerytalnym, określonym przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, z późn. zm.), który generalnie obejmuje wszystkie osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r., emerytura przysługuje kobiecie po osiągnięciu 60. lat życia i mężczyźnie po osiągnięciu 65. lat życia - niezależnie od długości stażu ubezpieczeniowego.

Ten staż ma jednak wpływ na uzyskanie gwarancji wypłaty najniższej emerytury. Zarówno w starym jak i w nowym systemie emerytalnym prawo do podwyższenia emerytury do minimalnej wysokości przewidziano dla osób, które udokumentowały staż ubezpieczeniowy wynoszący co najmniej 20 lat - dla kobiet i 25 lat - dla mężczyzn.

Ustalając łączny staż ubezpieczeniowy uwzględnia się okresy składkowe, o których mowa w art. 6 ww. ustawy oraz wymienione w art. 7 okresy nieskładkowe w wymiarze nie wyższym, niż jedna trzecia okresów składkowych. To ograniczenie ilości okresów nieskładkowych, wynikające z art. 5 ust. 2 omawianej ustawy oznacza, że w przypadku osoby, która udokumentuje np. 15 lat okresów składkowych, można uwzględnić maksymalnie 5 lat okresów nieskładkowych, tj. jedną trzecią z 15 lat.

Okresem składkowym jest każdy okres opłacania składek: do 31 grudnia 1998 r. na ubezpieczenie społeczne

-uwzględniając również przypadające przed 15 listopada 1991 r. okresy, za które nie było obowiązku opłacania składki - a od 1 stycznia 1999 r. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Do okresów nieskładkowych (okresów braku aktywności zawodowej) zalicza się m.in. przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia.

Mając powyższe na względzie uprzejmie informuję, że aktualny stan prawny jest zgodny z postulowanym przez posła Bartosza Kownackiego.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed

Warszawa, 27 marca 2020 r.

Informację przekazał kol. Albin Piątkowski

  

www.podatki.biz

Licznik odwiedzin

7381606
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
601
1722
7737
6744939
2323
34232
7381606