1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Zebranie Koła ZEiRP RP w Olsztynie dnia 05.02.2014r.

 

Dnia 5 lutego 2014 roku odbyło się zebranie członków Koła ZW E i R RP w Olsztynie.W zebraniu uczestniczyło 60 członków koła oraz 4 byłych strażaków PSP, którzy odeszli na emerytury w roku ubiegłym.

Na zebranie przybyli:

 • Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki,
 • Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński.                      

Na zebraniu Zarząd Koła przedstawił informację z działań zrealizowanych w roku 2013, w tym sprawozdanie finansowe. Oceny działalności koła dokonała Komisja Rewizyjna, przedstawiając protokół z kontroli. Na zebraniu Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku poinformował o działaniach Zarządu Głównego i Zarządu Wojewódzkiego w roku 2013, oraz zadaniach priorytetowych Związku w roku 2014. Przewodniczący Komisji Socjalnej działającej przy Komendancie Wojewódzkim PSP przedstawił wykorzystanie funduszu socjalnego za rok 2013 oraz niedociągnięcia w składanych wnioskach. Zebranie zaakceptowało organizację wycieczki w roku bieżącym do Chorwacji i organizację zebrania członków koła z okazji „ Dnia Strażaka”. Miłym akcentem zebrania było wręczenie kwiatów Komendantowi Wojewódzkiemu z okazji urodzin. Wręczono także legitymacje członkowskie oraz odznaki Związku nowo przyjętym członkom.

 

 

 

 

Informacja z zebrania sprawozdawczego Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Jednostce Ratowniczo -Gaśniczej nr 3 PSP w Biskupcu

W dniu 18 stycznia 2014 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła ZE i RP RP w Biskupcu. Tradycyjnie jak każdego roku, tego typu zebrania odbywają się w siedzibie JRG Biskupiec. Aktualnie Koło liczy 32 członków.

Po otwarciu zebrania, prezes Koła -Leon Wiśniewski przedstawił informacje z działalności za ubiegły rok oraz zapoznał zebranych z bieżącymi sprawami -tj;

1.Uroczystości i zebrania.

- 26.01.2013 – Zebranie sprawozdawcze Koła za rok 2012

- 28.05.2013 – Uroczysty Apel z okazji Dnia Strażaka – Apel ten został zorganizowany wspólnie przez strażaków z JRG PSP w Biskupcu oraz emerytów z biskupieckiego koła. W apelu uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach:

 • Burmistrz miasta Biskupiec – p. Elżbieta Samorajczyk,

 • Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie – p. Tadeusz Jakubik,

 • Komendant Komisariatu Policji w Biskupcu – podinsp. Stanisław Moroz,

 • Komendant Miejski PSP w Olsztynie – mł. bryg. Andrzej Górzyński

W trakcie apelu nastąpiło wręczenie legitymacji członkowskich dla dwóch nowych członków biskupieckiego koła (byłych strażaków z JRG PSP B-c), tj;

 • Krzysztof Kuchciński,

 • Jan Romańczuk

- 01.11.2013 – Apel zmian służbowych JRG B-c oraz członków koła przy tablicy pamiątkowej – ku pamięci zmarłych strażaków, którzy pełnili służbę w biskupieckiej straży.

2. Planowane obchody 20-lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP i w związku z tym zaproponowanie osób do odznaczeń.

3. Informacje dotyczące sporządzania wniosków o świadczenia z funduszu socjalnego.

4. Informacja o przeniesieniu służbowym byłego D-cy JRG PSP w B-cu – mł. bryg. Jarosława Jakubika do KP PSP w Mrągowie. W uroczystości pożegnania D-cy JRG, która odbyła się 3 stycznia br. wzięła udział delegacja emerytów z biskupieckiego koła. Prezes koła – Leon Wiśniewski wręczył dla byłego D-cy pamiątkową statuetkę i podziękował za lata dobrej współpracy.

5. Planowany zakup płaskorzeźby – św. Floriana z zamiarem umieszczenia jej na pamiątkowej tablicy.

6. Ustalenie składki członkowskiej.

7. Informacja dotycząca działalności -” Federacji Służb Mundurowych”.

W trakcie zebrania sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący -Tomasz Jarmużewski.

Wiceprezes biskupieckiego koła – Tadeusz Wasilewski przedstawił informację o planowanej wycieczce w 2014 r. Wycieczkę do Chorwacji lub po „Pojezierzu Kaszubskim” planuje zorganizować Warmińsko -Mazurski Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Olsztynie.

Na koniec zebrania na tle budynku siedziby JRG PSP Biskupiec wykonano pamiątkowe zdjęcie.

 

 

 

 

Plenarne posiedzenie ZW ZEiRP RP woj. warmińsko-mazurskiego.

W dniu 17 grudnia 2013r. odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego z udziałem Prezesów Kół.

Porządek obrad :

 1. Informacje z posiedzenia ZG z dnia 12 grudnia 2013r. i posiedzenia Prezydium ZG z 16 października 2013r.

 2. Wykorzystanie funduszu socjalnego w roku 2013.

 3. Sprawy finansowe ZW ZEiRP RP.

 4. Realizacja planu pracy za rok 2013 plan pracy na rok 2014.

 5. Sprawy organizacyjne i informacje

W posiedzeniu brali udział :

 • Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki,

 • Miejski Komendant PSP w Olsztynie bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński,

 • Komendant Powiatowy PSP w Giżycku st. bryg. mgr inż. Jerzy Kunicki

Przed rozpoczęciem obrad wręczono odznaki związane z działalnością na rzecz Związku.

Odznakę srebrną „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał

Aleksander Cydejko – Wiceprezes Koła ZEiRP RP w Morągu

Odznakę „Zasłużony dla ZEiRP RP” otrzymał st. bryg. mgr inż. Jerzy Kunicki - Komendant Powiatowy PSP w Giżycku

Wręczenie odznak dokonali Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki i Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik.

Członek Prezydium ZG ZEiRP RP Tadeusz Jakubik przedstawił informację z posiedzenia ZG z dnia 12 grudnia 2013r. i posiedzenia Prezydium ZG z dnia 16 października 2013r.

Przewodniczący Komisji Socjalnej przedstawił wykorzystanie funduszu socjalnego w bieżącym roku, opracowanie w formie pisemnej zostanie przekazane na początku stycznia 2014 roku do Prezesów Kół.

Skarbnik ZW Teresa Osenkowska-Żbik przedstawiła sytuację finansową, którą uczestnicy obrad uznali za dobrą i jednogłośnie zaakceptowali dotychczasową działalność w tym zakresie.

Wiceprezes ZW Ryszard Kaszuba omówił realizację planu pracy za rok 2013 oraz przedstawił plan pracy Zarządu Wojewódzkiego na rok 2014.

Sprawozdanie z realizacji planu pracy oraz plan pracy na rok 2014 został przyjęty jednogłośnie.

W sprawach organizacyjnych Prezes ZW Tadeusz Jakubik i Wiceprezes Ryszard Kaszuba przedstawili :

 • zebranie uwag dotyczących ewentualnych zmian w statucie Związku,

 • akcję zbierania podpisów jako społeczny protest obywatelski skierowany do Sejmu w sprawie obniżenia odpisu na fundusz socjalny na terenie kraju i województwa,

 • złożenie zapotrzebowania przez Koła na odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP” oraz „Medalu 20-lecia ZEiRP RP”,

 • złożenie zamówienia na książkę „Historia ZEiRP RP”,

 • przeprowadzenie dorocznych zebrań sprawozdawczych, oraz złożenie sprawozdań z działalności Kół,

 • sporządzenie wniosków o odznaki dla członków Związku,

 • konkurs kronik Kół i ZW.

Następnie Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP omówił najważniejsze zadania, które są realizowane i w najbliższym okresie czasu będą realizowane na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przekazał najlepsze życzenia świąteczne dla emerytów i członków ich rodzin. Życzenia złożył nam również Komendant Miejski PSP w Olsztynie.

Po zakończeniu obrad Wiceprezes ZW Stanisław Mikulak poprowadził dalszą część związaną ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz złożono sobie życzenia i podzielono się opłatkiem.

Opracował : Prezes ZW ZEiRP RP

Tadeusz Jakubik

Posiedzenie Prezydium Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP

Dnia 16 października 2013r. odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZEiRP RP, na którym omówiono zagadnienia :

 • informacja z obrad Prezydium ZG ZEiRP RP, które odbyło się w dniu 27 września 2013r.

 • informacja Prezesa ZW w sprawie akcji zbierania podpisów w sprawie zamiaru obniżenia odpisu na fundusz socjalny,

 • ustalenie terminu i tematyki posiedzenia ZW ZEiRP RP,

 • sprawy finansowe,

 • sprawy organizacyjne.

Prezes ZW ZEiRP RP, członek Prezydium ZG Tadeusz Jakubik omówił ustalenia Prezydium ZG ze szczególnym uwzględnieniem programu obchodów XX-lecia powstania Związku w 2014 roku. Przedstawił projekt graficzny okolicznościowego medalu, jednocześnie zgłoszono projekt zmiany zapisu na awersie medalu, gdzie dotychczasowy zapis zastąpić słowami „NASZĄ MISJĄ JEST NIESIENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM”. W dalszej części omówił ustalenia GKR dotyczącej kontroli działalności Zarządu Głównego oraz sprawy finansowe.

Następnie Prezes ZW omówił akcję zbierania podpisów pod społecznym protestem przeciwko zamiarowi obniżenia odpisu na fundusz socjalny. Ogółem w kraju zebrano ponad 19.500 podpisów. Najwięcej w województwach: łódzkim - 2896, dolnośląskim - 2780 i warmińsko-mazurskim - 2140. Jeżeli odniesiemy to do ilości emerytów i rencistów pożarnictwa w województwach, to najwyższy wskaźnik uzyskano w województwach: warmińsko-mazurskim – 128,45%, opolskim – 102,96% i dolnośląskim – 88,17%. Najwięcej w naszym województwie podpisów zebrały następujące koła : Węgorzewo – 240, Elbląg – 234, Ełk – 206.

Ustalono tematykę i termin posiedzenia plenarnego ZW ZEiRP RP, które odbędzie się w Olsztynie w pierwszej dekadzie grudnia.

Przeanalizowano sytuację finansową Zarządu Wojewódzkiego, która uznano za dobrą, podkreślono że wszystkie Koła opłaciły składki statutowe za bieżący rok jak również i Zarząd Wojewódzki opłacił całą składkę na rzecz Zarządu Głównego.

W sprawach organizacyjnych omówiono między innymi :

 • organizację posiedzenia Zarządu Głównego na terenie województwa w II kwartale 2014r.

 • ustalono wstępny wykaz członków związku, którym planuje się nadanie różnych odznak i wyróżnień z okazji „Dnia Strażaka” – 2014 i XX – lecia Związku,

 • organizację wycieczki zagranicznej w roku 2014.

Opracował :

Tadeusz Jakubik

Prezes ZW ZEiRP RP

Licznik odwiedzin

7338335
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
935
1378
6073
6707198
14828
39115
7338335