1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Spotkanie u KM PSP w Szczecinie

Przedstawiciele Prezydium Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego w osobach: Jan Rysz, Włodzimierz Surdy i Albin Piątkowski oraz prezesi zarządów kół z m. Szczecina Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w osobach Helena Wesołowska i Waldemar Piwko – złożyli gratulacje i życzenia Panu st. bryg. mgr inż. Kazimierzowi Lesisz – w związku z powołaniem na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Powołany Komendant st. bryg. Kazimierz Lesisz pochodzi z Ziemi Świętokrzyskiej i po ukończeniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej przybył na teren b. województwa szczecińskiego, gdzie pełni swoją służbę – w większości na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej naszego województwa.

Nowemu Komendantowi życzyliśmy nieprzeciętnej zawodowej aktywności, pomyślnej realizacji programu zawodowego, licznych sukcesów w służbie, dalszych pozytywnych decyzji dla seniorów w Szczecinie i województwie oraz pomyślności w życiu rodzinnym.

Pomieszczenia zarówno zarządu wojewódzkiego jak i kół szczecińskich naszego Związku mieszczą się w obiekcie Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie i będziemy wdzięczni za liczne dowody dalszego szerokiego wsparcia logistycznego i integracyjnego dla seniorów służby pożarniczej.

W kameralnej rozmowie Pan Komendant przedstawił swoją drogę zawodową, poinformował w generalnej koncepcji zamierzeń w jednostce, a w tym także w zakresie szerokiej modernizacji zabytkowej bazy Komendy, a równocześnie pomieszczeń naszego Związku. Dziękując za tę szeroką deklarację wyraziliśmy przekonanie co do kontynuowania koncepcji łączenia strażackiego dorobku pokoleniowego.

Tekst: A. Piątkowski

Foto: W. Surdy.

Szczecin. 1 września 2016 r.

DSC05603

 

Posiedzenie ZW w Szczecinie

Kolejne w bieżącym roku  posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Szczecinie – tym razem poszerzone o udział Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i prezesów kół  - zorganizowaliśmy w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornym Sulinowie.

Posiedzenie rozpoczęliśmy od  wystąpienia  Pana bryg. mgr inż. Jacka Jagodzkiego – Naczelnika Wojewódzkiego Ośrodka, który poinformował  o  warunkach powołania tej wojewódzkiej bazy szkoleniowej i o realizowanym programie szkoleniowym oraz zaprosił do zwiedzenia obiektu w którym prowadzone są zajęcia.

W naszym spotkaniu uczestniczył nowy Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Pan st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz,  którego  serdecznie przywitaliśmy i pogratulowaliśmy raz jeszcze awansu oraz  podziękowaliśmy za dotychczasową pomoc i wsparcie dla seniorskich pożarniczych pokoleń.  Ponownie ale już w gronie kierownictwa naszej organizacji życzyliśmy Panu Komendantowi wielu sukcesów i pełnego zrealizowania programów zawodowych.

Komendant odniósł się do przedstawionych kluczowych problemów naszej organizacji              i zadeklarował dalszą pomoc dla seniorów pożarniczej służby, tak jak to czynił w dotychczasowej jego zawodowej działalności na pełnionych stanowiskach kierowniczych w służbie na terenie naszego województwa.

Podczas posiedzenia dokonaliśmy oceny organizacyjnej na podstawie dorocznej sprawozdawczości i działalności kół w województwie. Wyraziliśmy swoje zadowolenie po reaktywowaniu koła w Kołobrzegu, gdzie na czele Zarządu  jest główna animatorka  naszego ruchu kol. Alicja Łabut.  Kol. Prezes  otrzymała Certyfikat Zarządu Wojewódzkiego sankcjonujący powołanie tego koła w Kołobrzegu.

Reaktywowane zostało także koło w Drawsku Pomorskim, gdzie na czele Zarządu Koła stanął także główny jego organizator  kol. Gustaw Chruścik  , który także  otrzymał  Certyfikat Zarządu Wojewódzkiego o powołaniu tego koła, będącego już dwudziestą taką organizacją w naszym województwie.

Zauważamy z niepokojem dalszy brak zainteresowania w niektórych rejonach społecznym ruchem ze strony strażaków odchodzących na emerytury oraz niewielkie zainteresowanie działalnością społeczną w kierownictwach organizacji. Niewątpliwie lepiej sytuacja ta przedstawia się w powiatach, gdzie w wielu z nich stan  liczebny w organizacji powoli rośnie. Niestety w  niektórych środowiskach – szczególnie w większych miastach ilość członków kół maleje. Powodem tego naszym zdaniem są większe możliwości w tych środowiskach do podejmowania różnych prac i dalszego zarobkowania. Stwierdzamy postępujące starzenie się członków w organizacjach w których zauważa się większe uczestnictwo w ich działaniach ze strony rencistek rodzinnych.

Kolejnym tematem  naszego spotkania było przedstawienie informacji z posiedzenia Zarządu Głównego -  przez kol. Hieronima Koseckiego – Wiceprezesa ZW, uczestniczącego w tym posiedzeniu. Wyraziliśmy swoje niezadowolenie wobec niezrozumiałego wstrzymania wyróżniania medalami „ Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, co uznaliśmy jako decyzję dyskryminującą tych działaczy, którzy funkcjonują w środowisku naszej organizacji, czy wykonują inne działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej w naszym kraju. Liczymy na stosowne działania Zarządu Głównego w kierunku przywrócenia dotychczasowej wieloletniej praktyki.

Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego kol. Jan Rysz przedstawił stan finansów naszego Związku w województwie za dotychczasowy okres i eksponując wyróżniające się organizacje w realizacji swoich statutowych obowiązków wobec ZW i ZG. Kol. Rysz poinformował także , że swoje zobowiązania finansowe wobec Zarządu Głównego realizujemy zgodnie z ustalonym terminarzem, włącznie z uwzględnieniem  zalegających w tym przedmiocie kół w naszym województwie. Zarząd Wojewódzki przekazał także  do Zarządu Głównego swoją wpłatę na fundację sztandaru.

Kol. Ludwik Sabeł – Wiceprezes ZW, a jednocześnie Przewodniczący Komisji Socjalnej przedstawił informację o stanie realizacji emeryckiego funduszu socjalnego w województwie.  Wskazał na  najczęściej przyznawane  świadczenia indywidualne oraz na znaczący wzrost dopłat do spotkań kulturalno -oświatowych i rekreacyjnych w kołach, wskazując jednocześnie na konieczność uzgodnionej z kierownictwem KW POSP procedury i formy opracowywania wniosków na takie dopłaty. Generalnie uznaliśmy, że stan w tym zakresie jest znacząco sprawniejszy ku zadowoleniu naszego  środowiska. Uregulowana została także sprawa dopłat do wycieczek co doprowadziło do tego, że po kilkuletnim okresie ich braku w województwie zorganizowaliśmy wycieczkę do Chorwacji pod koniec miesiąca sierpnia 2016r  z udziałem ponad 60 osób.

Na zakończenie naszego posiedzenia zwiedzieliśmy bazę szkoleniową Ośrodka.

Słowa naszego podziękowania skierowaliśmy do  Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  Pana  st. bryg. Jacka Staśkiewicza za pozytywne decyzje organizacyjne, dzięki którym mogliśmy nasze spotkanie zorganizować, w miejscu odległym od wielu siedzib naszych kół i dzięki którym  nasi niektórzy działacze mogli  po raz pierwszy poznać tę bazę szkoleniową. Słowa podziękowania skierowaliśmy również do Naczelnika Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP Pana bryg. Jacka Przygodzkiego i kadry tej jednostki za miejscową organizację naszego spotkania.

Tekst:

A. Piątkowski.

Foto:

W. Surdy.

Szczecin, dnia 18 sierpnia 2016 r.

Dołączyli do Koła ZEiRP RP w Gryficach

W świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Gryficach odbyły się uroczyste apele z okazji pożegnania funkcjonariuszy pożarnictwa z jednostki ratowniczo- gaśniczej przechodzących w stan spoczynku.

Byli to st.ogn. Mariusz Łukasik i aspirant pożarnictwa Marek Jakubik.

Z tej okazji pzedstawione zostały historie przebiegu ich służby w jednostce. Komendant Powiatowy bryg. poż. Dariusz Sobczyk podziękował odchodzącym na świadczenia emerytalne za ich zaangażowaną służbę i na ich ręce złożył życzenia powodzenia, zdrowia, radości i wyraził życzenie żeby nie zapominali gdzie spędzili długie lata w służbie pożarniczej. Zaprosił ich do odwiedzania kolegów pozostających w służbie. Również Zarząd Koła ZEiRP RP w pełnym składzie życzył im wszystkiego dobrego w dalszym życiu i zaprosił ich do udziału w pracy koła emeryckiego. Spotkało się to z pełną aprobatą. To zaproszenie zostało zmaterializowane w postaci złożenia przez nich deklaracji o przystąpieniu do ZEiRP RP Koła w Gryficach.

Do życzeń załoga Komendy i JRG dołączyła pamiątkowe upominki i bukiety kwiatów. Również Zarząd Koła nie był skromniejszy i dołączył się ze swoim upominkiem i kwiatami. Odchodzącym na emeryturę złożono życzenia spokoju i zdrowych lat z prośbą o utrzymanie łączności z Kołem Emerytów i czynnego udziału w życiu organizacji.

Gryfice, lipiec 2016.

Prezes Zarządu Koła ZEiRP RP

Leonard Rysak

Życzenia dla Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Szczecinie złożyli życzenia Panu st. bryg. mgr inż. Jackowi Staśkiewiczowi – z okazji powołania na stanowisko Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Swoje życzenia upamiętniliśmy na pamiątkowym grawertonie dziękując za dotychczasową współpracę i pomoc dla naszej organizacji, udzielaną nam przez st. bryg. Jacka Staśkiewicza będącego wcześniej Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

W składzie naszej delegacji byli kol. kol. Hieronim Kosecki, Ludwik Sabeł, Jan Rysz, Władysław Surdy, Leonard Rysak i Albin Piątkowski.

Podczas spotkania zapoznaliśmy Komendanta Jacka Staśkiewicza ze stanem naszej organizacji w województwie i najpilniejszymi zadaniami programowymi na aktualną kadencję.

Wskazaliśmy na dotychczasową praktykę w partnerskim współdziałaniu z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie oraz w organizacji spotkań kierownictwa naszych kół w terenie województwa z kierownictwem Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawiliśmy informację o pozytywnej w naszej ocenie dotychczasowej procedurze rozpatrywania wniosków osób uprawnionych i przyznawania im pomocy ze środków funduszu socjalnego. W szczególności zwróciliśmy uwagę na konieczność określenia jednoznacznej praktyki dopłat do wycieczek, które powinny być jasne dla uczestników w momencie   organizacji tych wycieczek.

Zaproponowaliśmy wspólną organizację odwiedzin grobów zmarłych strażaków, odwiedzin osób obłożnie chorych w ich domach czy w szpitalach.

Komendant Wojewódzki podziękował za życzenia i przedstawione problemy społeczności senioralnej w naszym województwie, a jednocześnie oświadczył, że będzie kontynuował sprawdzone oraz zgodne z prawem formy partnerskiej współpracy i pomocy dla seniorów pożarniczej służby.  

W sprawach ludzkich problemów – nie zawsze określonych jasno w przepisach prawa – Komendant deklarował konieczność prowadzenia wspólnych rozmów dla rozwiązania takich problemów.

W konkluzji wyraziliśmy pogląd co do dalszej empatii dla naszego środowiska ze strony Pana Komendanta Wojewódzkiego i uczulenia w tej kwestii komendantów powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej.  

Tekst: A. Piątkowski

Foto. W. Surdy.

XI Memoriał w piłce siatkowej im. Krzysztofa Bobra

10 października br. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach odbył się XI Memoriał  w piłce siatkowej im. Krzysztofa Bobra. Memoriał ma wszystkim przypominać sylwetkę strażaka, który wielokrotnie reprezentował jednostkę na zawodach różnego szczebla w piłce siatkowej,  a jednocześnie jest okazją do wspominania osób, których już w naszych szeregach nie ma. Impreza  umożliwia spotkanie się obecnych funkcjonariuszy i pracowników Komendy z emerytami, którzy kiedyś dzielnie służyli, a dziś są na zasłużonym odpoczynku. Organizatorami byli: Komenda Powiatowa PSP w Gryficach, Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Gryficach, Ochotnicza Straż Pożarna w Gryficach.

W turnieju uczestniczyły 3 zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gryficach, Komendy Powiatowej PSP w Gryficach, Emeryci i Renciści gryfickiej straży.

W samo południe Komendant Powiatowy PSP bryg. Dariusz Sobczyk oficjalnie przywitał wszystkich zawodników oraz zaproszonych gości. Nie obyło się bez wspomnień o strażakach, których już wśród nas nie ma. Uroczystego rozpoczęcia zawodów dokonała Pani Larysa Bober – wdowa po zmarłym strażaku. Następnie delegacja na czele z Komendantem Powiatowym PSP udała się na cmentarz, gdzie zapalono znicz oraz złożono kwiaty na grobie Krzysztofa Bobra.

Cały turniej, mający charakter dobrej zabawy, przebiegał w bardzo przyjaznej atmosferze i w myśl zasad fair play. Wszystkie drużyny starały się grać jak najlepiej.

Końcowe wyniki przedstawiają się następująco:

1. miejsce – drużyna KP PSP Gryfice

2. miejsce – I zmiana służbowa JRG

3. miejsce – I zmiana służbowa JRG

4. miejsce – III zmiana służbowa JRG

5. miejsce – reprezentacja Emerytów i Rencistów

Turniej zakończył się wspólnym piknikiem strażackim, na który przybyli funkcjonariusz  i pracownicy oraz emeryci i renciści KP PSP Gryfice wraz z małżonkami.

Organizatorzy pragną gorąco podziękować Panu Jerzemu Kołodziejczykowi – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach, Kołu Łowieckiemu REGA w Gryficach, Pani Marzenie Pelc – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gryficach oraz  szczególnie za  wsparcie finansowe dla Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oddział w Gryficach.

Jeszcze raz dziękujemy za pomoc w organizacji turnieju.

Pracownicy KPPSP Gryfice.

Na zdjęciach;

Pani Larysa Bober – wdowa po zmarłym strażaku,

Komendant Powiatowy PSP bryg. Dariusz Sobczyk

Prezes Koła EiR Poż.RP . mł.bryg. Leonard Rysak,

Zawodnicy ; Drużyny JRG Gryfice i Emerytów Koła EiR P RP Gryfice

Licznik odwiedzin

8518715
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
295
832
6678
7878433
26498
39695
8518715