1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Spotkanie opłatkowe w Sczecinie

Tradycyjne spotkanie adwentowe, o charakterze wigilijno – opłatkowym, odbyło się w tut. komendzie PSP w piątek 13 grudnia. Jest to już wieloletnia tradycja wśród braci strażackiej. Przybyło liczne grono funkcjonariuszy i emerytów pożarnictwa, oraz goście: ks. Ireneusz Pastryk – kapelan powiatowy strażaków, vice starosta pan Waldemar Wawrzyniak, przewodniczący rady miejskiej pan Krzysztof Tokarczyk, Prezes ZP OSP RP dh Franciszek Gródecki, oraz przedstawiciele mediów. Gospodarze spotkania: mł. bryg. Andrzej Gołdyn – Komendant Powiatowy PSP w Gryficach, oraz pan Leonard Rysak – Prezes Koła Związku Emerytów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej wyrazili życzenie i nadzieję aby wszyscy tu obecni spotkali się za rok w nowej siedzibie. Szczególne powinszowania odebrał jubilat - kol. Czesław Orłowski z okazji 65 urodzin. W tym szczególnym czasie radosnego oczekiwania na święta Narodzenia Bożego było błogosławieństwo duszpasterskie, słowa otuchy i nadziei ugruntowane w tradycji chrześcijańskiej, życzenia opłatkowe i wspólny posiłek okraszony pysznymi wypiekami od naszych zacnych emerytów(-ek).

Spotkanie Wigilijne w Bornym Sulinowie

Tradycyjnym zwyczajem w województwie zachodniopomorskim w dniu 5 grudnia 2019 r. spotkały się trzy jednostki ochrony przeciwpożarowej na spotkaniu Opłatkowym oraz z okazji zbliżającego się Nowego Roku, które odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym Komendy Wojewódzkiej PSP w Bornym Sulinowie.

W uroczystości tej uczestniczyli panowie komendanci powiatowi i miejscy Państwowej Straży Pożarnej pod dowództwem Pana bryg. mgr inż. Marka Popławskiego Zachodniopomorskiego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP, działacze terenowych jednostek Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na czele z Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dh. nadbryg. w st.. spocz. Markiem Kowalskim oraz członkowie Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i działacze z kół terenowych Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego płk poż. w st. spocz. mgr Albinem Piątkowskim.

W pierwszym cyklu spotkania każda z jednostek odbyła swoje służbowe narady, a w naszej organizacji odbyło się posiedzenie zarządu wojewódzkiego, z udziałem WKR i prezesów zarządów kół.

W spotkaniu tym omawialiśmy sprawy dotyczące zawiłości statutowych, a szczególnie związanych z wymuszonym nadaniem zarządom wojewódzkim osobowości prawnej, a także spraw związanych z nową wysokością składek członkowskich, funduszu socjalnego, planu wycieczek i uzupełnienia wojewódzkiej kroniki naszej organizacji. Chcielibyśmy aby w przyszłym roku organizowane zostały uroczystości związane z 70 rocznicą powołania państwowych organów ochrony przeciwpożarowej ale także realizowane z poślizgiem czasowym obchody 25 lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie pilnego objęcia aneksem naszego statutu i jego przedstawienia podczas organizowanego w przyszłym roku Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów naszego Związku. Zarząd wojewódzki zdecydował o przekazaniu tej uchwały do Zarządu Głównego oraz do wiadomości zarządom wojewódzkim w kraju.

W drugiej części odbyło się uroczyste spotkanie wszystkich uczestników podczas którego Panowie Marek Popławski, Marek Kowalski i Albin Piątkowski złożyli życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wszystkim uczestnikom, funkcjonariuszom i działaczom do przekazania także nieobecnym na spotkaniu oraz ich rodzinom.

Wręczyliśmy także dwa ryngrafy z życzeniami jubilatom z okazji ich urodzin dla kol.   kpt. mgr przewodniczącej WKR oraz st. bryg. inż. Hieronimowi Koseckiemu   - Prezesowi Zarządu Koła w Koszalinie.

Główną część tego spotkania prowadził ks. bryg. Ryszard Szczygieł Kapelan Wojewódzki Strażaków, także pozdrawiając i przekazując całej rodzinie strażackiej wzniosłe życzenia, po czym wszyscy uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem i złożyli sobie indywidualne życzenia.

Po tych uroczystościach uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na tradycyjny poczęstunek.

Opracował:

A. Piątkowski

Foto:

J. Cichecki.

W Pogorzelicy obradowali Emeryci i Renciści Pożarnictwa

We wtorek 5 listopada 2019r. w należącym do Nadleśnictwa Gryfice Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Bażyna” w Pogorzelicy odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz konferencja poświęcona podsumowaniu działań i współpracy służb leśnych i straży pożarnej w zakresie zagrożenia pożarowego w lasach.

W trakcie posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. z udziałem prezesów wszystkich dwudziestu kół z terenu województwa  omówiono sprawy organizacyjne Związku. Jak przekazał nam prezes ZWZEiR w Szczecinie płk Albin Piątkowski wśród omawianych spraw znalazły się zagadnienia związane z przekazaniem do kół harmonogramów działania związku w nowej kadencji. Rozmawiano też o sprawach związanych wprowadzeniem nowego statutu związku głównie finansowych uregulowań dla organizacji pozarządowych. Jesteśmy prężną – działającą od 27 lat i liczną organizacją, drugą w Polsce która ma swój sztandar. Staramy się dokumentować naszą działalność, w 2005 roku wydaliśmy publikację kroniki obejmującej okres do 2005 roku, w tej chwili podejmujemy starania o pozyskanie środków na wydanie drugiej części obejmującej kolejne lata. W trakcie obrad nie mogło też zabraknąć kwestii związanych z potrzebami i często złożonymi problemami i pozostających w spoczynku strażaków i ich rodzin – mówił prezes ZWZEiR        w Szczecinie .

W drugiej części spotkania odbyło się spotkanie z PSP i OSP RP poświęcone ochronie przeciwpożarowej lasu. w którym wzięli udział m.in. Dyrektor Regionalny Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice Wojciech Pietrzak, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Staśkiewicz, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach mł. bryg. Józef Brzeziński, prezes Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Albin Piątkowski oraz przewodniczący gryfickiego koła emerytów i rencistów pożarnictwa Leonard Rysak.

O organizacji działań przeciwpożarowych w lasach szczecińskiej dyrekcji mówił Dyrektor Regionalny Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek. Dobra współpraca z jednostkami straży pożarnej a także znaczne nakłady finansowe – w bieżącym roku Lasy Państwowe na szeroko rozumianą ochronę p.poż w lasach wydały blisko 100 mln. zł. – przynoszą efekty i nie odnotowano poważniejszych pożarów a pojawiające się zarzewia tłumione były dosłownie w zarodku.

O sytuacji ochrony p.pożarowej w powiecie gryfickim obszerną prezentację przedstawił Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach mł. bryg. Józef Brzeziński który podkreślił że ochrona pożarowa lasów w powiecie działa prawidłowo, a nieliczne pożary są skutecznie zwalczane zanim zdążą się rozwinąć.

Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Staśkiewicz zwrócił uwagę, że w niektórych obszarach województwa sytuacja jest mniej korzystna, szczególnie w okolicach dużych poligonów wojskowych w czasie ćwiczeń z ostrą amunicją ale i te zdarzenia, wprawdzie liczniejsze, ale są skutecznie likwidowane we wczesnych stadiach. Komendant przy okazji podkreślił znaczną poprawę w zakresie wyposażenia zarówno jednostek państwowej jak i ochotniczej straży pożarnej.  

Na zakończenie spotkania prezes ZWZEiR Albin Piątkowski w uznaniu wsparcia i dobrej współpracy z leśnikami wręczył Dyrektorowi Regionalnemu Andrzejowi Szelążkowi i Nadleśniczemu Wojciechowi Pietrzakowi okolicznościowe ryngrafy.

Red. Stanisław Razmus – Echotygodnikinfo

Jubileuszowy XV Memoriał im. Krzysztofa Bobra w piłce siatkowej

Tradycyjnie 19 października 2019 r. w SP Nr 4 w Gryficach odbył się XV Memoriał im. Krzysztofa Bobra. Był to więc jubileuszowy turniej. Spotkali Się na nim obecnie pełniący służbę funkcjonariusze pożarnictwa KP PSP i JRG Gryfice. Gościnnie wzięła w nim udział ekipa sąsiadów z Komendy Powiatowej PSP i JRG Kamień Pomorski.

W sportowej części turnieju wystąpiło sześć drużyn. Na początku uroczystego otwarcia dokonała wdowa po zmarłym Krzysztofie Larysa Bober wraz z członkami rodziny. Po czym delegacja funkcjonariuszy pożarnictwa i emerytów wraz z zastępca Komendanta Powiatowego PSP Gryfice mł.bryg. Józefem Brzezińskim udała się na miejscowy cmentarz, gdzie złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze. By ł to wzruszający moment.

Turniej przebiegł w sportowej rywalizacji i kosztował dużo wysiłku a szczególnie w grupie emerytów co znacznie podwyższyło średnia wieku uczestników turnieju.

Klasyfikacja drużyn :

I Miejsce Funkcjonariusze 1 zmiany JRG,

II Miejsce Funkcjonariusze KP PSP Gryfice.

III Miejsce Funkcjonariusze PSP i JRG Kamień Pomorski,

IV Miejsce Funkcjonariusze 2 zmiany JRG

V Miejsce Emeryci Koła ZEiRP RP,

VI Miejsce Funkcjonariusze 3 zmiany.

Zdobyte miejsca zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami.

Druga część spotkania odbyła się na rodzinnym pikniku w lesie na tzw. Hubertówce Nadleśnictwa Gryfice. Przy dobrej pogodzie wszyscy uczestnicy turnieju wzięli w nim udział. Do tego grona dołączyli członkowie rodzin z dziećmi i wnukami. Tradycyjny poczęstunek z zupą, kiełbaską z grilla , pajdą chleba ze smalcem, kawą ,herbatą, napojami i dobrą muzyką zadowolił całe towarzystwo. Bogata wymiana wspomnień z sąsiadami, opowiadaniom z historii pożarnictwa obu regionów nie było końca. To tylko potwierdza potrzebę organizacji takich integracyjnych spotkań środowiskowych.

Wszystkim zaangażowanym w organizację tego spotkania pracownikom i funkcjonariuszom PSP Zarząd Koła ZEiRP RP w Gryficach składa serdeczne podziękowania i do następnego zobaczenia

Tekst i zdjęcia przygotował;

   Prezes Zarządu Koła

     Zw. EiRPRP

     w Gryficach

   Leonard Rysak

Emeryckie zawody wędkarskie koła w Wałczu

W dniu 14.09 2019  roku w ramach korzystania z różnych form rekreacji zostały przeprowadzone zawody wędkarskie dla emerytów i rencistów pożarnictwa z powiatu wałeckiego, w ramach integracji środowiska emerytów i rencistów  do udziału w zawodach zaproszono również kolegów czynnych zawodowo z K.P. PSP w Wałczu. Bezpośrednio w  zawodach udział brało 17-zawodników. Emeryci i renciści którzy nie wędkują pełnili rolę sędziów. Po zakończeniu zawodów odbyło się komisyjne ważenie złowionych ryb, wyniki były nieco słabsze niż w roku ubiegłym ale ogólnie można powiedzieć że brania były dobre.

Zwycięzca złowił 2,404 kg ryb, następnie II miejsce 1.398 kg, III miejsce 1278 kg. Największa złowiona ryba to leszcz o wadze 1.127 kg . Rywalizacja była więc bardzo wyrównana a żaden z zawodników nie wrócił o przysłowiowym kiju. Zwycięzców nagrodzono atrakcyjnymi nagrodami .

Po zawodach zaproszono zawodników oraz przybyłych gości jak również emerytów z rodzinami na tradycyjnego grilla przy ognisku. W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Wałczu, gospodarz jeziora Golce Pan Wojciech Rożek ( dzięki jego uprzejmości mamy darmowo udostępniony do zawodów ten akwen),Naczelnik OSP Golce oraz koledzy z KP PSP w Wałczu.

Łącznie w zawodach i spotkaniu uczestniczyło 46 osób. 

Opracował i zdjęcia: Prezes Koła w Wałczu 

Jacek Michówka

Licznik odwiedzin

8518668
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
248
832
6631
7878433
26451
39695
8518668