1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

20-lecie łódzkiego koła

W pięknym ośrodku sportowo – rekreacyjnym „Zbyszko” w Wiączyniu w dniu 23 maja 2015 roku Koło Łódzkie zorganizowało okrągły jubileusz 20 lecia naszego związku, oczywiście nie obyło się od wspomnień fajnych chwil które minęły i  koleżanek, kolegów których już z nami nie ma. Aby podkreślić wagę tak okrągłego jubileuszu Prezes Koła Łódzkiego Stanisław Pietrzykowski wraz Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego ZEiRPRP Krzysztofem Wożniakiem wręczyli okolicznościowe medale. Całość dopełniła oprawa muzyczna o którą zadbał Wiceprezes Koła łódzkiego Andrzej Maciejewski. A żeby sił nie zabrakło do zabawy i świętowania o żołądki zadbał bar grillowy w którym były serwowane regionalne potrawy. Do życzeń na następne lata zdrowia i owocnej pracy dołączył się st. bryg. w st. spocz. ks. Jerzy Kołodziejczak– kapelan senior strażaków woj. łódzkiego.

 

 

Dzień Strażaka w Łowiczu

W dniu 5 czerwca 2015 roku w Łowiczu odbyły się uroczystości związane z Powiatowym Dniem Strażaka.

 W Bazylice Katedralnej została odprawiona msza św. w intencji strażaków.  Następnie przy dziękach Miejsko-Strażackiej Łowickiej Orkiestry Dętej przemaszerowano pod pomniki Synów Ziemi Łowickiej i św. Jana Pawła II gdzie złożono wiązanki kwiatów. 

W Sali Barokowej Muzeum w Łowiczu oprócz strażaków OSP I PSP zgromadziło się wielu znamienitych gości. Między innymi :Poseł na Sejm Cezary Olejniczak, nadbrygadier Andrzej Witkowski - łódzki Komendant Wojewódzki PSP, Krzysztof Figat - Starosta Łowicki, Krzysztof Jan Kaliński - Burmistrz Miasta Łowicz.

 Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

 Z rąk Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi kol. Krzysztofa Woźniaka i kol. Krystyny Zwierzchowskiej Odznakę Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał st. bryg. Jacek Szeligowski - Komendant PSP w Łowiczu.

 Medale pamiątkowe z okazji 20-lecia powstania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP otrzymał Zarząd Powiatowy Związku OSP RP a także Starosta Łowicki Krzysztof Figat.

 Część artystyczną uroczystości przygotowali uczniowie klasy o profilu obronnym II LO w Łowiczu.

 Pogoda była wspaniała. Na zakończenie w ogrodach muzeum zgromadzeni spożyli poczęstunek m.in. strażacką grochówkę.

 

 

Spotkanie nowego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP w Łodzi z łódzkim komendantem wojewódzkim PSP

 

W KW PSP w Łodzi w dn. 7 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie  nowo wybranego prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi z łódzkim komendantem wojewódzkim nadbryg. Andrzejem Witkowskim w którym uczestniczyli: kol. Mańko Ireneusz - Prezes, kol. Woźniak Krzysztof - Wiceprezes, kol. Paczuski Jan - Skarbnik, kol. Chrzanowski Krzysztof – Sekretarz, kol. Kobacki Leszek - Czł. prezydium i kol. Sobierajski Jerzy -Przewodniczący WKR oraz kol. Wiznerowicz Jan - Członek prezydium ZG ZEiRP RP (b. sekretarz ZW).

 

Uczestnicy poruszyli przede wszystkim tematy głównych kierunków działań Zarządu oraz dalszej współpracy  z łódzkim komendantem wojewódzkim PSP w Łodzi w nowej kadencji lat 2015-2019.

Łódzki Komendant Wojewódzki nadbryg. Andrzej Witkowski - w dowód uznania i wysokiej oceny współpracy w kadencji lat 2011-2015 - przekazał dla ZW ZEiRP RP w Łodzi - na ręce prezesa - kol. I.Mańko, kopię obrazu "Do pożaru" wraz z plakietką dedykacyjną.

(wg posiadanych informacji  oryginał obrazu został przekazany osobiście przez jego twórcę łódzkim strażakom w latach 30-stych XX wieku. Obraz ten sygnowany przez "Zygmuntowicza" w rzeczywistości namalował - Czesław Wasilewski (1875-1947) używający tego pseudonimu, popularny malarz i autor obrazów o tematyce inspirowanych płótnami m.in. Kossaka, Chełmońskiego, Fałata).

patrz też - http://www.straz.lodz.pl/page/42,aktualnosci.html?id=4523

opr. J. Wiznerowicz

VI Wojewódzki Zjazd Delegatów woj. łódzkiego

27.03.2015 r. delegaci na VI WZD i liczni goście w osobach:

 • nadbryg. Witkowski Andrzej - Łódzki Komendant Wojewódzki PSP,

 • Pani Ryl Dorota - wiceprzewodnicząca woj. sejmiku samorządowego,

 • bryg. Szeleszczyk Roman - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi,

 • bryg Albert Romek - Komendant Powiatowy PSP w Sieradzu,

 • bryg. Maciaszek Grzegorz - naczelnik Wydz. Szkolenia KW PSP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu,

 • płk. w st. spocz. dr Marmura Czesław - V-ce Prezes ZG ZŻ WP,

 • płk. w st. spocz. Piecuch Franciszek- Prezes ZW Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,

 • kom. w st. spocz. Pełka Zdzisław Prezes ZW Stow. Em. i Rencistów Policji,

 • płk. w st. spocz. Kwiecień Janusz - Przew. Zarz. Kraj. Związku Em. i Ren. Sł. Więziennej,

 • bryg. Celigowski Piotr - naczelnik wydziału kwatermistrzowskiego KW PSP,

 • asp. Doliwa-Sumera Katarzyna - z wydz. kwatermistrzowskiego KW PSP,

 • st. bryg. w st. spocz. ks. Jerzy Kołodziejczak– kapelan senior strażaków woj .łódzkiego,

 • dh Weselski Andrzej – Wiceprezes O/W ZW ZOSP w Łodzi.

oraz wszyscy Prezesi Kół świętowali jubileusz 20 - lecia ZEiRP RP w woj. łódzkim po czym udali się na uroczystą kolację, gdzie z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych – złożono sobie życzenia, a potrawy poświęcił ks. st. bryg. w st. spocz. ks. Jerzy Kołodziejczak – kapelan senior Strażaków.
Po przedstawieniu historii powstania i rozwoju Związku Prezes ZW kol. Ireneusz Mańko oraz nadbryg. Andrzej Witkowski wręczyli wyróżnionym odznaki:

 brązową „Za Zasługi Dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymała kol. Barbara Kowalczyk – Prezes Koła w Zgierzu,

odznaką „Za Zasługi dla ZEiRP RP” otrzymała mł. bryg. Agnieszka Nowak – z KP PSP w Sieradzu.
Działacze ZW,wszystkie koła i goście zostali obdarowani pamiątkowym zegarem z „logo XX - lecia ZEiRP RP” i innymi upominkami przygotowanymi z tej okazji. Jubileusz fetowano wspaniałym tortem ozdobionym „znakiem związku” co dokumentują liczne zdjęcia.

 

28.03.2015 r. delegaci na VI WZD i goście uczestniczyli w obradach ZJAZDU.

 Otwarcia i powitania uczestników oraz zaproszonych gości Zjazdu dokonał prezes ustępującego Zarządu Wojewódzkiego 

ZEiRP RP w Łodzi kol. Ireneusz Mańko. Minutą ciszy uczczono pamięć wielu kolegów zmarłych w minionej kadencji,
w tym wieloletniego: skarbnika Zarządu Wojewódzkiego kol. M. Trębickiego.

 Na przewodniczącego VI Zjazdu wybrano i obrady poprowadził - kol. Wiznerowicz Jan. 

Prezes I. Mańko przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Wojewódzkiego.
W imieniu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol. K. Woźniak odczytał protokół za czteroletni okres działalności władz wojewódzkich i kół terenowych oraz przedstawił wniosek WKR o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu, który został przyjęty jednogłośnie.
Zabierając głos Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, omówił wyniki współpracy z Zarządem Wojewódzkim ZEiRP uznając je za nadzwyczaj owocne oraz życzył delegatom udanych obrad, a jednocześnie zadeklarował dalszą bliską współpracę z nowo wybranymi władzami naszego związku.

 Sprawy korzystania z funduszu socjalnego szeroko omówili bryg. Celigowski Piotr - naczelnik w Wydziale Kwatermistrz. KW PSP, a w dyskusji na ten temat wypowiadali się prezesi kół. 

Przedstawiciele służb mundurowych przekazali najlepsze życzenia uczestnikom VI Zjazdu w imieniu własnym i reprezentowanych organizacji.

 Po dyskusji statutowo-regulaminowej uchwalono 21 osobowy skład ilościowy ZW i 5 osobowy skład WKR. W wyniku jawnego głosowania 

na listę - wybrano imiennie 18 delegatów do nowego ZW, a trzech brakujących członków z upoważnienia WZD Zarząd Wojewódzki dokooptuje na następnych posiedzeniach.
Wybrano również skład imienny WKR ZEiRP RP w Łodzi

W trakcie pierwszego spotkania nowe władze ZW wybrały Prezydium ZW na kadencję lat 2015 -2018 w składzie:

 1. Prezes Zarządu Wojewódzkiego - kol. Mańko Ireneusz,

 2. Wiceprezes - kol. Woźniak Krzysztof,

 3. Sekretarz - kol. Chrzanowski Krzysztof,

 4. Skarbnik - kol. Paczuski Jan,

 5. Członek prezydium - Kobacki Leszek - Tomaszów M.,

pozostali członkowie zarządu to:

 1. - kol. Baleja Kazimierz - Łowicz,

 2. - kol. Czekała Bogusław – Zgierz,

 3. - kol. Gniłka Leszek - Wieluń,

 4. - kol. Gzowski Adam – Brzeziny,

 5. - kol. Karasiński Stanisław – Pabianice,

 6. - kol. Krasoń Stanisław – Bełchatów,

 7. - kol. Kryszkowski Marian - Łęczyca,

 8. - kol. Lipiński Sławomir – Piotrków T.,

 9. - kol. Stoliński Grzegorz – Zduńska Wola,

 10. - kol. Stępiński Stanisław - Poddębice,

 11. - kol. Sularz Roman - Stryków,

 12. - kol. Wieczorkowski Jerzy,

 13. - kol. Zdun Kazimierz – Skierniewice.

Wojewódzka Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

- kol. Sobierajski Jerzy -przewodniczący,

- kol. Chaicki Leszek -z-ca przewodniczącego,

- kol. Dulas Kazimierz - sekretarz,

- kol. Jeziorski Stanisław - członek,

- kol. Zaustowicz Jan - członek

Na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów wybrano:

 1. kol. Mańko Ireneusza,

 2. kol. Woźniak Krzysztof,

 3. kol. Paczuski Jan,

 4. kol. Kobacki Leszek.

Na zakończenie obrad przyjęto uchwałę programową VI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów

oraz wysłuchano wystąpienia nowo wybranego prezesa ZW ZEiRP w Łodzi

kol. Mańko Ireneusza.

 

 TUTAJ link do strony internetowej KW PSP Łódź.

Poniżej relacja zdjęciowa.    

 

 

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Koła w Łodzi

 W dniu 29 stycznia 2015 r. odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła ZEiRP RP w Łodzi , na którym dokonano podsumowania czteroletniej kadencji zarządu. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności  organizacyjnej i finansów i udzieleniu absolutorium staremu zarządowi, wybrano nowe władze Koła.

Prezesem Zarządu ponownie wybrano Stanisława Pietrzykowskiego, a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej  Zenona Sychowskiego.

Zarząd koła uzupełnili:

Andrzej Maciejewski - Wiceprezes,

Alina Czmochowska - Sekretarz,

Krystyna Latarska - Skarbnik,

Ryszard Rychter - Członek Zarządu,

Krzysztof Chrzanowski - Członek Zarządu,

Krzysztof Duda - Członek Zarządu.

Członkami Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Hanna Armacka i Andrzej Kępka

Delegatami na Zjazd Wojewódzki w Łodzi wybrano: Ireneusza Mańko, Krzysztofa Chrzanowskiego, Stanisława Pietrzykowskiego, Jana Paczuskiego, Krzysztofa Woźniaka, Krystynę Zwierzchowską i Alinę Czmochowską.

W zebraniu uczestniczył Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi bryg. Roman Szeleszczyk i Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Łodzi bryg. Piotr Celigowski. Podczas spotkania wręczono 6 odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”. oraz 1 medal jubileuszowy 20-lecia ZERP RP. Odznaczenia wręczył obecny na zebraniu Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ireneusz Mańko.

Tekst i zdjęcia K. Duda

 

 

Licznik odwiedzin

8518714
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
294
832
6677
7878433
26497
39695
8518714