1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Prezydium ZW ZEiRP u Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi

W dniu 10 maja br. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyło się spotkanie Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Jarosława Wlazłowskiego
z Członkami Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi. W spotkaniu uczestniczyli:

 • Prezes ZW ZEiRP RP Ireneusz Mańko,
 • Wi-ce Prezes Krzysztof Woźniak,
 • Wi-ce Prezes Henryk Banasiak,
 • Sekretarz Krystyna Zwierzchowska,
 • Członek Prezydium Wiesława Kozdraj,
 • Przewodniczący WKR Jerzy Sobierajski.

Tematem spotkania było przedstawienie i omówienie głównych kierunków działań Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP oraz dalszej współpracy z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim PSP w Łodzi w kadencji 2015–2019. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.

Na koniec spotkania Prezes ZW ZEiRP PR - Ireneusz Mańko wręczył bryg.Jarosławowi Wlazłowskiemu list gratulacyjny z okazji powołania na stanowisko Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi.

 

Tekst: ZEiRP w Łodzi.

pr zkw 16

Zdjęcie: Anna Sobótka.

Wielkanocne spotkanie emerytów i rencistów pożarnictwa

23 marca br. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi na wielkanocnym poczęstunku spotkali się członkowie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP województwa łódzkiego. Na wstępie spotkania ks. bryg. Henryk Betlej – kapelan wojewódzki strażaków odmówił modlitwę oraz poświęcił potrawy wielkanocne. Następnie wszyscy zgromadzeni w uroczystej atmosferze złożyli sobie życzenia świąteczne i podzielili się wielkanocnym jajkiem.

Na spotkaniu obecny był również łódzki komendant wojewódzki PSP w Łodzi bryg. Jarosław Wlazłowski oraz jego zastępca st. bryg. Paweł Stępień, a także zastępca komendanta miejskiego PSP w Łodzi bryg. Roman Szeleszczyk, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Ireneusz Mańko oraz naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP bryg. Piotr Celigowski.

Tekst i zdjęcia: KW PSP w Łodzi.

Link do fotografii

Plenarne Posiedzenie ZW ZEiRP RP w Łodzi

W dniu 16 marca 2016 r. odbyło się kolejne wyjazdowe plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP. Tym razem w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach wg następującego harmonogramu:

A. Zwiedzanie:

Baza Paliw płynnych w Koluszkach / w godz.10,00 – 11,30 /

B. Obrady w obiekcie KP PSP Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach/ w godz.12,oo-15,oo/ wg porządku:

1. Otwarcie obrad i powitanie przybyłych na posiedzenie.

2. Zmiany w składzie Prezydium ZW.

3. Informacja z działalności Prezydium ZW.

4. Sprawy finansowe /stan opłacania składek, stan finansów /.

5. Sprawozdawczość z Kół za 2015 r.

6. Informacja z kontroli ZW ZEiRP RP przez WKR.

7. Powołanie zespołu do opracowania kroniki na jubileusz 25- lecia ZEiRP RP w woj. Łódzkim.

8. Informacja z wykorzystania funduszu socjalnego w 2015r.

9. Informacje Prezesów Kół z działalności w 2015r.

10. Wręczenie odznaczeń

11. Wolne wnioski i zakończenie obrad / Sztandar dla ZG- Apel./

C. Tradycyjne ‘Spotkanie Wielkanocne” i posiłek /godz. 15,30 /w OSP Wiśniowa Góra ul. Tuszyńska 101.

Obrady prowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ireneusz Mańko. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie  ZW , członkowie WKR, prezesi Kół , członek ZG Jan Wiznerowicz  oraz zaproszeni goście w osobach:

1.st. bryg. Paweł Stępień - Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojew. PSP

2.  bryg. Marek Duda -  Komendant Powiatowy PSP w Koluszkach

3.  bryg. Piotr Celigowski - Naczelnik Wydziału Kwatermistrz. KW PSP

4. st. asp. Katarzyna Doliwa - Sumera- Prowadząca sprawy socjalne w  KW PSP

5. ks. bryg. Henryk Betlej- Kapelan strażaków woj. Łódzkiego

Służby Mundurowe reprezentowali:

 1. Wiceprezes ZG i czł. Prez. ZW ZŻWP płk dr Czesław Marmura,

 2. Prezes ZW ZZ ŻWP w Łodzi - płk Franciszek Piecuch,

 3. Prezes ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Łodzi – kom. Zdzisław Pełka,

 4. PrzewodniczącyZGZEiR Służby Więziennej- Janusz Kwiecień.

Dokonano zmian w składzie Prezydium ZW.

Uchwałą nr 1/VI/2016 ze stanowiska sekretarza Zarządu Wojewódzkiego został odwołany kol. Krzysztof Chrzanowski /rezygnacja/

Z dniem 16 marca 2016r. Uchwałą nr 2/VI/ 2016 na sekretarza ZW powołano kol. Krystynę Zwierzchowską - dotychczasowy członek prezydium . Tą samą uchwałą na stanowisko członka Prezydium ZW powołano kol. Wiesławę Kozdraj - dotychczasowy członek ZW.

Skarbnik ZW kol. Jan Paczuski przedstawił szczegółowe sprawozdanie finansowe za 2015r. zawierające bilans otwarcia i zamknięcia na koniec 2015r. w tym szczegółowo przychody i wydatki. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte przez ZW.

Sprawozdawczość za 2015r omówił kol. Henryk Banasiak - Wiceprezes ZW. W 2015r. w ok. 100 organizowanych przez ZW i Zarządy Kół różnego typu imprezach uczestniczyło łącznie około 5000 osób wraz z rodzinami /w rozbiciu na poszczególne imprezy/.

Protokół z kontroli ZW przez Wojewódzką Komisję Rewizyjną odczytał jej przewodniczący kol. Jerzy Sobierajski. WKR nie wniosła uwag do działalności ZW oraz prowadzonej dokumentacji zarówno biurowej jak i finansowej.

Kolega Leszek Chaicki – Prezes Zarządu Koła w Łowiczu został powołany na przewodniczącego zespołu do pracowania kroniki na Jubileusz 25 lecia - ZEiRP w woj. łódzkim.

Informację z wykorzystania Funduszu Socjalnego przedstawił bryg. Piotr Celigowski - Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP.

Prezesi Kół „pochwalili się” swoją działalnością w 2015r.

Podjęto uchwałę nr 3/VI/2016 ZW w sprawie przekazania z konta ZW kwoty 500,00zł. na rzecz Fundacji Sztandaru ZG.

Ponadto uczestnicy posiedzenia plenarnego ZW dokonali dobrowolnej „zrzutki” na sztandar ZG. Zebrana kwota oraz kwota podjęta uchwałą zostanie przekazana na stosowne konto podane w apelu.

Odznaką” Zasłużony dla ZEiRP RP” została uhonorowana skarbnik Zarządu Koła w Koluszkach kol. Grażyna Wojciechowska. Odznaczenie wręczył Prezes ZW Ireneusz Mańko w obecności Zastępcy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Pawła Stępnia.

Uzgodniono, że następne wyjazdowe posiedzenie ZW z udziałem wszystkich Prezesów Kół i WKR  odbędzie się  w KP PSP  w Kutnie w miesiącu grudniu 2016r. połączone  ze zwidzeniem atrakcyjnych miejsc w powiecie i tradycyjnym „Spotkaniem Wigilijnym

  Po zakończeniu posiedzenia odbyło się tradycyjne „Spotkanie Wielkanocne” i posiłek  w siedzibie OSP w Wiśniowej Górze , na które udali się wszyscy uczestnicy posiedzenia. 

Ks. bryg. Henryk Betlej - Kapelan Strażaków woj. łódzkiego odmówił modlitwę i poświęcił potrawy wielkanocne. Złożono życzenia Świąteczne.

Tekst: I. Mańko.

Zdjęcia: K. Dulas

Emeryci ZEiRP RP z Łodzi zwiedzą Palmiarnię Łódzką i Muzeum Pałac Herbsta

W dniu  26 lutego  2016  roku  Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi, śladem lat ubiegłych zorganizował wycieczkę pt.”Poznawanie ciekawych miejsc i  historii naszego miasta”. W wycieczce udział wzięli emeryci wraz ze swoimi wnuczkami / 43 osoby/. Tym razem zwiedzano Palmiarnię Łódzką i Muzeum Pałac Herbsta. Pierwszy ww. obiekt to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w całej Europie, który udostępniono po raz pierwszy dla zwiedzających w 1956 roku. Znajduje się on na obszarze przepięknego, zabytkowego Parku Źródliska. W Palmiarni rośnie około 4,5 tys. okazów flory m.in. unikalna kolekcja ogromnych palm. Atrakcją są też żółwie i rybki. Drugim obiektem, który zwiedzano było Muzeum Pałac Herbsta, należące niegdyś do rodziny Herbstów – łódzkich przemysłowców. Obiekt otoczony bajecznym parkiem, posiada przepiękne wnętrza odzwierciedlające okres obejmujący przełom XIX i XX wieku.

Po zakończeniu zwiedzania wszyscy uczestnicy wycieczki udali się na wspólny obiad.

Tekst: Wiesława Kozdraj

Zdjęcia: Krystyna Zwierzchowska

Zebranie sprawozdawcze Koła w Łodzi

W dniu 28 stycznia 2016 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze koła ZEiRP RP w Łodzi , na którym dokonano podsumowania działań jego zarządu w 2015 r. Po przedstawieniu sprawozdania przez prezesa kol. Stanisław Pietrzykowskiego z działalności  organizacyjnej i skarbnika kol. Krystynę Latarską w zakresie finansów o udzieleniu absolutorium zarządowi wystąpił kol. Z. Szychowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

O realizacji zadań z zakresu funduszu socjalnego poinformował Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Łodzi bryg. Piotr Celigowski informując o podwyższeniu wskaźnika zwrotu kosztów o postulowane 200 zł., oraz o skali wykorzystania funduszu socjalnego za 2015 r.. Następnie Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi bryg. Roman Szeleszczyk szeroko poinformował zebranych o zamiarach rozwoju i doposażenia łódzkich JRG w 2016 r. W wyniku dyskusji podjęto uchwałę o wysokości dobrowolnych wpłat dla koła i zebrano pewną sumę na koszta sztandaru ZG ZEiRP RP. O działaniach Zarządu Wojewódzkiego informację przedłożył prezes ZW kol. I. Mańko, a o pracach i planach Zarządu Głównego mówił kol. Jan Wiznerowicz.

Przyjęto plan pracy koła i zarządu na 2016 r. W zebraniu uczestniczyło - 67 członków Związku i kilku członków wspierających.

 

oprac.- J.Wiznerowicz, zdjęcia W. Zajfert

 

 

Licznik odwiedzin

8475248
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
825
594
1419
7844019
22726
54159
8475248