1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Łódzcy Emeryci nad Zalewem Jeziorsko

W dniu 26 maja 2017r. Zarząd Koła Łódzkiego zorganizował Majówkę z okazji Dnia Strażaka. 40 Emerytów z rodzinami udało się autokarem do miejscowości Pęczniew nad Zalew Jeziorsko. W Ośrodku Wypoczynkowym czekał już na nas smakowity obiad.

Po podstawowym posiłku uczestnicy majówki rzucili się w wir taneczny. Do tańca przygrywał Prezes Zarządu Koła kol. Andrzej Maciejewski. Po południu zajadano się  kiełbaskami i kaszanką z grilla. Zadowoleni i w dobrych nastrojach wróciliśmy do Łodzi w późnych godzinach popołudniowych.

Tekst: I. Mańko 

Zdjęcia : A. Kępka

Spotkanie Wielkanocne Emerytów i Rencistów Koła Łódzkiego

Zarząd Koła Łódzkiego ZEiRP RP wspólnie z KW PSP zorganizowali   w dniu 11 kwietnia br. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi  „Spotkanie Wielkanocne” dla członków Koła i ich rodzin. Prezes Zarządu Koła  Andrzej Maciejewski przywitał wszystkich uczestników.  Następnie ks. st. bryg. w st. spocz. Henryk Betlej odmówił modlitwę oraz poświęcił potrawy wielkanocne. Wszyscy zgromadzeni w uroczystej atmosferze złożyli sobie życzenia świąteczne i podzielili się wielkanocnym jajkiem.  W spotkaniu uczestniczyli również zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Grzegorz Janowski, komendant miejski PSP w Łodzi mł. bryg. Grzegorz Wąsik, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Ireneusz Mańko

Tekst i zdjęcia: I. M. i KW PSP

Plenarne Posiedzenie i Spotkanie Wielkanocne ZW ZEiRP RP w Łodzi

W dniu 5 kwietnia  2017 r. odbyło się kolejne wyjazdowe plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP. Tym razem w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Ozorkowie wg następującego harmonogramu:   

A. Zwiedzanie:    

     1. Przyjazd  wszystkich zaproszonych do godz.  9, 45 do JRG w Ozorkowie

    2. Zwiedzanie Ceramiki  Tubądzin II w Ozorkowie/ w godz.10,00 – 11,45 /

B. Obrady w obiekcie KP PSP w Ozorkowie. /w  godz. 12,00 - 14.45/ wg porządku:

   1. Otwarcie obrad i powitanie przybyłych na posiedzenie

    2. Wystąpienie Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu.

3. Informacje Prezesów Zarządów Kół Zgierza , Ozorkowa i Strykowa

     ze swojej  działalności .                                                                                                      

  4. Informacja z działalności Prezydium ZW.

  5. Sprawy finansowe /stan opłacania składek, stan finansów ZW/.

   6. Sprawozdawczość z Kół za 2016 r.

   7. Informacja z kontroli ZW ZEiRP RP przez WKR.

   8. Informacja z wykorzystania funduszu socjalnego w 2016r.          

  9. Wręczenie odznaczeń.

10. Wolne wnioski i zakończenie obrad.                                                                      

C . Tradycyjne Spotkanie Wielkanocne i posiłek /godz. 15,00 / Hotel i Restauracja TAMADA Ozorków ul. Działkowa 1.

     Obrady prowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ireneusz Mańko.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie  ZW , członkowie WKR, prezesi Kół , członek ZG Jan Wiznerowicz  oraz zaproszeni goście :

               1. st. bryg. Jarosław Wlazłowski - Łódzki Komendant Wojewódzki PSP.

2. st. bryg. Zbigniew Grzelak -  Komendant Powiatowy PSP w Zgierzu ze swoim zastępcą bryg. Waldemarem Mrulowiczem.

             3. bryg. Piotr Celigowski – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego K W PSP.

4. st. asp. Katarzyna Doliwa - Sumera- Prowadząca sprawy socjalne w  KW PSP.

5.płk w st. spocz. Franciszek Piecuch - Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.

6. kom. W st.  spocz.  Zdzisław Pełka – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia  Emerytów i Rencistów Policji.

7. płk dr n. hum. Czesław Marmura -   Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Akademii Medyczne i Wojskowej Służby Zdrowia.

8. ppłk w st. spocz. Janusz Kwiecień – Przewodniczący Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.

  9. Przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Stryków Pan Radosław Zaborowski.

                                                                 

Po wyczerpaniu porządku obrad i podjęciu uchwały o uzupełnieniu składu osobowego ZW / dotychczasowy członek ZW odszedł  na „Wieczną Służbę”/ wyróżniającym się działaczom wręczono odznaczenia związkowe.

Odznaką” Zasłużony dla ZEiRP RP” zostali uhonorowani:

Kol. Józef Dziemdziela    -   Wiceprezes Zarządu koła w Zgierzu

KrzysztoF Kaczmarek      -  Prezes Zarządu Koła w Ozorkowie  

             Bogusław Czekała            -  Członek Zarządu Wojewódzkiego

Sławomir Lipiński             -  Członek Zarządu Wojewódzkiego

Andrzej Ruciński              -  Członek Zarządu Koła w Strykowie

Kazimierz Dulas                - Sekretarz WKR

Odznaczenia wręczył Prezes ZW w Łodzi - Ireneusz Mańko w obecnościŁódzkiego Komendanta PSP w Łodzi st. bryg. Jarosława Wlazłowskiego.

           Prezes ZW Ireneusz Mańkoodznaczony został przez Prezesa ZW Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk w stanie spoczynku Franciszka Piecucha „Złotym Krzyżem Zasługi dla Związku Żołnierzy  WP”.

          Uzgodniono, że następne wyjazdowe posiedzenie ZW z udziałem wszystkich Prezesów Kół i WKR  odbędzie się  w KP PSP  w Brzezinach w miesiącu grudniu 2017r. połączone  ze zwiedzaniem atrakcyjnych miejsc w powiecie i tradycyjnym Spotkaniem Opłatkowym

Po zakończeniu posiedzenia odbyło się „Spotkanie Wielkanocne”  w Restauracji ‘TAMADA” w Ozorkowie. Do wymienionych wcześniej osób dołączył st. bryg. ks. Henryk Betlej – Kapelan senior Strażaków woj. łódzkiego PSP, odmówił modlitwę i poświęcił Potrawy Wielkanocne. Złożono życzenia Swiąteczne. Przybyli również Wiceprezydent Miasta Zgierza Pan Bohdan Bączak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ozorków  Pan Jacek Socha

Tekst : I. Mańko

zdjęcia K. Dulas

Zebrania sprawozdawcze za 2016 r. Koła w Łasku i Łowiczu

W Kołach ZEiRP RP odbywają się zebrania sprawozdawcze za 2016 rok.

W dniu 14 .01.2017 r.w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Łasku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Łasku. W spotkaniu wziął udział Wiceprezes ZW ZEiRP RP kol. Krzysztof Woźniak oraz Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Łasku bryg. Piotr Cały. Otwarcia zebrania i powitania przybyłych dokonał Prezes Zarządu Koła kol. Janusz Grącki.

Odznaką "Zasłużony dla ZEiRP RP" za szczególne zasługi związane z działalnością koła i wielkie zaangażowanie wyróżniony został kol. Mieczysław Kolasa.

W dniu 19.02.2017 r w lokalu GWIOZDA w siedzibie OSP Łowicz odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Łowiczu.

Prezes Koła Leszek Chaicki przywitał przybyłych na zebranie członków oraz zaproszonych gości w osobach Sekretarz ZW ZEiRP RP w Łodzi Krystynę Zwierzchowską oraz druha Jacka Chudego - Prezesa Zarządu OP ZOSP RP w Łowiczu.

Przedstawił również sprawozdanie z działalności Koła ZEiRP RP w Łowiczu za rok 2016. Zebraniu przewodniczył kol. Ireneusz Sołtysiak.

Sprawozdanie finansowe przedstawił kol. Jerzy Łukawski. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol.Krzysztof Kostrzewa przedstawił protokół z kontroli działalności koła. Stosownie do wniosku KR przeprowadzono glosowanie i udzielono absolutorium Zarządowi Koła za rok 2016.

Zebranie sprawozdawcze Koła w Łodzi

W dniu 2 lutego 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Łodzi. Prezes Zarządu Koła kol. Andrzeja Maciejewski złożył obszerne sprawozdanie z działalności  organizacyjnej i realizacji planu pracy za 2016r. Skarbnik Kol. Krystynę Latarska przekazała informację w zakresie finansów/opłacanie składek, wydatki i stan konta/. Przewodniczący Komisji Rewizyjne kol. Zenon Szychowski w swoim wystąpieniu wysoko ocenił pracę Zarządu Koła i wystąpił o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła. Sprawozdanie  z działalności Zarządui realizacji Planu Pracy za 2016r. przyjęto jednogłośnie.

Następnie obecny na zebraniu Komendant Miejski PSP w Łodzi mł. bryg. Grzegorz Wąsik szeroko poinformował zebranych o realizacji zadań i doposażeniu w sprzęt łódzkich JRG w 2016 r. 

O działaniach  Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Głównego informację przedłożył prezes ZW kol. I. Mańko.

Przyjęto Plan Pracy Koła i Zarządu na 2017r. Wyróżniającą się członkinię Koła kol. Jadwigę Wentel Metrykę udekorowano odznaką „Zasłużony dla ZEiRP RP.

W zebraniu uczestniczyli również:  Zastępca Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP mł. bryg. Wojciech Wieloch i Dowódca JRG 7 st. kpt. Dariusz Grzelak

Tekst:  I. Mańko

Zdjęcia :  A. Kępka

Licznik odwiedzin

8475139
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
716
594
1310
7844019
22617
54159
8475139