1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi

5 grudnia 2019 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Opocznie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Plenarne Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi. wg następującego harmonogramu.:

A.   Obrady w obiekcie KP PSP w Opocznie w godz./12.00 do 14.30 /wg,porządku

1.Otwarcie obrad i powitanie przybyłych osób na posiedzenie.

2.Wystąpienie Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie.

3.Wystąpienie Prezesa Zarządu Koła w Opocznie.

4.Informacja ze Zjazdu ZEIRP RP.

5.Informacja o szkoleniu prezesów i skarbników ZW ZEiRP RP.

6.Informacja z działalności Prezydium ZW ZEiRP RP

7.Przyjęcie „Planu Pracy na 2020 r.”

8.Informacja dotycząca spraw finansowych.

9.Sprawozdawczość z kół za 2019 r. – termin – wzory druków.

10.Informacje Prezesów Zarządów Kół z działalności w 2019r.

11.Informacja dotycząca XXV - lecia naszego związku.

12.Sprawy organizacyjne

13.Wręczenie odznak związkowych.    

14.Wręczenie podziękowań.

               15.Wolne wnioski i zakończenie obrad.

B. Zwiedzanie Zakładu Ceramiki Paradyż Wielka Wola /w godz 10.30 do 12.00/

C. Tradycyjne spotkanie wigilijne/opłatek i świąteczny posiłek /od godz. 15.00/ w Domu Weselnym w miejscowości Idzikowice Folwark.

Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi Henryk Banasiak. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego , Prezesi Kół i członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Członkowie Zarządu Koła i zaproszeni goście, wśród których byli m. in.

1.Wiceprezes ZG ZEiRP RP nadbryg. w st. spoczynku Zygmunt Politowski,

2.Prezes Honorowy ZOW ZEiRP RP w Łodzi Ireneusz Mańko

3.Łódzki Komendant Wojewódzki nadbryg. mgr Inż. Jarosław Wlazłowski

4.Komendant Powiatowy w Opocznie str. bryg. Józef Pacan

5.Zastępca Komendanta w Opocznie str. bryg. Andrzej Śpiewak

6.Naczelnik wydz. log. mł. bryg. Wojciech Wieloch,

7.asp. szt. Katarzyna Doliwa-Sumera,

8.Naczelnik wydziału w Opocznie Agnieszka Wojciechowska,

9.Prezesi Zarządów służb mundurowych -Zdzisław Pełka,Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia – Czesław Marmura.

Po powitaniu uczestników posiedzenia przez komendanta Powiatowego PSP w Opocznie

str. bryg. Józef Pacan I Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP Henryka Banasiaka, Komendant Powiatowy przedstawił ogólny zarys działalności Komendy i zagrożeń w powiecie.

Historię oraz działalność Koła ZEiRP RP w Opocznie przedstawiła Prezes Koła Krystyna Rytczak.

Zarząd Wojewódzki podsumował działalność Zarządu w mijającym 2019 r. i wytyczono kierunki działań oraz zatwierdzono plan pracy ZOW na 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem zebrań sprawozdawczych i prawidłowo wypełnionych druków sprawozdań i terminowe przesłanie do ZOW w Łodzi, wstępnie omówiono sposób zorganizowania 25 rocznicy naszego Związku.

Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP nadbryg. Zygmunt Politowski omówił główne kierunki działań Zarządu Głównego w szczególności nowelizacje statutu Związku i proponowanych zmian dot. świadczeń socjalnych, współpracy ogniw związkowych ,rejestracji naszego związku w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń , podwyższeniu składki podstawowej na 36zl rocznie ,współpracy z Komendami PSP.

Wice Prezes ZOW ZEiRP RP Krzysztof Woźniak zreferował zagadnienia które były tematem szkolenia prezesów i skarbników w Zakopanym.

Wice Prezes ZOW ZEiRP RP Leszek Kobacki omówił sprawy poruszane na posiedzeniu Zarządu Głównego.

W Sprawach organizacyjnych:

Przyjęto na piśmie rezygnacje z zajmowanego stanowiska   Wice Prezesa ZOW ZEiRP RP w Łodzi Krzysztofa Woźniaka, podjęto uchwałę o odwołaniu z w/w stanowiska.

Powołano drogą uchwały za zgodą na stanowisko Wice. Prezesa ZOW ZEiRP RP w Łodzi Krystynę Zwierzchowską.

Powołano drogą uchwały za zgodą na stanowisko Sekretarza ZOW ZEiRP RP w Łodzi Krzysztofa Chrzanowskiego.

Podjęto również uchwałę o udzieleniu członkom Prezydium ZOW ZEiRP RP na zewnątrz.

Ważnym elementem posiedzenia było wręczenie wyróżniającym się emerytom odznaczenia związkowego które wręczył Prezes Zarządu Głównego nadbryg. Zygmunt Politowski w obecności Prezesa Honorowego Ireneusza Mańko, Komendanta Powiatowego str. bryg. Józefa Pacana.

Odznakę” Zasłużony dla ZEiRP RP „ zostali uhonorowani:

Kol. Marek Defratyka / Kol. Rutowicz Antoni / Kol. Ryszard Ślęzak

Po wyczerpaniu porządku obrad i podziękowaniu Komendantowi Powiatowemu PSP str. bryg. Józef Pacan i Prezesowi Koła w Opocznie Krystynie Rytczak za pomoc w organizacji   wyjazdowego posiedzenia ZOW.

Po zakończeniu posiedzenia odbyło się Spotkanie Wigilijne w Domu Weselnym W miejscowości Idzikowice Folwark.

Do wymienionych wcześniej osób dołączyli: nadbryg Jarosław Wlazłowski -Łódzki Komendant Wojewódzki , bryg. Wojciech Wieloch – Naczelnik wydz. log. KW PSP, asp.szt. Katarzyna Doliwa-Sumera – prowadząca sprawy socjalne w KW PSP , ks. Adam Steńdo – Kapelan Strażaków woj. łódzkiego, Dariusz Kosno- Burmistrz Miasta i Gminy Opoczno,Marcin Baranowski- Starosta Powiatu opoczyńskiego.

 

XIV ŁÓDZKIE ZADUSZKI STRAŻACKIE - 5.11.2019.

" …..BYLI NA GROBACH BYŁYCH … "

Szanowni Koledzy i Przyjaciele !
W dniu 5 listopada 2019 r. po raz czternasty grupa łódzkich byłych komendantów PSP uczestniczyła w zaduszkach strażackich. Tradycyjnie udział w nich wziął też generał Jarosław Wlazłowski- Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz ks. Adam Stańdo - Wojewódzki Kapelan Strażaków. Obecni byli komendanci , a wśród nich st. bryg. Henryk Banasiak - Prezes , z członkami Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP.
Uczestnicy oddali hołd i zapalili znicze przy grobach zasłużonych strażaków , odmówiliśmy wspólną modlitwę za zmarłych. Nawiedziliśmy łódzkie cmentarze przy ulicach : Sopockiej, Rzgowskiej, Lodowej i Ogrodowej - na którym jest "kwatera strażacka" poświęcona pamięci zmarłych strażaków w całym województwie.
Nawiedziliśmy m.in. groby Stanisława Wożniaka, Mariana Gwizdki, Macieja Trębickiego, Jerzego Przybylińskiego, Jerzego Sikorskiego i Włodzimierza Kobzy. Obecni byliśmy przy grobie Alfreda Gromana - współzałożyciela i pierwszego prezesa Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej .
Szczególnie ważne było spotkanie przy tablicy pamiątkowej na budynku Komendy Wojewódzkiej PSP , poświęcone pamięci 23 strażaków łódzkich, którzy zginęli w czasie akcji ratowniczo - gaśniczych na terenie miasta.
Tutaj towarzyszyli nam też strażacy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 3, którzy oddali też część poległym bohaterom.
Cześć poległym i zmarłym strażakom !
Następnie zostaliśmy zaproszeni na "komendancką" kawę , podczas której gen.. Jarosław Wlazłowski ,zapoznał nas z aktualnymi problemami i działaniami podejmowanymi przez kierownictwo komendy wojewódzkiej oraz powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej.
Jesienna pogoda pozwoliła na retrospektywny spacer , zadumę i skupienie nad mijającym czasem.
Dziękuję osobiście wszystkim uczestnikom za udział w kolejnej edycji naszych strażackich zaduszek.-
Z generalskim pozdrowieniem
Ignacy Ścibiorek .

Śpieszmy się 

ksiądz Jan Twardowski

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą

zostaną po nich buty i telefon głuchy

tylko to co nieważne jak krowa się wlecze

najważniejsze tak prędkie że nagle się staje

potem cisza normalna więc całkiem nieznośna

jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy

kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna

zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście

przychodzi jednocześnie jak patos i humor

jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej

tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu

jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon

żeby widzieć naprawdę zamykają oczy

chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć

kochamy wciąż za mało i stale za późno

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze

a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą

i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą

i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości

czy pierwsza jest ostatnia czy ostatnia pierwsza.

Jubileuszowy XIII zjazd absolwentów XV Turnusu Szkoły Oficerów Pożarnictwa

Kiedy ulicą , nasza Szkoła kroczy,

kiedy brzmi raźno nasz strażacki marsz ,

spod złotych hełmów błyszcza młode oczy .

Bośmy ludowej polska straż„

Refr. „ Więc naprzód marsz , gdzie obowiązek woła ,

           gdzie na nas czeka pracy ciężki trud ,

          My Oficerów Pożarnictwa Szkoła ,

          Nam ufa partia , na nas patrzy lud „

/ Z hymnu Szkoły Oficerów Pożarnictwa /

W dniach od 6 do 8 września 2019 r. absolwenci XV Turnusu Szkoły Oficerów Pożarnictwa , odbyli swój jubileuszowy XIII Zjazd , z okazji 50 – lecia rozpoczęcia studiów i służby w pożarnictwie . Odbył się on ośrodku wypoczynkowym w Białce , w województwie lubelskim , a obowiązki gospodarza przejął płk. Wiesław Nowak , przy wsparciu koleżeńskiej spółki .

Tradycyjnie odbyło się też odliczanie list obecności i sprawozdania z życia.

Oddaliśmy hołd naszym szkolnym kolegom :

Januszowi Tomankowi ,

Wiktorowi Augofowi ,

Józefowi Zarankowi ,

Bogdanowi Śmiałowskiemu ,

którzy w roku bieżącym dołączyli do naszej turnusowej kompani ,w służbie „ u Pana”.

Cześć Ich pamięci !!!

Była uroczysta kolacja , połączona z oficerskim balem . Przypomnieliśmy sobie : „ Żółty jesienny liść ‘ i „ Beatę „ Laskowika , oficerskie tango oraz …. czas na wspomnienia …. wspomnienia !!!

W programie turystycznym zwiedzaliśmy m.in. piękny Pałac w Kozłówce .

Było też ognisko i bogaty stół w jadło i ogniowe napitki.

Super atmosfera i żal , że część kolegów została tylko w naszej pamięci.

Kolejny XIV Zjazd XV Turnusu już za rok !

Z jubileuszowymi pozdrowieniami - Ignacy

PS. na fotkach nie wszyscy obecni się utrwalili.

Świętowali Dzień Strażaka

W dniu 24 maja 2019r. członkowie koła łódzkiego i członkowie koła z Tomaszowa Mazowieckiego uczestniczyli w integracyjnym spotkaniu z okazji Dnia Strażaka organizowanym wspólnie przez Zarządy obu kół. W drodze do Tomaszowa Mazowieckiego grupa łódzka zwiedziła Pożarnicze Centrum Historyczno – Edukacyjne w Wolborzu, gdzie sympatyczna Pani przewodnik oprowadzała po muzeum prezentując i opowiadając ciekawie o zgromadzonych eksponatach.

W tym czasie członkowie koła z Tomaszowa Mazowieckiego zwiedzali Skansen Rzeki Pilicy. Członkowie obu związków spotkali się w Tomaszowie Mazowieckim przed Areną Lodową. Tam grupę łódzką z Prezesem Zarządu Koła Andrzejem Kępką powitali członkowie koła z Tomaszowa z Prezesem Zarządu Koła Leszkiem Kobackim.

Wspólnie zwiedzono Arenę Lodową.   Przewodnikiem po obiekcie był olimpijczyk Jaromir Radke. Następnie wszyscy udali się do Ośrodka Rekreacyjno - Wypoczynkowego w Ponikle n/Pilicą na posiłek.

Członkowie koła tomaszowskiego z Prezesem Leszkiem Kobackim zapewnili wiele atrakcji: gra w szachy ,konkursy zręcznościowe, pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, strzelanie do tarczy i inne. Zwycięscy zostali uhonorowani nagrodami.

Wszyscy uczestnicy bawili się wspaniale i stwierdzili, że takich spotkań integracyjnych powinno być więcej. Późnym popołudniem radośni i szczęśliwi wrócili do domów.

W załączeniu zdjęcia.

Tekst: I. M.

Zdjęcia: L K. i A. K.

Licznik odwiedzin

8518592
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
172
832
6555
7878433
26375
39695
8518592