1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Spotkanie Opłatkowo – Noworoczne połączone z obchodami Jubileuszu XX - lecia Koła ZEiRP RP w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu 9 stycznia br. w Tomaszowie Mazowieckim. Koło ZEiRP RP zorganizowało spotkanie Opłatkowo-Noworoczne. Dodatkową okazją do świętowania był jubileusz XX-lecia powstania tego koła.

Z tej okazji 5 osób zostało wyróżnionych odznaką „Za zasługi dla ZEIRP RP”, a 20 osób otrzymało podziękowania w formie dyplomów oraz pięknych albumów książkowych.

W uroczystości oprócz członków koła i ich rodzin wzięli udział : Prezes ZW ZEIRP RP w Łodzi członek ZG ZEiRP RP kol. Ireneusz Mańko, skarbnik ZW ZEIRP RP w Łodzi kol. Jan Paczuski, Starosta Tomaszowski –Pan Mirosław Kukliński, Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Maz. st. bryg. Roman Pająk, kapelan strażaków powiatu tomaszowskiego ks. Zbigniew Kowalczyk, prezes ZOP ZOSP w Tomaszowie Mazowieckim. Dh Tadeusz Cisowski oraz prezesi kół Emerytów i Rencistów Policji oraz Wojska.

Po części oficjalnej zakończonej złożeniem sobie życzeń i połamaniem się opłatkiem uczestnicy spotkania przystąpili do jego drugiej części tj. biesiady.

Przy wspaniałej oprawie muzycznej zapewnionej przez DJ bawiono się przez wiele godzin.

Tekst. Prezes Zarządu Koła ZEiRP RP w Tomaszowie Maz. : Leszek Kobacki

Zdjęcia : Andrzej Ziemnicki

Spotkania wigilijno-opłatkowe w kołach ZEiRP RP w woj. łódzkim

W kołach ZEiRP RP odbywają się uroczyste spotkania wigilijno-opłatkowe z okazji świąt Bożego Narodzenia. Spotykają się emeryci i ich rodziny, strażacy i zaproszeni goście z innych służb mundurowych. Do spotkań takich doszło w już m. innymi w Łęczycy, Zgierzu, Łowiczu, Poddębicach, Łodzi  i innych kołach. W uroczystościach tych udział biorą - prezes ZW w Łodzi kol. Mańko Ireneusz i wiceprezesi ZW – składając zebranym w imieniu ZG i ZW serdeczne życzenia Świąteczne i Noworoczne, do życzeń tych dołączali komendanci PSP i kapelani strażaccy.

Łódzkie koło ZEiRP RP w dniu 22 grudnia 2015 r. odbyło tradycyjne spotkanie opłatkowe w obiekcie KW PSP w Łodzi. Uczestniczyła w nim ponad 60 osobowa grupa emerytów i ich rodzin.Zebranych powitał prezes koła kol. St. Pietrzykowski. Serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności złożyli z-cy komendantów: ŁKW - st. bryg. P. Stępień i KMPSP- bryg. R. Szeleszczyk oraz prezes ZW ZEiRP RP - kol. I. Mańko. Opłatki poświęcił kapelan łódzkich strażaków bryg. ks. H. Betlej. Po wspólnym kolędowaniu spożyto smakowite wigilijne dania o które zadbali przedstawiciele pionu kwatermistrzowskiego KW PSP naczelnik bryg. P.Celigowski i prowadząca sprawy socjalne st. asp. K. Doliwa-Sumera.

(w zał. 8 zdjęć)

Korzystając z okazji:

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego E i RP RP w Łodzi 
składa wszystkim członkom, , i prezesom oraz zarządom Kół 
życzenia zdrowia, wytrwałości i wszystkiego najlepszego 
na czas Świąt i nadchodzący Nowy 2016 Rok.

Opracował: bryg. w st. spocz. Jan Wiznerowicz.
Foto: KW PSP Łódź - A. Sobótka

Mikołajki w Klubie Emeryta w Łodzi

W dniu 12 grudnia 2015 roku Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi, wspólnie z ZW ZEiRP RP zaprosiły dzieci do siedziby Klubu Emeryta przy ul. Strażackiej 2 na spotkanie z Mikołajem, połączone z zabawą. W zabawie wzięło udział dwadzieścioro dzieci wraz z rodzicami i dziadkami . Wszystkie dzieci przywitała asystentka Mikołaja Śnieżynka. Gościem Honorowym został Święty Mikołaj, który zawitał do nas oczywiście z Laponii. Wręczył wszystkim dzieciom prezenty oraz pozwolił zrobić sobie z każdym uczestnikiem pamiątkową fotografię. Dzieci obiecały Św. Mikołajowi być grzeczne przez cały rok, pomagać rodzicom i dobrze się uczyć.

Zabawa nie ograniczyła się jedynie do prezentów wręczanych przez Św. Mikołaja. Był także czas na zabawę przy muzyce oraz konkursy, w których brały udział zarówno dzieci jak
i dorośli. Dużą atrakcją było zwiedzanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej NR 7. Strażacy pokazywali dzieciom sprzęt na jakim pracują. Można było posiedzieć w samochodach pożarniczych, przymierzyć kaski, dotknąć specjalistycznego sprzętu.

Organizatorzy zapewnili wszystkim ciastka, owoce, napoje zimne i ciepłe. Zabawa trwała do późnych godzin popołudniowych i była bardzo udana

Tekst:W.Kozdraj

Zdjęcia:I.Mańko

Plenarne posiedzenie ZW ZEiRP RP w Łodzi

W dniu 9 grudnia 2015 r. odbyło się kolejne wyjazdowe plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP. Tym razem w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach wg następującego harmonogramu:

A. Zwiedzanie:

1. Wytwórnia Papierosów w Gostkowie / w godz.10,30 – 13,oo /

2. przejazd do Poddębic - / ok. godz.13 – 13,15/.

B. Obrady w obiekcie KP PSP w Poddębicach

godz.13,oo-15,oo/ wg, porządku:

1. Otwarcie obrad i powitanie przybyłych na posiedzenie.

2. Informacja z odbytego posiedzenia ZW w dniu 29 września 2015r.

3. Realizacja Planu Pracy w 2015r. i projekt „Planu Pracy na 2016 r.

4. Informacja z Posiedzenia ZG w dniu 20 października 2015r.

5. Sprawy finansowe /stan opłacania składek, stan finansów ZW/.

6. Sprawozdawczość z kół za 2015 r. – termin – wzory druków.

7. Informacje Prezesów Kół z działalności w 2015r.

8. Wręczenie odznaczeń ( resortowe i związkowe)

9. Wolne wnioski i zakończenie obrad

Informacje Dodatkowe : przekazanie do realizacji członkom ZW i Prezesom Kół materiałów i Uchwał ZG oraz „ Informatora tele – adresowego”.

C. Tradycyjne spotkanie wigilijne i posiłek /godz. 15,15 / – w lokalu „SKORPION” w Poddębicach

Obrady prowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ireneusz Mańko W posiedzeniu uczestniczyli członkowie  ZW , członkowie WKR, prezesi Kół , członek ZG Jan Wiznerowicz  oraz zaproszeni goście w osobach:

1. st. bryg. Paweł Stępień - Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

2.  bryg. Jacek Grzelakowski -  Komendant Powiatowy PSP w Poddębicach

3.  bryg. Piotr Celigowski - Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego K W PSP

4. st. asp. Katarzyna Doliwa - Sumera- Prowadząca sprawy socjalne w  KW PSP

5. ks. bryg. Henryk Betlej- Kapelan strażaków woj. Łódzkiego

Służby Mundurowe reprezentowali:

  1. Wiceprezes ZG i czł. Prez. ZW ZZ ŻWP płk dr Czesław Marmura,

  2. Prezes ZW ZZ ŻWP w Łodzi płk. Franciszek Piecuch,

  3. Prezes ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Łodzi – kom. Zdzisław Pełka.

Omówiono i stosownym pismem przekazano członkom ZW i Prezesom  Kół do realizacji Uchwały Zarządu Głównego ZEiRP RP podjęte na posiedzeniu ZG w dniu 20 października 2015r. . Podsumowano działalność Związku w mijającym 2015r. , wytyczono kierunki działań oraz zatwierdzono plan pracy ZW na 2016r

Po wyczerpaniu porządku obrad wyróżniającym się działaczom wręczono odznaczenia resortowe i związkowe

Brązową odznaką MSW „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej” zostali uhonorowani:

kol. Jan Paczuski – Skarbnik ZW,

kol. Krzysztof Chrzanowski – sekretarz ZW,

kol. Stanisław Karasiński – Wiceprezes Zarządu Koła w Pabianicach

kol. Kazimierz Dulas – Sekretarz WKR

Odznaczenia wręczył Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Paweł Stępień.

Odznaką” Zasłużony dla ZEiRP RP” zostali uhonorowani:

st. bryg. Paweł Stępień - Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego oraz Leszek Chaicki – Prezes Zarządu Koła w Łowiczu

Odznaczenia wręczył Prezes ZW w Łodzi - Ireneusz Mańko

Uzgodniono, że następne wyjazdowe posiedzenie ZW z udziałem wszystkich Prezesów Kół i WKR  odbędzie się  w KP PSP  w Koluszkach w miesiącu marcu 2016r. połączone  ze zwidzeniem atrakcyjnych miejsc w powiecie i tradycyjnym „Spotkaniem Wielkanocnym

  Po zakończeniu posiedzenia odbyło się tradycyjne „Spotkanie Wigilijne” i posiłek  w restauracji „SKORPION” , które oprócz wymienionych wcześniej osób zaszczycił swoją obecnością łódzki komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Witkowski. 

Ks. bryg. Henryk Betlej - Kapelan Strażaków woj. łódzkiego odmówił modlitwę, po której podzielono się opłatkiem, złożono życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Tekst: I. Mańko

Zdjęcia: K. Dulas

Wigilijne spotkanie emerytów w Zgierzu

W dniu 10 grudnia br. odbyło się wigilijne spotkanie emerytów zrzeszonych w kole w Zgierzu woj. Łódzkie. Koło zgierskie, jedno z 3 kół przy Komendzie Powiatowej PSP w Zgierzu liczy aktualnie 39 członków którzy spotykają  się ok. 4 - 5 razy w ciągu roku. Spotkanie to z jednej strony było okazją by złożyć sobie nawzajem życzenia świąteczne oraz noworoczne, z drugiej zaś by podsumować mijający, 2015 rok. W tym roku zorganizowaliśmy m.in. 4-dniową wycieczkę do stalicy polskich gór - Zakopanego, wyjazd do filharmonii, pożegnanie lata  w przepięknej scenerii leśnej bazy nadleśnictwa. Było więc co wspominać i jednocześnie planować podobne wyjazdy w roku 2016.

Tradycyjnie już naszymi gośćmi byli powiatowy kapelan strażaków oraz zastępca komendanta powiatowego PSP w Zgierzu. Spotkanie rozpoczął kapelan który wygłosił Słowo Boże a następnie poświęcił opłatki którymi wszyscy się połamali składając sobie nawzajem życzenia. Życzono sobie wszystkiego - od powodzenia w życiu po grono kochających wnucząt, ale najczęściej były to życzenia zdrowia i tego byśmy się spotkali w tym samym gronie za rok.

I tego tez życzymy wszystkim strażackim emerytom, Waszym rodzinom i najbliższym zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego 2016 Roku.

Licznik odwiedzin

8475245
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
822
594
1416
7844019
22723
54159
8475245