1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Pomorskie - obradował Zarząd Oddziału Wojewódzki ZEiRP RP

W dniu 24 sierpnia 2021 r., odbyło się posiedzenie  członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP woj. pomorskiego.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

1) sytuacja kół emerytów w województwie,

2) organizacja spotkania „ Dnia Seniora”,

3) finanse Zarządu Oddziału,

4) sprawy organizacyjne,

5) wolne wnioski.

Zebranie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

kol. Krzysztof Dietz.

Ustalenia:

1) Prezes zarządu odczytał pismo Koła przy KM PSP w Gdańsku o jego samo rozwiązaniu. Dotychczasowi członkowie Koła wyrazili akces przystąpienia do Koła przy KW PSP.

2) Przyjęto propozycję Prezesa o wyjazdowych wizytach prezydium Zarządu

w Kołach gdzie występują problemy organizacyjne i statutowe. Spotkania będą organizowane z udziałem Zarządów Kół i kierownictwa danej jednostki organizacyjnej PSP. Przypomniano o podpisanym porozumieniu w sprawie współdziałania pomiędzy komendantem głównym PSP a naszym Związkiem.

3) Skarbnik przedstawiła stan finansowy Oddziału, w tym opłacenie składek członkowskich.

4) Ustalono na dzień 23.09.2021 r. organizację obchodów „Dnia Seniora”. Impreza zostanie zorganizowana w m-ci WIRTY na terenie pow. Starogardu Gdańskiego. O szczegółach imprezy, będą informowane osoby i instytucje zainteresowane udziałem.

Zarząd Oddziału obradował przy zachowaniu kworum (lista obecności do wglądu).

Tekst i zdjęcia: Czesław Olejnik – rzecznik prasowy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku.

foto1

 

foto2

 

foto3

 

foto4

 

 

Walne Zebranie Członków KołaZEiRP RP w Kwidzynie

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła odbyło się w dniu 17.01.2020 r.
W zebraniu wzięło udział 11 osób z pośród 19 członków Koła.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła kol. Czesław Olejnik.

Miło nam było gościć zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Kwidzynie st. kpt. Piotra Sztypkę.

Tradycyjnie już, zebranie członków Koła połączone zostało ze spotkaniem noworocznym.

         Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2019.

W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie odczytała kol. Krystyna Witkowska (sekretarz). W swoim sprawozdaniu, nie wnosiła uwag do działalności statutowej Zarządu Koła i prowadzonych spraw finansowych. Zaproponowała w imieniu Komisji Rewizyjnej udzielenie absolutorium dla zarządu Koła za rok sprawozdawczy. Podjęto dyskusję nad przedłożonymi sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła.

W swoim wystąpieniu, z-ca komendanta powiatowego PSP przekazał życzenia noworoczne wszystkim zebranym w imieniu własnym i komendanta powiatowego PSP
tut. Komendy. W tym miejscu, chcielibyśmy podziękować za dotychczasową dobrą współpracę ze strony „komendy” z naszym Kołem.

Obecni na zebraniu członkowie Koła jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Koła za rok 2019.

Zarząd Koła przedłożył propozycje do Planu Pracy na 2020 r. Akceptację uzyskały m.in., takie już cykliczne zamierzenia jak udział w spływie kajakowym czy spotkanie integracyjne. Do udziału w imprezach zapraszamy członków Koła wraz z rodzinami, także tych którzy zamierzają lub jeszcze się wahają ze wstąpieniem do naszego Związku. Plan pracy nie jest dokumentem zamkniętym, jesteśmy otwarci także inne propozycje naszych członków.

          Prezes Zarządu Koła zamykając Walne Zebranie, podziękował członkom Związku oraz gościom za przybycie i udział w obradach, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności

w Nowym 2020 Roku.

Po części oficjalnej, odbyła się cześć związana ze spotkaniem Noworocznym, które przebiegało w miłej atmosferze, wspominaliśmy wydarzenia z naszej służby, a także kolegów którzy odeszli na wieczną służbę.

Tekst i zdjęcia:

Czesław Olejnik

Spotkanie z Seniorem z woj.pomorskiego

„Spotkanie z Seniorem” coroczna uroczystość, która miała miejsce w dniu 21 listopada 2019 roku w nowej Sali im.Tuliszkowskiego budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Organizatorem spotkania byli :Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Gdańsku oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Na uroczyste spotkanie z emerytami i Komendantami Powiatowymi PSP przybył Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku nadbryg.Tomasz Komoszyński .

         Gości przywitał Prezes ZW ZEiRP w Gdańsku bryg.w st.spocz. Krzysztof Dietz a następnie głos zabrał Pomorski Komendant Wojewódki PSP w Gdańsku.Po odczytaniu Uchwały Nr.VII/11/2019 Prezydium ZG ZEiRP RP z dnia 27 października 2019 w sprawie przyznania odznaki honorowej "Zasłużony dla ZEiRP RP " przez Sekretarza ZW ZEiRP w Gdańsku Włodzimierza Ostrowskiego   wręczono odznaki „Zasłużony dla ZEiRP wyróżniającym się emerytom i wspierającym oficerom służby czynnej z woj.pomorskiego. /kol.Choszcz Tadeusz z koła Kartuzy, st.bryg. Jastrzębski Adam, bryg.Krzysztof Jakubowski, kol.Kamiński Zbigniew z koła Starogard Gd., Pobłocki Tadeusz z koła Starogard Gd, kol.Rydlarski Jerzy z koła Starogard Gdański, kol.Kiedrowicz Wiesław z koła Kościerzyna, kol.Kobus Bogdan z koła Kościerzyna /.

Następnie Pomorski Komendant Wojewódzki wraz z Prezesem ZW wręczyli okolicznościowe upominki   emerytom jubilatom,którzy ukończyli 70,75,80 lat. Byli to Bożena Banach, Jerzy Radomski, Alfons Kistowski, Kazimierz Zasada, Barbara Konkel, Adolf Słaby, Andrzej Piepiórka.

Po wystąpieniach Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku ,Prezesa ZW ZEiRP RP w Gdańsku oraz odznaczonych emerytów nastąpił poczęstunek.

Na zakończenie Prezes ZW ZEiRP jeszcze raz podziękował nadbryg. Tomaszowi Komoszyńskiemu Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Gdańsku za pomoc w przygotowaniu i organizację   tak pięknej uroczystości dla emerytów z woj.pomorskiego.

Opracowanie i zdjęcia:Krzysztof Dietz

Pomorskie - obradował Zarząd Wojewódzki ZEiRP

Na dzień 30 września br., zwołano posiedzenie robocze Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP.

Zebranie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu - Krzysztof Dietz. Liczba obecnych na zebraniu członków zarządu (kworum) uprawniała do podejmowania uchwał.

Ustalenia jakie zapadły na zebraniu, to m.in.

  • przedyskutowano założenia planu pracy Zarządu Wojewódzkiego na rok 2020,
  • przyjęto propozycję uczestniczenia w „spotkaniu opłatkowym” członków Zarządu Wojewódzkiego w ramach organizowanych uroczystości przez Koło nr 18, przy naszym udziale finansowym,
  • zaproponowano w roku przyszłym i latach następnych organizację wyjazdowych posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego (jeden raz w roku) w siedzibach Kół województwa pomorskiego,
  • zaopiniowano wnioski na odznaki związkowe i osoby (jubilatów) przewidziane do wyróżnień w ramach corocznych obchodów „Dnia seniora”,
  • rozmawiano o nowym Statucie Związku - więcej szczegółów po szkoleniu zorganizowanym przez Zarząd Główny Związku,
  • wycieczki krajowe i zagraniczne - Prezes Zarządu Wojewódzkiego przęśle propozycje na adresy mailowe Kół, proponuje się łączyć wspólne wyjazdy z Kołem nr 18,
  • zaopiniowano propozycję Zarządu Głównego dot. wysokości składek członkowskich, stoimy na stanowisku, że kwota 3 zł. miesięcznie od członka Związku jest do zaakceptowania.

Pozostałe sprawy

         Spotkano się z Zastępcami Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Zebranie przebiegało w miłej atmosferze z pełnym zrozumieniem naszych spraw związkowych. Ustalono m.in. termin obchodów „Dnia Seniora” na dzień 21 listopada br.,  godz. 12.00 w świetlicy im. Józefa Tuliszkowskiego KW PSP w Gdańsku.

Tekst i zdjęcia: Czesław Olejnik

Pomorskie - obradował Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP

W dniu 29 sierpnia 2019 r., w klubie Florian przy KW PSP Gdańsk odbyło się posiedzenie  członków Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP oraz Prezesów Kół

woj. pomorskiego.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

1. Omówienie Krajowego Zjazdu Delegatów ZEiRP - 2019 r.

2. Statut Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa.

3. Regulamin Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP dot. Funduszu Socjalnego.

4. Plany pracy na 2019 r. - przedstawiają Prezesi Kół.

5. Informacja finansowa ZW oraz realizacja wpłat składek przez koła za 2019 r.

6. Sprawy organizacyjne.

7. Wolne wnioski.

Zebranie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Krzysztof Dietz.

Informacja Prezesa Zarządu Wojewódzkiego:

1) omówił najważniejsze ustalenia Krajowego Zjazdu Delegatów ZEiRP w tym Statut Związku - szczegółowy protokół można znaleźć na stronie internetowej Zarządy Głównego,

2) w związku z rejestracją statutu naszego Związku i nowymi obowiązkami jakie wypływają

z jego uchwalenia, będzie zwołane oddzielne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego planowane na koniec września br.,

3) poinformował o spotkaniu Prezesa Zarządu Głównego i Wojewódzkiego ZEiRP
z Zastępcami Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Wice prezes zarządu wojewódzkiego przedstawił udział jego członków w pracach na rzecz środowiska emerytów zrzeszonych w związku,

Prezesi Kół, przedstawili informację o realizacji swoich Planów Pracy w 2019 roku.

Skarbnik ZW poinformował o wpłatach składek za 2019 r. i stan salda na dzień dzisiejszy.

W wolnych wnioskach prezes Koła w Tczewie zaproponował w roku przyszłym zawody strzeleckie z broni małokalibrowej kbks o puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Szczegóły z tym związane będą podane w oddzielnym komunikacie.

 

Tekst i zdjęcia: Czesław Olejnik – rzecznik prasowy Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku.

Licznik odwiedzin

8518673
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
253
832
6636
7878433
26456
39695
8518673