1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Kwidzyn – członkowie koła na spływie kajakowym

„Słowo się rzekło ……. „tak chciałbym rozpocząć krótką relację z naszej wycieczki – spływie kajakowym rzeką Wdą.

Przyrzekliśmy sobie poprzednim razem, że tu jeszcze wrócimy. Tak też się stało.

4 czerwca br., wypłynęliśmy rzeką Wdą w dobrych humorach w towarzystwie rodzin i znajomych. Wówczas, tak i teraz wszyscy byli zadowoleni, pogoda dopisała, smakował smażony pstrąg (hodowlany) prosto z wody. Tym razem nikt nie korzystał z przymusowej kąpieli.

Czy tu jeszcze wrócimy, czas pokaże ?.

Zdjęcia i tekst – Czesław Olejnik

Kwidzyn – członkowie Koła nr 15 w Pelplinie.

Zgodnie z Planem Pracy Zarządu Koła na rok 2016 – zorganizowano w dniu 12 marca br., krajową wycieczkę turystyczną do Pelplina.

Celem wycieczki było zwiedzanie Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP oraz Muzeum Diecezjalnego.

Należy podkreślić, że wśród zwiedzających obecny był Prezes Zarządu Wojewódzkiego naszego związku, kol. Krzysztof Dietz wraz z małżonką.

Niech żałują Ci, którzy z różnych przyczyn nie mogli wziąć udział w wycieczce. Frekwencja tym razem też może nie była najlepsza, ale jeszcze raz się okazało, że w dobry towarzystwie można mile spędzić czas.

Zachęcam do udziału w następnych naszych spotkaniach członków Koła i ich rodziny, teraz spotykamy się na spływie kajakowym. Szczegóły podamy w odrębnym komunikacie.

Poniżej kilka informacji o tym co „wynieśliśmy” z wycieczki.

  • Bazylika Katedralna Wniebowzięcia NMP, zwiedzaliśmy:

najwyższy w tej części Europy ołtarz główny, organy barokowe i wiele innych, wysłuchaliśmy koncertu organowego.

  • Muzeum Diecezjalne, zwiedzaliśmy:

ekspozycję stałą rzeźby gotyckiej, złotnictwa oraz szat liturgicznych, kolekcje papieską oraz aktualne wystawy czasowe oraz zagadnienia związane z historią miasta i regionu.

Na oddzielne potraktowanie zasługuje ważny eksponat jakim jest Biblia Gutenberga.

Muzeum pelplińskie posiada dwutomową – jedyna w Polsce – wersję na papierze, mającą oryginalną XV-wieczną oprawę, wykonaną przez mistrza Henryka Costera z Lubeki. Całość obejmuje łącznie w dwóch tomach 641 kart zadrukowanych obustronnie w dwóch kolumnach o wymiarach 285 mm x 85 mm, zawierających 40-42 wierszy. Przed II wojną światową biblia przez Warszawę trafiła do Paryża. Stamtąd w 1940 r. wywieziono ją do Londynu, a potem Kanady. Do Pelplina powróciła w 1959 r.

Do szczegółów związanych z zamieszczonym materiałem, odsyłam zainteresowanych do licznie wydanej literatury i stron internetowych.

Przy opracowaniu materiału korzystano z tekstów zamieszczonych na stronach internetowych „muzeum”

i „Bazyliki”.

Tekst i zdjęcia – Czesław Olejnik

Pomorskie - obradował Zarząd Wojewódzki ZEiRP

W dniu 4 marca br., odbyło się robocze posiedzenie członków Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP.

Zebranie otworzył i poprowadził Prezes - Krzysztof Dietz.

W zebraniu uczestniczył Członek Zarządu Głównego naszego związku, jego sekretarz kol. Tadeusz Szmytke.

Z wystąpienia kol. Tadeusza Szmytke:

- przygotowanie i udział w pracach oraz obchodach związanych z wręczeniem sztandaru

Zarządowi Głównemu ZEiRP RP,

- publikacja książkowa z okazji „20 lat Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”,

- polityka przyznawania i nadawania odznaczeń oraz wyróżnień członkom Związku,

- inne ustalenia z prac Zarządu Głównego.

Wystąpienie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego:

1) sprawozdanie roczne z działalności Zarządu, m.in.:

- w województwie działa 12 Kół, które zrzeszają 396 członków,

- w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez zarząd i Koła wzięło udział ok. 500 członków wraz z rodzinami,

2) zaproponował podjęcie uchwał, które zostały przyjęte jednogłośnie przez członków zarządu a mianowicie:

- przekazanie na rzecz fundacji sztandaru kwoty 800,00 zł. ze środków zgromadzonych na koncie zarządu wojewódzkiego,

- kontynuowania refundacji kosztów zakupu medali dla członków Kół przez Zarząd Wojewódzki,

3) zaapelował o zwrócenie się do sponsorów oraz członków naszych Kół, celem wsparcia finansowego organizacji wręczenia sztandaru dla Zarządu Głównego Związku,

4) sprawy różne.

Inne ustalenia:

1. Sprawy finansowe zreferowała skarbnik zarządu kol. Basia Konkel.

2. Chętni do udziału w centralnych obchodach „Dni ochrony ppożarowej”, podczas których będzie wręczany sztandar, mogą się zgłaszać do Prezesa Zarządu Wojewódzkiego.

3. Zarząd Wojewódzki wystąpi z wnioskiem do ZG ZEiRP o rozważenie propozycji finansowania odznak" Za zasługi dla Związku " przez ZG ZEiRP.

4. Zaproponowano na dzień 16 czerwca 2016 r. udział reprezentacji wszystkich Kół w zawodach strzeleckich z broni kbks o puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Współorganizatorem jest Koło Kwidzyn, na terenie którego miałyby się odbyć zawody. Wstępnie można podać, że drużyny składać się będą z trzech osób, (bez względu na płeć). Chętni do wzięcia udziału w tej imprezie, złożą deklarację uczestnictwa do Prezesa Koła w Kwidzynie. Szczegóły z tym związane zostaną podane w odrębnym komunikacie.

Tekst i zdjęcia: Czesław Olejnik – rzecznik prasowy Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku.

Społecznikiem trzeba się urodzić...

wywiad z Wacławem Potrykusem

Wacław Potrykus, były Prezes OSP w Głodowie — 20 lat, obecnie honorowy Prezes, także już 20 lat prezes Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej RP w powiecie kocierskim 12 lat radnym do Rady Gminy Liniewo.

Wacław Potrykus działa w OSP w Głodowie i na rzecz lokalnej społeczności. W naszej rozmowie opowiada, co się zmieniło przez ten czas w lokalnej społeczności jakie społeczne zadania należy dalej podejmować.

57 lat pracy społecznej to szmat czasu. Jakie refleksje się dziś Panu nasuwają?

Na pewno ogromna satysfakcja z pełnionej misji i wykonywanych obowiązków. Dopóki sil starczy chciałbym tę misję kontynuować. Przez to 30 lat zawsze starałem sic być osobą pomocną. Nigdy nie pobierałem z tego tytułu żadnych gratyfikacji finansowych i tak jest do dziś. Mimo to mam w sobie jeszcze dość siły by służyć innym.

Proszę przybliżyć naszym czytelnikom główne sukcesy w Pana pracy społecznej?

Wiele rzeczy udało sic wspólnie zrobić dla Głodowa. Kiedy tak pomyślę, to wydaj e mi się, że kiedy w 1990 roku zostałem wybrany do Rady Gminy to wtedy ważna byla dla wsi sieć wodociągowa i udało sic to zrealizować. Do swoich sukcesów zaliczam także starania o powstanie remizy strażackiej w Głodowie wraz ze świetlicą. Wszyscy przy tym pracowali społecznie wiele osób poświęciło swój czas przy budowie. To nas cieszyło. Następnie moje starania o pozyskanie z Niemiec wozu strażackiego — też uważam za sukces. Do sukcesów zaliczam także starania o modernizację naszej szkoły w Głodowie. Bylem także inicjatorem i przewodniczącym komitetu budowy kaplicy w Głodowie. Zadanie to udało sic także zrealizować. Wspólnymi silami pobudowa1imy kaplicy w naszej wsi.

Co należy jeszcze zrobić dla dobra mieszkańców Pana zdaniem?

Rzeczy do zrobienia jest jeszcze dużo, ale przede wszystkim trzeba pokazywać młodym, że praca społeczna jest potrzebna, bo tylko wtedy nasza wieś sic zmienia. Ważne jest także, aby szukać zgody i porozumienia. Bez tych rzeczy nasze plany będą tylko marzeniami i nic z tego nie wyniknie

Panie Wacławie, czy społecznikiem człowiek się rodzi, czy być może jest w stanie tego się nauczyć?

Moim zdaniem społecznikiem trzeba sic urodzić. Trzeba od samego początku czuć potrzebę niesienia pomocy.

Oczywiście nauczyć się można czynić dobrze i źle. Zaś z duchem społecznika trzeba sic urodzić, albo inaczej — wyssać to z mlekiem matki. Wydaje mi sic, że osoba taka powinna mice doskonalą umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby innych i wyróżniać sic umiejętnością współpracy z innymi organizacjami.

Co sądzi o pana zaangażowaniu społecznym Pana rodzina?

Mam wspaniałą żonę. Dzięki jej wyrozumiałości mogłem wiele czasu poświęcić na działalność społeczną. W moich działaniach jako społecznik mogłem zawsze liczyć także na moje dzieci.

Jakie rady ma Pan dla młodych ludzi, którzy idą Pana śladami w pracy społecznej w Głodowie?

Powinni pamiętać, że praca społeczna nie przynosi dochodów. Jest naszym wyborem działania dla wspólnego dobra. To trzeba chcieć robić. Dziś z sentymentem oglądam medale: Złota Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", Zloty Krzyż Zasługi, Medal Honorowy im Józefa Tuliszkowskiego — to satysfakcja i podziękowanie.

Dziękuję za rozmowę.

Pan Wacław Potrykus z żoną Mieczysławą.

potrykus

Roczne Zebranie Członków Koła ZEiRP RP w Kwidzynie

Zebranie odbyło się w dniu 15.01.2016 r. W zebraniu uczestniczyło 11 osób

z pośród 14 członków Koła.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła kol. Czesław Olejnik, witając przybyłych członków Koła i gości w osobach:

- kol. Krzysztof Dietz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku,

- st. bryg. Sławomir Bogiel – Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie,

- st. kpt. Jan Chodukiewicz – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kwidzynie,

- kol. Czesław Kosewski – emeryt PSP,

- kol. Mirosław Strzelecki – emeryt PSP.

Zebranie członków Koła połączone zostało ze spotkaniem noworocznym. Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2015. Podobnie Komisja Rewizyjna, która nie wnosiła uwag do działalności Zarządu Koła.

Przedstawiono propozycje do Planu Pracy Koła w roku bieżącym.

Wystąpienia zaproszonych gości:

Kol. Krzysztof Dietz przedstawił zadania stojące przed Związkiem w obecnym roku jak i na całą kadencję nowo powołanego Zarządu. W swoim wystąpieniu powoływał się na Uchwały Zarządu Głównego ZEiRP RP. Także i tym razem podzielił się z nami swoją wiedzą

i wieloletnim doświadczeniem w pracach na rzecz emerytów i rencistów pożarnictwa.

St. bryg. Sławomir Bogiel, przedstawił krótką informację o działaniach podejmowanych przez tut. komendę powiatową PSP w roku ubiegłym i planach na rok bieżący. Dziękował członkom Koła za czynne włączenie się do organizacji i udział

w uroczystościach nadania sztandaru komendzie powiatowej PSP w Kwidzynie.

Spotkanie, było także okazją do podarowania przez komendanta powiatowego PSP, kol. Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego monografii w wydaniu książkowym z okazji jubileuszu „70-lecia powołania Zawodowej Straży Pożarnej w Kwidzynie”.

Zebranie w części oficjalnej zakończyło się dyskusją nad sprawozdaniem Zarządu Koła i propozycjami do Planu Pracy oraz uzupełnieniem składu Komisji Rewizyjnej.

            Prezes Zarządu Koła zamykając Zebranie, podziękował członkom Koła oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w obradach, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w Nowym 2016 Roku.

P.S.

Po części oficjalnej, „za zamkniętymi drzwiami” odbyła się cześć związana ze spotkaniem Noworocznym.

Za tym pośrednictwem, wszystkich zainteresowanych a jeszcze się wahających wstąpieniem do naszego Koła ,serdecznie zapraszam.

Tekst i zdjęcia:

Czesław Olejnik – Prezes Zarządu Koła

Licznik odwiedzin

8518745
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
325
832
6708
7878433
26528
39695
8518745