1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Kwidzyn – spotkanie integracyjne członków Koła emerytów

Słowo się rzekło”, jak sobie obiecaliśmy w ubiegłym roku tak ponownie spotkaliśmy się w ośrodku wypoczynkowym „WODNA FARMA” w Kołodziejach gm. Prabuty. Tym razem w ostatni weekend kwietnia br.

Korzystaliśmy z urządzeń i sprzętu jaki oferuje ośrodek, szczególnym powodzeniem cieszyła się bania z gorącą wodą na świeżym powietrzu. Pogoda dopisała więc nie zabrakło również amatorów kąpieli w tamtejszym jeziorze.

W dobrych humorach, w niedzielny poranek rozjechaliśmy się do domów.

Impreza się rozrasta, przybyło więcej chętnych wraz z rodzinami. Zgodnie stwierdziliśmy, że taka forma rekreacji dla naszych członków koła i ich rodzin, warta jest wpisania na stałe w nasz Plan pracy. Zapraszamy za rok nieobecnych.

Za tym pośrednictwem chcielibyśmy również podziękować Pani Kasi i obsłudze ośrodka za fajną atmosferę, miłą obsługę, wędzonego pstrąga (rozkosz w gę…), przez cały okres naszego pobytu.

Dla zilustrowania pobytu załączamy kilka zdjęć.

P.S.

Korzystając z okazji chciałbym zaprosić wszystkich chętnych wraz z rodzinami na spływ kajakowy, który jest planowany na dzień 09 czerwca br. Szczegóły w poczcie elektronicznej.

Tekst – Czesław Olejnik

Zdjęcia: K. Witkowska, W. Ługowski

Pomorskie - obradował Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP

W dniu 20 kwietnia 2018 r., w  sali Sztandarowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku odbyło się  posiedzenie  członków Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP oraz Prezesów Kół woj. pomorskiego.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

1. Omówienie sprawozdań rocznych kół za 2017 r.

2. Statut ZEiRP RP - stan po zatwierdzeniu przez ZG w grudniu 2017 r.

3. Zasady polityki finansowej, opracowanie nowych druków związkowych.

4. Plany pracy na 2018 r. - referowali Prezesi Kół.

5. Informacja finansowa ZW oraz realizacja wpłat składek przez koła za 2017 r.

6. Sprawy organizacyjne: przygotowanie do zebrań sprawozdawczo-wyborczych w kołach, terminy zjazdów (Wojewódzkiego i Krajowego).

7. Wolne wnioski.

Zebranie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Krzysztof Dietz.

W spotkaniu uczestniczył Z-ca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku mł. bryg. Dariusz Żywicki.

Informacja Prezesa Zarządu Wojewódzkiego:

1) z posiedzenia Zarządu Głównego:

- z uwagi na problemy zdrowotne Prezesa, jego działania statutowe do czasu Zjazdu Krajowego będzie wypełniał  W-ce Prezes, kol. Zygmunt Politowski wraz z pozostałymi wiceprezesami. Zmiany w Statucie Związku są aktualnie procedowane w Sądzie Rejestrowym, obowiązują postanowienia obecnego Statutu do czasu jego nowelizacji,

2) kampania sprawozdawczo-wyborcza w Kołach powinna zakończyć się

do 15 lutego 2019 r. Dokładne daty zebrań sprawozdawczo-wyborczych ustalane będą w Zarządach Kół. Natomiast Zjazd Wojewódzki planowany jest w marcu 2019 r.,

3) zaproponowano  konsultacje w sprawie zmian w drukach rocznych sprawozdań Kół,

4) poinformowano o konkursie Kronik organizowanym przez Zarząd Główny. Termin i regulamin będzie podany w późniejszym okresie.

Z-ca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego przedstawił nowe przepisy dot. użyczania środków transportu  dla organizacji pozarządowych.

Prezesi Kół poinformowali o realizacji swoich Planów Pracy za 2017 rok

i zamierzeniach na 2018 rok.

Skarbnik ZW przedstawił informację o wpłatach składek za 2017 r i stan salda na dzień 20 kwietnia 2018 r.

W wolnych wnioskach, Prezes Zarządu Wojewódzkiego zaapelował aby usprawnić obieg dokumentów związkowych. Korespondencja i dokumenty winny być wysyłane  drogą elektroniczną, na adres mailowy,  sporadycznie wysyłane  na adres domowy.

  

Tekst i zdjęcia: Czesław Olejnik – rzecznik prasowy Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku.

Roczne Zebranie Członków Koła ZEIRP w Kwidzynie

Zebranie odbyło się w dniu 19.01.2018 r. W zebraniu wzięło udział 13 osób z pośród 17 członków Koła.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła kol. Czesław Olejnik, witając przybyłych członków Koła i gości w osobach:

- kol. Krzysztof Dietz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku,

- st. kpt. Tomasz Szczęsny - d-ca JRG PSP w Kwidzynie,

- kol. Waldemar Sopiela - emeryt PSP.

Tradycyjnie już, zebranie członków Koła połączone zostało ze spotkaniem noworocznym. Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2017. W swoim sprawozdaniu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Jerzy Strechlau, nie wnosił  uwag do działalności statutowej Zarządu Koła i prowadzonych spraw finansowych. Uzupełniono

w drodze głosowania wakat w składzie Komisji Rewizyjnej. Przedstawiono propozycje do Planu Pracy Koła w roku bieżącym

Wystąpienia zaproszonych gości:

Kol. Krzysztof Dietz przedstawił zadania stojące przed Związkiem w obecnym roku na każdym jego szczeblu strukturalnym. W swoim wystąpieniu zasygnalizował nadchodzące zmiany w Statucie naszego Związku. W trosce o nasze zdrowie, zachęcał do brania udziału w turnusach zdrowotnych. W celu ograniczenia kosztów, zaproponował wspólne wyjazdy organizowane przez koła emerytów policyjnych. Zainteresowanych takimi wyjazdami proszę o kontakt z Cz. Olejnikiem.

Komendanta Powiatowego PSP (narada kierownictwa w KG PSP) reprezentował wspomniany na wstępie d-ca JRG. Przedstawił krótką informację o działaniach podejmowanych przez tut. komendę powiatową PSP w roku ubiegłym i planach na rok bieżący.

Zebranie w części oficjalnej zakończyło się dyskusją nad sprawozdaniem Zarządu Koła i propozycjami do Planu Pracy. Akceptację uzyskały m.in., takie zamierzenia na rok 2018 jak udział w spływie kajakowym czy spotkanie integracyjne na „Wodnej farmie” w Kołodziejach. Do udziału w imprezach zapraszamy członków Koła wraz z rodzinami, także tych którzy zamierzają lub jeszcze się wahają ze wstąpieniem do Związku. Plan pracy nie jest dokumentem zamkniętym, jesteśmy otwarci także inne propozycje naszych członków. Może byśmy zrobili zawody strzeleckie z broni kbks o puchar Prezesa ale naszego Koła !?

         Prezes Zarządu Koła zamykając Zebranie, podziękował członkom Związku oraz gościom za przybycie i udział w obradach, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w Nowym 2018 Roku.

Po części oficjalnej, odbyła się cześć związana ze spotkaniem Noworocznym, które przebiegało w miłej atmosferze, wspominaliśmy wydarzenia z naszej służby, a także kolegów którzy odeszli na wieczną służbę.

Tekst i zdjęcia:

Czesław Olejnik

Uroczyste „Spotkanie z Seniorem” w województwie pomorskim

W dniu 27 listopada 2017 r. o godz.12,00 ,tym razem w gościnnej Sali Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   w  Kartuzach, miało miejsce uroczyste spotkanie emerytów seniorów z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku oraz kadrą oficerską województwa pomorskiego.

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP w Gdańsku Krzysztofa Dietz oraz Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku st.bryg.Tomasza Komoszyńskiego  przybyli emeryci, członkowie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP w Gdańsku ,Prezesi Kół i Komendaci Powiatowi z woj.pomorskiego.

Uroczystość otworzył Prezes ZW ZEiRP, który podsumował działalność związku w bieżącym 2017  roku,  następnie głos zabrał  st.bryg.Piotr Socha  Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku mówiąc o dokonaniach straży pożarnej w woj.pomorskim ,stanie wyposażenia jednostek w nowy sprzęt pożarniczy ,otwarciu nowej JRG w Gdańsku na Ujeścisku, rozbudowie budynku komendy wojewódzkiej w Gdańsku  oraz o planach na 2018 rok.

Głos zabrał również mł.bryg. Romuald Pituła Komendant Powiatowy PSP w Kartuzach witając przybyłych emerytów na kaszubskiej ziemi, życząc im samych sukcesów w dalszej społecznej pracy.

Po odczytaniu Uchwały Nr VI/4/2017 Prezydium Zarządu Głównego ZEiRP RP z dnia 6 września 2017 r. w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla ZEiRP RP zostały wręczone odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP” dla niżej wymienionych emerytów i członków wspierających.

Jerzy Banach, Teresa Breska, Zygmunt Dudziak, Augustyn Frymark, Kazimiera Chyska, Czesław Kosianowicz ,Zygmunt Łachacz, Maria Małek , Włodzimierz Ostrowski, Grzegorz Pawlak, Ragina Pawłukiewicz, Jerzy Rożek, Józef Sufryd, Stanisław Szczupaczyński, Andrzej Żołnowski

W imieniu odznaczonych podziękowania złożył  kol. Czesław Kosianowicz.

Również wyróżnieni zostali pozycjami książkowymi ,ufundowanymi przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku i koszami upominkowymi przez ZW ZEiRP w Gdańsku emeryci- jubilaci, którzy w tym roku ukończyli 70,75,80 lat.

Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, który minął w przyjemnej i miłej atmosferze.

Opracowanie i Foto: Krzysztof  Dietz

Kwidzyn – spotkanie integracyjne członków Koła emerytów

Tym razem spotkaliśmy się w ośrodku wypoczynkowym „WODNA FARMA” w Kołodziejach gm. Prabuty.

Spotkanie środowiskowe zostało podzielone na dwa dni z noclegiem tj. 29/30.09.2017 r.

W pierwszym dniu korzystaliśmy z atrakcji jakie oferuje ośrodek (wędkowanie, tenis stołowy, korzystanie ze sprzętu pływającego i inne). Dzień kończyliśmy biesiadą integracyjną przy ognisku i grillu.

Dzień drugi pozostawiliśmy do dyspozycji naszych członków. W dobrych humorach rozjechaliśmy się do domów w pełnym składzie osobowym.

Padła propozycja spotkania w tym samym miejscu za rok. Zapraszamy nieobecnych.

 

P.S.

Miejsce gdzie byliśmy okazało się fajnym wypadem na miłe spędzenie czasu w dobrym towarzystwie. Nie trzeba daleko wyjeżdżać. Ośrodek znajduje się w naszym powiecie, panuje tam fajna atmosfera, jest miła obsługa. Wedle powiedzenia „Cudze chwalicie Swego nie znacie….”.

Dla zilustrowania pobytu załączamy kilka zdjęć.

  

 

Tekst – Czesław Olejnik

Zdjęcia – K. Witkowska

Licznik odwiedzin

8469380
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
2218
398
3615
7833633
16858
54159
8469380