1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Pomorskie - obradował Zarząd Wojewódzki ZEiRP

Na dzień 28 lutego br., zwołano posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP poszerzone o Prezesów kół w woj. pomorskim.

 

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

1.Omówienie Sprawozdań Rocznych z działalności kół w woj. pomorskim.

2.Informacja n/t wycieczek i spotkań organizowanych przez ZW przy KW PSP w Gdańsku.

3.Informacja n/t odznaczeń i medali dla emerytów związkowych oraz osób, które wybitnie wspierają koło emerytów i przyczyniają się do współpracy ze Związkiem Emerytów.

4.Plan Pracy kół na 2017 r.

5.Informacja finansowa ZW oraz realizacja wpłat składek przez koła za 2016 r.

6.Sprawy organizacyjne.

Zebranie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu - Krzysztof Dietz. Liczba obecnych na zebraniu członków zarządu (kworum)  uprawniała do podejmowania uchwał.

Miłym akcentem na początku zebrania było powitanie Pań:  Bożeny Nachała i Zofii Joka reprezentujących nowo powstałe koło emerytów w Człuchowie. Prezesem Koła została wybrana kol. Bożena Nachała. Do Koło przystąpiło 18 członków. Wszyscy życzyliśmy im sukcesów na niwie związkowej.

Drugim akcentem przed rozpoczęciem zebrania było wręczenie listu-podziękowania przesłanego przez Krzysztofa Maślankiewicza - Prezesa Zarządu Głównego naszego Związku dla kolegi Tadeusza Szmytke, który ustąpił z pełnienia funkcji Sekretarza Zarządu Głównego ZEiRP RP.

Ustalenia jakie zapadły na zebraniu, to m.in.

  • zawnioskowano o medal im.”J. Tuliszkowskiego” dla kol. Stanisława Brzezińskiego Prezesa Koła w Chojnicach,
  • przypomniano o składaniu wniosków na medale korporacyjne i za zasługi dla ochrony ppoż. oraz wskazanie osób-jubilatów spełniających kryteria naszego związku na coroczne „Spotkanie z Seniorem,”
  • zapoznano zebranych z planem wycieczek krajowych i zagranicznych, zainteresowani wzięciem udziału, winni kontaktować się osobiście z kolegami: K. Dietz lub T. Szmytke, względnie zgłaszać kandydatury na pocztę mailową Prezesa ZW,
  • przesłanie na adres Zarządu Wojewódzkiego Planów Pracy Kół na rok 2017,
  • podjęcie rozmów w celu założenia zakładki dla Zarządu Wojewódzkiego na stronie internetowej KW PSP w Gdańsku.

Podjęcie uchwał w sprawach:

·        Powołania Koła ZEiRP RP w Człuchowie,

·        Zmiany banku obsługującego Zarząd Wojewódzki ZEiRP w Gdańsku.

Pozostałe sprawy

Zaproponowano na dzień 19 maja 2017 r. udział reprezentacji wszystkich Kół

w zawodach strzeleckich z broni kbks o puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Współorganizatorem jest Koło Chojnice, na terenie którego miałyby się odbyć zawody. Wstępnie można podać, że drużyny składać się będą z trzech osób, (bez względu na płeć). Chętni do wzięcia udziału w tej imprezie, złożą deklarację uczestnictwa do kolegi Henryka Januszewskiego z koła w Chojnicach. Szczegóły z tym związane zostaną podane w odrębnym komunikacie.

Tekst i zdjęcia: Czesław Olejnik – rzecznik prasowy Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku.

 

Roczne Zebranie członków Koła ZEiRP w Kwidzynie

Zebranie odbyło się w dniu 13.01.2017 r. W zebraniu uczestniczyło 10 osób z pośród 16 członków Koła.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła kol. Czesław Olejnik, witając przybyłych członków Koła i gości w osobach:

- st. bryg. Sławomir Bogiel – Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie,

- st. kpt. Jan Chodukiewicz – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kwidzynie,

- kol. Mariusz Kunicki         – emeryt PSP,

- kol. Krystyna Witkowska – emerytka PSP.

Zebranie członków Koła połączone zostało ze spotkaniem noworocznym. Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2016. Podobnie Komisja Rewizyjna, która nie wnosiła  uwag do działalności Zarządu Koła i spraw finansowych.

Przedstawiono propozycje do Planu Pracy Koła w roku bieżącym.

W swoim wystąpieniu st. bryg. Sławomir Bogiel, przedstawił krótką informację

o działaniach podejmowanych przez tut. komendę powiatową PSP w roku ubiegłym i planach na rok bieżący. Dziękował członkom Koła za to, że będąc na emeryturze dalej utrzymują stały kontakt z „komendą”, interesują się sprawami ochrony ppożarowej.

Zebranie w części oficjalnej zakończyło się dyskusją nad sprawozdaniem Zarządu Koła i propozycjami do Planu Pracy. Akceptację uzyskały m.in.: takie zamierzenia na rok 2017 jak udział w spływie kajakowym czy jesienne grzybobranie. Do udziału w obydwu imprezach zapraszamy członków Koła wraz z rodzinami. Plan pracy nie jest dokumentem zamkniętym, Zarząd Koła jest otwarty także inne propozycje naszych członków.

Prezes Zarządu Koła zamykając Zebranie, podziękował członkom Koła oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w obradach, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w Nowym 2017 Roku.

Po części oficjalnej, odbyła się cześć związana ze spotkaniem Noworocznym, które przebiegało w miłej atmosferze, wspominaliśmy wydarzenia z naszej służby, a także kolegów którzy odeszli na wieczną służbę.

Za tym pośrednictwem, wszystkich zainteresowanych a jeszcze się wahających wstąpieniem do naszego Koła, serdecznie zapraszam.

 

P.S.

 

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia koledze Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego naszego związku, który właśnie z tego powodu nie był obecny na naszym spotkaniu.

 

Tekst i zdjęcia:

   Czesław Olejnik – Prezes Zarządu Koła

Spotkanie Świąteczno – Noworoczne Zarządu Wojewódzkiego i Koła Nr 18 ZEiRP RP przy KW PSP Gdańsku

 

W dniu 4 stycznia 2017 r. w Klubie „FLORIAN” KW PSP w Gdańsku spotkali się członkowie ZW i Koła Nr 18 z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP bryg. Tomaszem Komoszyńskim oraz Zastępcami bryg. Krzysztofem Rogińskim i bryg. Piotrem Sochą, a także z Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Panem Wacławem Ziomek i Kapelanem Wojewódzkim Strażaków ks. dr Jarosławem Lisica.

Spotkanie otworzył Kol. Tadeusz Szmytke Prezes Koła Nr 18 przy KW PSP w Gdańsku, który omówił realizację Planu pracy Koła w 2016 r. oraz propozycje zamierzeń na 2017 r. Podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu za wyposażenie pomieszczenia związkowego w drukarkę laserową oraz za bardzo dobre warunki pracy dla Zarządu Wojewódzkiego oraz Zarządu Koła. Prezes zwrócił się również z prośbą o rozważenie możliwości bezpłatnego udostępniania Busa KW PSP na wyjazdowe imprezy integracyjne Koła.

Następnie głos zabrał Kol. Krzysztof Dietz Prezes Zarządu Wojewódzkiego – współorganizator spotkania, który przedstawił pozytywne dane o sytuacji finansowej Koła oraz zaproponował i omówił wycieczkę na Suwalszczyznę.

Komendant Wojewódzki zabierając głos pogratulował zebranym aktywności na emeryturze a następnie złożył  wszystkim życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, spełnienia marzeń w nowym Roku 2017. Wszystkim działaczom związkowym pogratulował rezultatów w działalności społecznej.

Z kolei Wiceprezes ZW SEiR Policyjnych Wacław Ziomek, przedstawił ciekawą ofertę wycieczki do Szwajcarii oraz zadeklarował kontynuację dalszej współpracy. Złożył również zebranym najlepsze życzenia noworoczne.

Następnie ks. dr Jarosław Lisica, po wygłoszeniu Słowa Bożego, wspólnie z zebranymi zaśpiewał kolędę, a następnie dzielono się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia zdrowia i dalszej dobrej współpracy i działalności na rzecz emerytów i rencistów pożarnictwa.

Przygotował:

Tadeusz Szmytke

Prezes Koła

przy KW PSP

W Gdańsku

„Spotkanie z Seniorem” w woj.pomorskim

W dniu 23 listopada 2016 r w Sali Sztandarowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku miało miejsce uroczyste spotkanie emerytów seniorów z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej PSP.

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP w Gdańsku Krzysztofa Dietz oraz Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku bryg.Tomasza Komoszyńskiego  przybyli emeryci, prezesi kół i komendaci powiatowi z woj.pomorskiego. Po przemówieniach Prezesa ZW ZEiRP, który podsumował działalność związku w bieżącym roku, głos zabrał Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku mówiąc o dokonaniach straży pożarnej w woj.pomorskim oraz planach na 2017 rok., zostały wręczone odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP” dla niżej wymienionych emerytów i członków wspierających.

Kazimiera Janina, Soroczyńska,Janina, Szczołko, Elżbieta Woźniak, Gabriela Słomińska, Kazimierz Ginter, Tadeusz Porożyński, Jan Stanisławski, Henryk Pankau, Leon Follehr, Jan Dudaniec, Kazimierz Czubkowski, Henryk Czubkowski, Barbara Ryckowska, Zenon Gudzio, bryg.Krzysztof Rogiński.

W imieniu odznaczonych podziękowania złożył Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg.Krzysztof Rogiński.

Również wyróżnieni zostali dyplomami i koszami upominkowymi emeryci- jubilaci, którzy w tym roku ukończyli 70,75,80 lat.

Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, który minął w przyjemnej i miłej atmosferze.

Opracowanie i foto: Krzysztof  Dietz

Wycieczka emerytów z koła w Kartuzach

W dniach 16-18 września 2016 r. Zarząd Koła ZEiRP w Kartuzach wraz z prezesem Brunonem Plichtą oraz główną organizatorką wycieczki Haliną Szymichowską zorganizowali 3 dniową wycieczkę autokarową do Poznania. Blisko 50 osobowa grupa emerytów i ich rodzin w pierwszym dniu zwiedziła pałac w Rogalinie. Wspaniały zespół pałacowo-parkowy Raczyńskich z galerią malarstwa /obrazy m.in. Matejki, Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego/. Następnie grupa przejechała do Kórnika, gdzie obejrzano neogotycki zamek a w nim militaria polskie i wschodnie, stylowe meble, obrazy mistrzów polskich  i europejskich gromadzonych przez kilka pokoleń Działyńskich i Zamoyskich. Drugiego dnia wypoczęci i pełni werwy zwiedzali Poznań. A w nim Katedrę z grobami pierwszych piastowskich władców m.in. Mieszka I, Bolesława Chrobrego, trasę wzdłuż linii murów miejskich i Zamku Królewskiego, Stary Rynek z Ratuszem, Kościół Farny i Kolegium Jezuickie, w którym wysłuchano koncertu muzyki organowej.

Trzeciego dnia grupa wyruszyła w drogę powrotną Szlakiem Piastowskim. Zwiedziła Ostrów Lednicki- miejsce związane z początkami Polski, Gniezno - Archikatedrę z Drzwiami Gnieźnieńskimi i Konfesją św. Wojciecha a następnie Biskupin- prasłowiańską osadę z epoki brązu.

Po 3 dniach zwiedzania i przyswajaniu sobie wiedzy przekazanej przez przewodnika z dobrymi humorami i nastrojami grupa wraca do domu. Duże podziękowanie organizatorom wycieczki za jej przygotowanie i stworzenie miłej atmosfery. Wszyscy zadowoleni z chęcią powtórzenia kolejnej wycieczki w przyszłym roku. Szczególne wyrazy podziękowania dla emeryta akordeonisty, który wtórował nam przez cała wycieczkę.

zdjęcia i opracowanie Krzysztof Dietz

Licznik odwiedzin

8472594
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
239
2512
6829
7833633
20072
54159
8472594