1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Zebranie sprawozdawcze ZEiRP RP Koła w Krasnymstawie

W dniu 14 lutego br. o godz. 13.oo  w domu weselnym „ IRYS”  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Krasnymstawie.

Uroczystego otwarcia , powitania zaproszonych gości , członków i sympatyków Koła  ZEiRP RP  dokonał Prezes  kol. Henryk Knap. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych koleżanek i kolegów oraz członków rodzin którzy odeszli w roku sprawozdawczym.

W zebraniu uczestniczyło 35 członków i sympatyków Koła oraz zaproszeni goście w osobach:

1.-Ksiądz kanonik Henryk Kozyra – Kapelan Strażaków i Policjantów,

2.-Kol. Stanisław Marek – Prezes ZOW ZEiRP RP w Lublinie,

3.-st. bryg. Dariusz Pylak – Komendant Powiatowy PSP,

4.-Kol. Kazimierz Domański – V-ce Prezes Stowarzyszenia EiR Policyjnych,

5.-Druh Zbigniew Ostrowski – V-ce Prezes ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie.

Zebraniu przewodniczył kol. Piotr Bojarczuk , obowiązki  sekretarza  pełnił kol. Mirosław Knieć.

Miłym akcentem rozpoczęcia spotkania było przekazanie „Listu gratulacyjnego z okazji 60 urodzin” dla kol. Romana Niedzieli, który wręczyli: Komendant Powiatowy PSP , Prezes ZOW ZEiRP RP w Lublinie oraz Prezes naszego Koła.

Przewodniczący  zebrania  zapoznał z proponowanym porządkiem zebrania, który przyjęto bez poprawek. Sprawozdanie z działalności Koła oraz finansowe  za 2019 rok  prezentacją multimedialną przedstawił Prezes i  skarbnik Zarządu Koła kol. Stanisław Mazurek. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  zreferował jej przewodniczący  kol. Bogdan Kalinecki, wnioskując jednocześnie o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

Wykaz uroczystości, imprez, spotkań i rywalizacji sportowej, które organizowali członkowie Koła bądź uczestniczyli w nich  w 2019 roku to:

1. Dzień Strażaka” – msza 4 maja , akademia i spotkanie integracyjne 17 maja,

2. Dzień Kobiet” – 8 marca,

3. Spotkanie „Wielkanocne Jajeczko” – 12 kwietnia,

4. Zawody strzeleckie na strzelnicy w Borowicy 29 czerwca – I miejsce drużynowo oraz 5 pierwszych miejsc indywidualnie,

5. Zawody pływackie – 5 lipca,

6. Zawody wędkarskie – 20 września drużynowo 5 miejsce,

7. Turniej tenisa stołowego – 26 listopada,

8. Senioriada – zdrowy senior – 21 listopada , spotkanie integracyjne przy ognisku – 2 lipca,

9. Wyjście na cmentarz wspólnie ze strażakami PSP na groby strażaków w dniu 1 listopada ,

10. Spotkanie opłatkowe” – 13 grudnia.

Następnie przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniami. W dyskusji głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie st. bryg. Dariusz Pylak, który  w swoim wystąpieniu podziękował Kołu za aktywność i zaangażowanie w pracach na rzecz środowiska pożarniczego i za dobrą współpracę z Komendą Powiatową PSP.

Prezes  ZW ZEiRP RP w Lublinie Kol. Stanisław Marek, podziękował za zaproszenie, w skrócie omówił pracę Zarządu Wojewódzkiego w 2019 roku i przedstawił propozycję planu pracy ZW na 2020 rok, jak również wykorzystanie funduszu socjalnego oraz propozycję wyjazdów integracyjnych dla członków Związku.

Ksiądz Kanonik Henryk Kozyra podziękował za zaproszenie , omówił wszystkie spotkania oraz pielgrzymki organizowane wspólnie z KP PSP, Zarządem OP ZOSP oraz naszym Kołem ZEiRP. W swoim wystąpieniu zachęcał do udziału w Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę w Częstochowie 26 kwietnia br.

Kol. Kazimierz Domański podziękował za zaproszenie , w skrócie omówił współprace kół oraz zachęcał do udziału we wspólnych imprezach kulturalno –rozrywkowo – sportowych organizowanych na terenie powiatu.

Następnie udzielono absolutorium dla Zarządu Koła. W trakcie dyskusji omówiono i przyjęto plan pracy Koła i Zarządu na 2020 rok ze szczególnym uwzględnieniem organizacji 25 –lecia  powstania naszego Koła.

W wolnych wnioskach Prezes Koła podziękował wszystkim obecnym , za pracę, pomoc, zaangażowanie i udział w organizowanych imprezach  i spotkaniach oraz  poinformował o zakupie  „Kroniki” Koła z jednoczesnym apelem do wszystkich o przekazanie wszelkich materiałów, zdjęć , pamiątek i wyróżnień od chwili powstania Koła.

Na zakończenie zebrania, uczestnicy udali się do sąsiedniej sali na  wspólne pamiątkowe zdjęcie po którym przystąpiono do uroczystego obiadu wspominając lata z okresu służby.

Tekst: H. Knap, Zdjęcia: B. Tajer

Roczne walne zebranie sprawozdawcze w Kole świdnickim

W dniu 6 lutego 2020r. w mełgiewskiej restauracji „Mendelson” odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Świdniku.

Uroczystości otwarcia, powitania gości i członków Koła dokonał Prezes – Wiesław Chęciński. W zebraniu wzięło udział 24 zrzeszonych Członków. Wśród gości na zebraniu obecny był bryg. Sławomir Kowalczyk - Komendant Powiatowy PSP w Świdniku.

Zebraniu przewodniczył Kol. Henryk Skoczylas, obowiązki sekretarza pełnił Kol. Zbigniew Stefaniec. W programie zebrania Prezes Kol. Chęciński Wiesław przedstawił informację z działalności Koła w ostatnim roku. Informację z rocznej działalności wspomagano szczegółową prezentacją multimedialną.

Ponadto w porządku zebrania znalazła się m.in. sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi za okres sprawozdawczy. Przyjęto roczny plan pracy i plan finansowy na 2020 rok. Poruszono również problematykę dotyczącą funkcjonowania Związku i Koła. Komendant Powiatowy PSP omówił ubiegłoroczne uroczystości powiatowo-wojewódzkie „Dnia Strażaka” w Świdniku, przedstawił sprawy bieżące, zrealizowane zadania inwestycyjne, a w końcowych słowach podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę. Następnie uczestnicy spotkali się na uroczystym obiedzie.

Zarząd Koła serdecznie dziękuje funkcyjnym uroczystości, członkom Koła, gościom oraz właścicielowi i obsłudze lokalu.

Świdnik, dnia 6.02.2020r.

Opracował:

Zbigniew Stefaniec

Sekretarz Koła.

 

Chełmskie spotkanie noworoczne

W dniu 24 stycznia 2020 r. chełmscy związkowcy obradowali na zebraniu sprawozdawczym koła i noworocznym spotkaniu integracyjnym. Gośćmi emerytów byli: Prezes ZOW ZE i RP RP w Lublinie – Stanisław Marek oraz Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie mł. bryg. mgr inż. Wojciech Chudoba.

Wstępem i miłym akcentem było wręczenie Jubilatom obchodzącym okrągłe rocznice urodzin od 70 lat listów gratulacyjnych Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Prezesa ZOW ZE i RP RP oraz okolicznościowych adresów Komendanta Miejskiego PSP i Zarządu Koła. Jubilaci: Genowefa Danieluk, Marianna Okoń, Barbara Mikulska, Adam Walczuk, Stanisław Majewski, Janusz Godziszewski i Edward Wróblewski otrzymali też „słodkie upominki”.

Po zrealizowaniu części sprawozdawczej porządku spotkania, w dyskusji poruszone zostały zagadnienia: wysokości składki członkowskiej, wypoczynku i turystyki zdrowotnej, rozbudowy szeregów związku, organizacji „Dnia strażaka 2020”.

Zastępca KM PSP przedstawił multimedialną informację dot. zagadnień funkcjonowania i działalności KM PSP w Chełmie.

Prezes ZOW Stanisław Marek przedstawił założenia dot. organizacji obchodów wojewódzkich 25 rocznicy powstania ZE i RP RP oraz zachęcał do większego zainteresowania wykorzystaniem funduszu socjalnego.

W drugiej części spotkania „integracja” Prezes Zarządu Koła Kazimierz Szwed złożył życzenia noworoczne i wzniósł toast „za zdrowie”. W luźnej koleżeńskiej atmosferze spożyto cateringowy posiłek.

Oprac. i foto: Jerzy Brzozowski

Spotkanie Noworoczne oraz zebranie sprawozdawcze w Kole we Włodawie

Zarząd Koła ZE i RP RP we Włodawie zorganizował w dniu 16 stycznia 2020 roku walne zebranie sprawozdawcze oraz uroczyste spotkanie Noworoczne.

Na zebranie stawili się prawie wszyscy członkowie naszego Koła.

Swoją obecnością uświetnili uroczystość : Ksiądz Dariusz Parafiniuk – Kapelan Powiatowy włodawskich strażaków, st. kpt. Andrzej Loś - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie.

Sprawozdanie z działalności Koła za rok 2019 przedstawił Prezes Edward Morawski. Ze sprawozdaniem finansowym zapoznał zebranych Skarbnik Janusz Grytczuk, a ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący Andrzej Gromek. Zawnioskował o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła. Zebrani jednogłośnie zagłosowali za tym wnioskiem. W dyskusji padały m.in. propozycje do planu pracy na rok bieżący.

W drugiej części spotkania w nastrój Bożego Narodzenia i Nowego Roku wprowadził nas Ksiądz Kapelan w krótkiej homilii oraz modlitwie. Następnie uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia z okazji Nowego Roku. Przy muzyce niezastąpionego akordeonisty Stefana Kazuro zabrzmiał śpiew tradycyjnych kolęd.

Następnie przy zastawionym stole przygotowanym przez Zarząd Koła toczono dyskusje i wspominano czasy służby.

  

Opracował - bryg.w st. spocz. Edward Morawski

Spotkanie_opłatkowe_2019_strażaków PSP oraz emerytów i rencistów pożarnictwa w Radzyniu Podlaskim

W dniu 19 grudnia 2019 r. zgodnie z kilkuletnią tradycją, w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim odbyło się spotkanie opłatkowe funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów pożarnictwa radzyńskiego koła. Na spotkaniu obecni byli: Ks. Prałat Roman Wiszniewski oraz Ks. Kanonik Henryk Och - Kapelan Powiatowy Strażaków, bryg. Witold Grajcar - Komendant Powiatowy PSP w Radzyniu Podlaskim oraz Kol. Mieczysław Kwasowiec - Prezes radzyńskiego koła ZEiRP RP. Komendant Powiatowy PSP   powitał wszystkich uczestników, podkreślając wyjątkowy charakter dzisiejszego spotkania, następnie przekazał życzenia świąteczno-noworoczne. Prezes radzyńskiego koła ZEiRP RP Mieczysław Kwasowiec przekazał wszystkim życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności na święta Bożego Narodzenia oraz w nadchodzącym 2020 roku. Życzenia przekazali także księża uczestniczący w spotkaniu opłatkowym. Uczestnicy uroczystości wykonali kolędę „Wśród nocnej ciszy”.  Następnie Księża poświęcili opłatki, a uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem
i złożyli sobie życzenia. Spotkanie opłatkowe zakończyło się spożyciem tradycyjnych potraw wigilijnych .

Sporządził:     Marian Protaś

Zdjęcia wykonał: Mieczysław Kwasowiec

W załączeniu zestaw zdjęć ze spotkania opłatkowego.

Licznik odwiedzin

8469362
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
2200
398
3597
7833633
16840
54159
8469362