1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Wycieczka lubelskich emerytów

Na hasło „Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej”, Prezesa ZW ZEiRP RP w Lublinie Kol. Stanisława Marka, już w styczniu zgłosił się komplet chętnych. W dniu 19.06 br. z Biurem Podróży Cool Tour z Lublina sześćdziesięcio osobowa grupa emerytów wyruszyła podziwiać uroki Kotliny Kłodzkiej. Przygodę rozpoczęto od magicznej Kopalni złota, sztolni czarnego prochu, podziemnego wodospadu oraz „mennicy” w Złotym Stoku.

W następnym dniu na naszym turystycznym szlaku pojawiają się takie atrakcje jak:

Wodospad w Międzyborze w masywie Śnieżnika, budzące podziw i zaciekawienie

Skalne Miasto w Czechach. Zwłaszcza, że aby popływać łódeczką wśród przepięknych form skalnych trzeba pokonać ok. 450 stopni w górę a po rejsie tyleż samo w dół. W drodze powrotnej z Czech zwiedzamy Park Zdrojowy w Kudowie.

Trzeci dzień to wyjazd do Pragi. Trasa rozpoczyna się od Klasztoru Ojców Norbertanów i wiedzie przez Loreto, Hradczany / zmiana warty przed Pałacem prezydenckim i fotki z wartownikami/ Pałace arystokracji, Zamek królewski, Katedra św. Wita, / z zewnątrz/ Rynek staromiejski z zegarem Orloj, Nowe miasto i zakończenie pod barokowym pomnikiem św. Wacława obok Muzeum Narodowego.

Dzień kończymy ok. północy spotkaniem integracyjnym przy grillu   przed pensjonatem „Bida z Nędzą” w Zieleńcu   gdzie jesteśmy zakwaterowani na czas wycieczki.

Czwartego dnia zwiedzamy Park Zdrojowy w Dusznikach. Przy pomniku F. Chopina zbiorowa fotografia i po pokonaniu trasy 100 zakrętów poszukujemy chłodu spacerując w Skalnym Labiryncie wśród Błędnych Skał. Są one nie tylko błędne ale i obłędnie niesamowite i niezapomniane. Można je porównać do biblijnego igielnego ucha. Na szlaku Wambierzyce. To perła architektury sakralnej z XVIII wieku u stóp Gór Stołowych zwana Jerozolimą Kłodzką z 97 stacjami Drogi krzyżowej pozostawia duże wrażenie.

Ostatni dzień to wypad do Wrocławia, gdzie głównym celem jest „Panorama Racławicka”. Kunszt Mistrzów Styki i Kossaka oraz rozmiary ich pracy są godne podziwu. U uczestników wycieczki wzbudziła nieukrywany zachwyt.

W drodze powrotnej do Lublina uczestnicy wycieczki wyrazili chęć uczestnictwa w podobnej imprezie na Pojezierzu mazurskim.

W dobrych humorach, choć zmęczeni ok. 22 giej dotarliśmy do Lublina, dziękując organizatorom za mile i ciekawie spędzony czas.

Oprac. i foto. J. Brzozowski,

Powiatowe obchody Dnia Strażaka z udziałem emerytów Koła Radzyń Podlaski

W dniu 11 maja 2019 roku w Radzyniu Podlaskim zorganizowano powiatowe obchody Dnia Strażaka. Organizatorami uroczystości byli: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Koło w Radzyniu Podlaskim. Jak co roku obchody rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w parafii pw. Świętej Anny w Radzyniu Podlaskim. Dalsza część uroczystości miała miejsce na placu radzyńskiej komendy. Część oficjalną otworzono hymnem państwowym i strażackim. Zebranych gości i strażaków powitali: komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim bryg. Witold Grajcar oraz prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Tadeusz Sławecki.

Swoją obecnością obchody uświetnili: wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, przedstawiciel marszałka województwa lubelskiego Dariusz Litwiniuk, zastępca Lubelskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski, starosta powiatu radzyńskiego Szczepan Niebrzegowski, burmistrz Jerzy Rębek oraz wójtowie gmin powiatu radzyńskiego, byli komendanci powiatowi, emerytowani funkcjonariusze pożarnictwa, a także przedstawiciele instytucji z terenu powiatu radzyńskiego. Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia i awansów służbowe.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia państwowe wręczył Robert Gmitruczuk.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, za zasługi dla związku nadało odznakę za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP kol. Marianowi Protasiowi.

Podczas uroczystości Szymon Matysiewicz – członek OSP Radzyń Podlaski, zaprezentował swoją kolekcję pojazdów strażackich zbudowanych z klocków LEGO.

Następnie delegacja Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP odwiedziła groby zmarłych strażaków na radzyńskich cmentarzach i zapaliła znicze.

Spotkanie integracyjne z tradycyjną grochówką odbyło się w OHP w Maryninie.

 

Sporządził: Marian Protaś

 

Foto: archiwum KP PSP Radzyń Podlaski i M. Kwasowiec

 

W załączeniu zdjęcia z powiatowych obchodów Dnia Strażaka w dnia 11 maja 2019 r.

Dzień Strażaka w Kole ZE i RP RP we Włodawie

Obchody „Dnia Strażaka” w naszym Kole rozpoczęliśmy tradycyjnie w dniu 4 maja nawiedzając groby naszych kolegów którzy odeszli „na wieczną służbę”i zapalając znicze. Dokonał tego Prezes wraz z Viceprezesem Koła.

Msza święta w inencji wszystkich strażaków została odprawiona przez Ks. Kapelana Powiatowego w Kościele p.w. Serca Jezusowego we Włodawie. Brali w niej udział wszyscy chętni emeryci.

Uroczyste spotkanie z okazji naszego święta odbyło się w dniu 17 maja 2019 roku. Oprócz członków zrzeszonych w Kole Emerytów w spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście. Obecny był Viceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Lublinie Paweł Dworak. Obecnością swoją spotkanie zaszczycił p.o. Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie mł. bryg. Paweł Basaj.

W trakcie uroczystości odznaką „Za zasługi dla ZE i RP RP” został wyróżniony długoletni, zasłużony członek Koła Andrzej Sielaszuk.

Miłym akcentem było też wręczenie listu gratulacyjnego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Prezesa Zarządu Wojewódzkiewgo ZE i RP RP w Lublinie dla Edwarda Morawskiego Prezesa Koła we Włodawie.

W dalszej kolejności przy strażackim poczęstunku prowadzono rozmowy wspominając lata strażackiej służby i planując zamierzenia na przyszłość.

Opracował

bryg. w st. spocz. Edward Morawski

Zjazd Delegatów ZEiRP w Lublinie

W dniu 5 kwietnia 2019 r. w obiektach Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. obradował VII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie. Obrady otworzył Prezes ZW Stanisław Marek, który powitał przybyłych delegatów, członów ustępującej Komisji Rewizyjnej i Zarządu, Prezesów Kół oraz zaproszonych gości w osobach

1. st. bryg. Grzegorza Alinowskiego – Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie

2. Wiesława Woszczynę – wiceprezesa ZG ZEIRP RP w Warszawie

3. bryg. Pawła Matczuka - Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie (dziekana Komendantów Miejskich i Powiatowych)

4. Artura Niczyporuka – Prezesa Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce, gospodarza uroczystości

5. Zdzisława Niedbałę - przedstawiciela Prezydenta Miasta Lublin

6. Jerzego Kurka – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Kielcach

7. Tadeusza Miciułę – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Lublinie

8. Tadeusza Hawrylinka - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Lublinie

9. Mariana Ziętka –Prezesa Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Lublinie

11. Mariana Radomskiego – Przewodniczącego Terenowego Koła Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Lublinie

12. Jerzego Brzozowskiego – członka Zarządu Głównego ZEiRP

13. Czesława Młynarskiego – członka Głównej Komisji Rewizyjnej przy ZG

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZEiRP RP w Warszawie odznaką Za Zasługi dla Związku odznaczeni zostali:

st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie

Kol. Halina Zięba –Prezes Koła w Hrubieszowie

Kol. Jerzy Zaborowski – Prezes Koła w Opolu Lubelskim

Kol. Henryk Hałajko – Wiceprezes Koła w Radzyniu Podlaskim

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie wyróżnienia okolicznościowe
w postaci reliefów z dedykacją otrzymali:

Jerzy Brzozowski – Członek ZG, Członek ZW, Kronikarz, wiceprezes Koła w Chełmie

Adam Maluga – wiceprezes ZW, Prezes Koła w Lubartowie

Paweł Dworak – wiceprezes ZW

Adam Skowronek – sekretarz ZW

Tadeusz Bulicz –Prezes Honorowy Koła w Białej Podlaskiej

Ryszard Sidorski – Prezes Honorowy Koła w Hrubieszowie

Marian Sidor – Prezes Honorowy Koła w Krasnymstawie

         Następnie Prezes ZW przedstawił sprawozdanie, w którym podsumował czteroletnią działalność. Przypomnijmy ważniejsze zadania i wydarzenia.

         Wg stanu na początku kadencji zrzeszaliśmy 581 członków w tym 67 kobiet w 21 Kołach. Na koniec kadencji, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r mamy taką samą liczbę kół czyli 21 i 599 członków w tym 76 kobiet. Na zwiększenie ilości członków naszego związku niewątpliwy wpływ ma poprawa skuteczności w działaniu niektórych prezesów Kół oraz możliwość korzystania z funduszu socjalnego przez emerytów uczestniczących w imprezach kulturalnych organizowanych przez Zarządy Kół. Wzrost jednak nie jest satysfakcjonujący, bowiem poza strukturami Związku jest wielu szczególnie młodych emerytów. 

         Wszystkie wyjazdowe posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego- 2 razy w roku odbywały się w Komendach Powiatowych PSP i na ziemi sądeckiej i finansowane były przez uczestników tych spotkań z wyjątkiem częściowego dofinansowania przez Zarząd Wojewódzki kosztów przejazdu. Informacje ze wszystkich spotkań zamieszczone zostały na stronie internetowej Zarządu Głównego – zakładka lubelskie a protokoły z posiedzeń Zarządu otrzymali członkowie ZW, WKR i Prezesi Kół. Na posiedzeniach ZW podejmowano inicjatywy związkowe, oraz realizację funduszu socjalnego. Zachęcaliśmy naszych członków do składania wniosków o pomoc socjalną.

        Co roku organizowaliśmy wycieczki zagraniczne cieszące się dużym zainteresowaniem ze strony emerytów. We wrześniu 2015 r. już po raz trzeci pojechaliśmy do przepięknej Chorwacji. W 2016 r. odbyliśmy pierwszą samolotową wycieczkę udając się na urokliwą wyspę Majorkę. Rok 2017 to kolejny 46 osobowy wylot samolotem tym razem na wyspę Kreta oraz niezapomnianą wyspę Santorini. W 2018 r. udaliśmy się samolotem na zwiedzanie Portugalii – 42 osoby.

         W październiku 2017 roku po raz pierwszy Zarząd Wojewódzki zorganizował grupowy wyjazd 67 osób do sanatorium po poprawę zdrowia i kondycji . Pociągiem najpierw Intercity a następnie z Warszawy Pendolino pojechaliśmy do sanatorium w Sopocie. Tam oprócz zabiegów rehabilitacyjnych zwiedziliśmy całe Trójmiasto. Kolejny wyjazd do sanatorium zorganizowaliśmy w październiku 2018 roku tym razem była to Silesia w przepięknej Krynicy Zdrój. W eskapadzie wzięło udział 51 osób. Atrakcją, poza zabiegami było wspólne zwiedzanie miasta, ognisko oraz wypad na wody siarkowe do Słowacji.

         W latach 2016 i 2017 odbyły się Zawody Wędkarskie o puchar Prezesa ZW. Podczas pierwszych zawodów uczestnicy zwiedzili m. innymi jeden z najnowocześniejszych zakładów karnych w Opolu Lubelskim.

Podejmowaliśmy działania na rzecz dokumentowania działalności Związku i wyróżniania jego działaczy

         Prowadzona jest kronika Zarządu Wojewódzkiego która zajęła I miejsce w konkursie kronik zorganizowanym na szczeblu Zarządu Głównego. Prowadzone są także kroniki Kół. Na zorganizowanym po raz pierwszy Wojewódzkim konkursie kronik komisja konkursowa oceniała kroniki z Kół (Biała Podlaska, Chełm, Hrubieszów, Kraśnik, Lublin, Ryki, Tomaszów Lubelski). Najlepszą okazała się kronika Koła Chełm, która z kolei na konkursie krajowym zajęła II miejsce w kategorii kronik Kół.

         W trakcie opracowywania jest historia 25 - lecia Związku na terenie województwa lubelskiego, którą w oparciu o informacje przesłane przez poszczególne koła, kronikę, materiały archiwalne z byłych województw bialskopodlaskiego, chełmskiego i zamojskiego oraz własne spostrzeżenia redaguje W-ce Prezes Adam Maluga. Zawiera ona okres tworzenia Związku, wiele wydarzeń i faktów, które tworzyli emeryci, często nasi poprzednicy, niestety wielu z nich już nie żyje.

         Wszyscy jubilaci począwszy od 70 roku życia (co 5 lat) otrzymują listy gratulacyjne od Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEIRP RP w Lublinie. Do niektórych emerytów dojeżdżają delegacje do miejsc ich zamieszkania.

         Jesteśmy członkiem porozumienia Lubelskie Porozumienie Organizacji Kombatanckich, Patriotyczno - Niepodległościowych i Służb Mundurowych. Prezesi niektórych kół podobne porozumienia o współpracy podpisali na szczeblu lokalnym.

W tych działaniach uzyskujemy szczególną pomoc transportową ze strony organów PSP, za co należą się podziękowania, gdyż zrozumienie naszych potrzeb ze strony Komendantów wszystkich szczebli jest nieocenione.

         Prezes ZW podziękował:

Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu, Komendantom Miejskim i Powiatowym za umożliwienie nam działalności w obiektach Państwowej Straży Pożarnej i wspieranie naszych inicjatyw oraz pomoc w realizacji zadań statutowych i w środkach transportowych.

Władzom Państwowym, Samorządowym i jednocześnie wszystkim osobom i podmiotom które nas wspierają, udzielając pomocy materialnej i duchowej.

Zarządowi Głównemu na ręce wiceprezesa Wiesława Woszczyny za podejmowanie i realizację zadań statutowych na rzecz naszego środowiska.

Członkom ustępującego ZW za zaangażowanie w działalności społecznej, wszelkie inicjatywy, aktywność w pracach stałych zespołów, stałą gotowość do podejmowania decyzji i uchwał na posiedzeniach plenarnych.

WKR na czele z jej Przewodniczącą Anną Pastuszak, za rzetelne i sumienne kontrole naszych poczynań i czuwanie nad prawidłową, zgodną ze Statutem działalnością ZW.

Prezesom Kół za skuteczne kierowanie podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, dostrzeganie i niesienie pomocy najbardziej potrzebującym emerytom i rencistom pożarnictwa. Za organizowanie spotkań i integrowanie środowiska pożarniczego.

Życzenia emerytom i rencistom złożyli zaproszeni goście.

Następnie wybrany przewodniczący obrad Kol. Adam Maluga poprowadził Zjazd zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zjazd wybrał nowy 20 osobowy Zarząd Wojewódzki w osobach:

1. Stanisław Marek     - prezes

2. Adam Maluga                   - wiceprezes

3. Paweł Dworak                  - wiceprezes

4. Elżbieta Błaszczyk  - skarbnik

5. Czesław Młynarski  - członek prezydium

6. Roman Popajewski          - członek prezydium

7. Brzozowski Jerzy

8. Kalinecki Bogusław

9. Kwasowiec Mieczysław

10 .Kwiecień Grzegorz

11. Łaziuk Zbigniew

12. Michoński Krzysztof

13. Moszczyński Waldemar

14. Nowak Wiesław

15. Ratyna Józefa

16. Sidoruk Eugeniusz

17. Skowronek Adam

18. Walczuk Adam

19. Wójcik Krzysztof

20. Zięba Halina

21. Vacat

Wybrano Wojewódzką Komisję Rewizyjną w składzie:

- Anna Pastuszak      - przewodnicząca

- Halina Kamińska     - członek

- Anatol Komanowski- członek

Zjazd przyjął zaproponowane przez Komisję Uchwał i Wniosków zadania na najbliższą kadencje.

Prezes nowo wybranego Zarządu podziękował prowadzącemu Zjazd za jego sprawny przebieg, delegatom oraz wszystkim przybyłym zaproszonym gościom za aktywne uczestnictwo, po czym zaprosił na poczęstunek.

Licznik odwiedzin

8520632
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
39
1527
8595
7878433
28415
39695
8520632