1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Obradował Zarząd Wojewódzki w Lublinie

W dniu 27 lutego 2019 r. w świetlicy Komendy Miejskie PSP w Lublinie odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP z udziałem Członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesów Kół.

                   Omówiono następującą tematykę:

n  Podsumowanie zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Kołach.

n  Organizacja VII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów ZEiRP w Lublinie

n  Zapoznanie z nowym Regulaminu korzystania ze świadczeń funduszu socjalnego

n  Omówienie wykorzystanie funduszu socjalnego w 2018 roku

n  Wypracowanie propozycji i przyjęcie Planu pracy na 2019 rok

n  Omówienie spraw finansowych Zarządu Wojewódzkiego

n  Informacja o stanie zaawansowania opracowania historii Związku na ziemi lubelskiej

Obradom przewodniczył prezes ZW Stanisław Marek. Stan organizacyjny związku na 31 grudnia 2018 r. wynosił 599 członków w tym 87 kobiet. W sześciu Kołach wybrano nowych prezesów, w czterech ustanowiono prezesów honorowych.

Wybrano także 62 delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów zaplanowany na
5 kwietnia br w sali konferencyjnej Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce. Postanowiono, że na Zjeździe uhonorowanych zostanie 9 zasłużonych członków, w większości byłych prezesów Kół, relief-ami związkowymi oraz kilku Odznakami za zasługi dla Związku. Zostaną zamówione souveniry z nadrukiem okolicznościowym.

Nowy Regulamin korzystania ze świadczeń funduszu socjalnego ma umożliwić większej ilości emerytów skorzystania ze środków oraz spowodować wzrost wykorzystaniu środków pozostających w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Przyjęto plan pracy oraz preliminarz finansowy na 2019r.

Opracowanie historyczne zmierza ku końcowi i ma się zamknąć Wojewódzkim Zjazdem Delegatów.

Ustępujący Zarząd przygotował wstępne propozycje osobowe do poszczególnych komisji i Zarządu Wojewódzkiego. W obradach uczestniczyło 32 członków. Dziękujemy Komendantowi Miejskiemu PSP w Lublinie za udostępnienie świetlicy.

Opracował: Stanisław Marek

Zdjęcia:            Adam Skowronek

Walne zebranie chełmskich emerytów pożarnictwa

Chełmscy emeryci pożarnictwa zrzeszeni w Związku Emerytów

i Rencistów Pożarnictwa RP 12. 02. 2019 spotkali się w sali KM PSP Chełm na dorocznym zebraniu sprawozdawczo wyborczym. Gościem emerytów był

Komendant Miejski PSP mł. bryg Artur Rutkowski. Członek ZG ZEiRP RP Jerzy Brzozowski, za dotychczasową pracę odznaczył odznaką „Za zasługi dla ZEiRP RP” kol. Sławomira Nowosada i Zbigniewa Raźniewskiego. Okolicznościowe listy i słodkie upominki otrzymali Koledzy obchodzący okrągłe rocznice urodzin: Anna Krawczuk, Adam Walczuk, Eugeniusz Zieliński i Maria Rygiel . Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebrani udzielili Zarządowi absolutorium, wynikiem którego były wybory nowych władz. Na czele Zarządu ponownie stanął Kazimierz Szwed    a w skład którego ponadto weszli: Jerzy Brzozowski, Anna Pastuszak, Stanisław Majewski oraz Krzysztof Czarny

Zarząd przedstawił Plan pracy na rok 2019 kładąc szczególną uwagę na integrację środowiska, turystykę i wypoczynek, rozbudowę szeregów Kola.

Wybrano też pięcioosobowe przedstawicielstwo na VII Wojewódzki Zjazd Delegatów w Lublinie. Podczas zebrania do Związku wstąpiło pięciu nowych członków. Zebranie skończyło się wspólnym posiłkiem cateringowym.

Opracowanie i foto: Jerzy Brzozowski

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła w Radzyniu Podlaskim

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Koła w Radzyniu Podlaskim odbyło się 27 stycznia 2019 roku. Otwarcia zebrania dokonał kolega Mieczysław Kwasowiec - Prezes Zarządu Koła, który powitał zebranych oraz zapoznał z proponowanym porządkiem zebrania. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Członkowie Naszego Koła Jerzy Domański i Stanisław Bekulard otrzymali Odznaki za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, a kolegom Sak Marian, Domański Piotr i Jastrzębski Krzysztof wręczono dyplomy dla jubilatów z okazji jubileuszy urodzin.

Sprawozdanie z działalności Koła za lata 2015 – 2018 przedstawił kol. Mieczysław Kwasowiec, finansowe kol. Skarbnik - Marian Protaś natomiast Komisji Rewizyjnej kol. Krzysztof Jastrzębski, wnioskując o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Absolutorium udzielono jednogłośnie. Zarząd Koła pozostał bez zmian. Wynikłe z dyskusji ustalenia wprowadzono do planu pracy na rok 2019 oraz 2019 – 2022. Podsumowania zebrania dokonał kol. Prezes, który zaprosił na wspólny obiad.

W załączeniu zdjęcia z zebrania z dnia 27 stycznia 2019 r.

Opracował: Jerzy Domański

Zdjęcia wykonał: Mieczysław Kwasowiec

Informacja z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Koła w Biłgoraju

         Uroczyste zebranie odbyło się w dniu 12.01.2019r. o godz. 11 w Sali posiedzeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.

         Zebranie sprawozdawczo-wyborcze otworzył Prezes bryg. w st. spocz. Komanowski Anatoliusz, który powitał tak licznie przybyłych członków koła tutejszego związku i zaproszonych gości w osobach:

- st. bryg. w stanie spocz. Romana Popajewskiego – członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie,

- bryg. Wiesława Krenta – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju,

- st. bryg. Krzysztofa Michońskiego byłego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.

         Następnie Prezes Koła w imieniu wszystkich członków złożył serdeczne podziękowania Komendantowi bryg. Wiesławowi Krent za bardzo dobrą współpracę oraz udzielenie wszelkiej potrzebnej pomocy zarządowi.

         W trakcie zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybrano zarząd w składzie:

Prezes – Komanowski Anatoliusz,
V-ce Prezes – Cieślak Piotr,
Sekretarz – Szewc Marian,

Skarbnik – Bielak Wiesław,

Członek – Brzozowski Tadeusz.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Przewodniczący – Borowiński Janusz,

Sekretarz – Kowalczyk Józef,

Członek - Zabłotni Wiesław,

Członek – Smusz Tadeusz.

Wybrano delegatów na zjazd wojewódzki:

- Komanowski Anatoliusz,

- Michoński Krzysztof,

- Szewc Marian.

         W imieniu zarządu i komisji rewizyjnej podziękowania złożył Prezes Anatoliusz Komanowski.

         Następnie wręczono odznakę Zasłużony dla ZEiRP RP Wiesławowi Bielak oraz odznaki związku i legitymacje dla wszystkich członków związku.

        W dalszej części spotkania wszyscy uczestnicy zebrania podzielili się opłatkiem, a następnie udali się na uroczysty obiad.

Zebranie emerytów i rencistów Koła Kraśnik

Dnia 29 stycznia 2019r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej  Polskiej  Koła Kraśnik. Zebraniu przewodniczył kolega Szczepanik Wiesław - Prezes Koła.

Przywitał on zaproszonych gości oraz koleżanki i kolegów emerytów.

W trakcie spotkania sześciu emerytom Koła Kraśnik zostały wręczone listy gratulacyjne z okazji rocznicy urodzin - Walenty Goleń, Bogusław Maj, Eugeniusz Nizioł, Mieczysław Zuba, Stanisław Kmieć oraz Zenon Rak.

W programie zebrania znalazło się sprawozdanie roczne i finansowe z działalności Koła za rok 2018. Z uwagi na brak Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej - Barbary Buczkowskiej, Prezes przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.

Po odczytaniu sprawozdań, udzielono absolutorium Zarządowi Koła. Zarząd Koła nie uległ zmianie.

Następnie został dokonany wybór Delegatów Koła Kraśnik na VII Wojewódzki Zjazd Delegatów. Prezes Koła przedstawił plan działalności Koła na rok 2019 z prośbą o współpracę w jego realizacji.

Na koniec Prezes zaprosił wszystkich zebranych do wspólnego obiadu w ramach spotkania noworocznego.

Licznik odwiedzin

8520549
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
1483
646
8512
7878433
28332
39695
8520549