1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

XX-lecie oraz walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Kole świdnickim

W dniu 1 lutego 2019r. o godzinie 10.00 w świdnickiej restauracji „Kaprys” odbyły się obchody XX-lecia Koła i walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Świdniku.

Uroczystości otwarcia, powitania gości i członków Koła dokonał Prezes - Henryk Skoczylas. W zebraniu wzięło udział 26 zrzeszonych Członków i wielu znamienitych gości, między innymi: bryg. w st. spocz. Marek Stanisław – Prezes Zarządu Woj. ZEiRP RP w Lublinie, st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Piejak – członek Zarządu Woj. ZEiRP RP w Lublinie, były Komendant Powiatowy PSP w Świdniku, Ewa Jankowska-Sekretarz Miasta Świdnik oraz bryg. Sławomir Kowalczyk-Komendant Powiatowy PSP w Świdniku i mł.bryg. Paweł Belniak– jego Zastępca.

Zebraniu przewodniczył Kol. Zbigniew Dzirba, obowiązki sekretarza pełnił Kol. Zbigniew Stefaniec.

W programie zebrania V-ce Prezes Kol. Chęciński Wiesław przedstawił działalność Koła w ostatnim XX-leciu. Z tej okazji wydano okolicznościowy „Biuletyn Informacyjny”, który otrzymał każdy uczestnik zebrania. Członkom Koła wręczono również znaczki związkowe.

Wyróżniono Kol. Jana Krawczyńskiego i Krzysztofa Bryka odznakami „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej”, a okolicznościowy dyplom z okazji 70-lecia urodzin nadany przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Prezesa Zarządu Woj. ZEiRP RP w Lublinie otrzymał Kol. Henryk Adamczyk.

Ponadto w porządku zebrania znalazła się m.in. informacja z działań Zarządu, sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi za okres sprawozdawczy. Wybrano nowe władze Koła. Prezesem wybrany został Kol. Wiesław Chęciński, dotychczasowy V-ce Prezes. W nowej kadencji Kol. Dzirba Zbigniew pełnił będzie obowiązki Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przyjęto roczny plan pracy i plan finansowy na 2019 rok. Poruszono również problemy dotyczące funkcjonowania Związku i Koła. Goście w swoich wystąpieniach przedstawili problematykę odpowiednio dotyczącą spraw Związkowych i PSP, a w końcowych słowach podziękowali za dotychczasową współpracę oraz złożyli wszystkim najlepsze życzenia. Z okazji XX-lecia Koła, p. Ewa Jankowska-Sekretarz Miasta wręczyła Prezesowi Zarządu nadany Kołu tytuł AMICUS CIVITATIS Przyjaciel Miasta, a bryg. Sławomir Kowalczyk-Komendant Powiatowy PSP wręczył Prezesowi Zarządu okolicznościową plakietę. Następnie uczestnicy spotkali się na uroczystym obiedzie.

Niżej kilka zdjęć z zebrania.

Cały przebieg zebrania wspomagany został również prezentacją multimedialną.

Zarząd Koła serdecznie dziękuje funkcyjnym uroczystości, członkom Koła, gościom oraz właścicielowi i obsłudze lokalu.

Niżej kilka zdjęć z zebrania.

Opracował: Zbigniew Stefaniec - Sekretarz Koła.

Zebranie JANOWSKICH EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA

Dnia 18 stycznia 2019 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Zebraniu przewodniczył Kol. Grzegorz Kwiecień – Prezes Koła, przywitał zaproszonych gości oraz koleżanki i kolegów emerytów. W trakcie spotkania dwóch emerytów janowskiego Koła Józef Wojtan i Józef Mucha odznaczonych zostało medalem Związku.

W programie zebrania znalazło się sprawozdanie Prezesa Kola z działalności minionej kadencji Kol Grzegorza Kwiecień, sprawozdanie z działalności finansowej skarbnika Koła, Kol. Stanisława Mucha, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, Kol Franciszka Tatko. Po odczytaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium zarządowi Koła przeprowadzono dyskusje w trakcie której złożono wnioski do planu działalności Koła w 2019 roku. Wybrano nowe władze Koła.

Tekst i foto: Krzysztof Kurasiewicz

Spotkanie Noworoczne i Walne Zebranie w Kole ZE i RP RP we Włodawie

         W dniu 18 stycznia 2019 r. Zarząd Koła we Włodawie zorganizował zebranie sprawozdawczo-wyborcze w naszym Kole. Zebranie było połączone ze spotkaniem z okazji Nowego Roku.

Na spotkanie licznie przybyli członkowie Koła oraz zaproszeni goście w osobach: bryg. Pawła Matczuka Komendanta Powiatowego PSP oraz jego Zastępcy kpt. Andrzeja Łosia.

           Na początku spotkania odznaką „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa” została odznaczona Kol. Halina Marciocha długoletnia Sekretarz Koła we Włodawie pełniąca tą funkcję od ponad 25 lat. Odznakę wręczył członek ZW ZE i RP RP w Lublinie Waldemar Moszczyński.

             Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła przedstawił Edward Morawski – Prezes Zarządu. Sprawozdanie finansowe złożył Skarbnik Janusz Grytczuk, a Komisji Rewizyjnej – Aleksander Celiński.

Po głosowaniu jednogłośnie Zarząd Koła uzyskał absolutorium. Na Zjazd Wojewódzki zostało wybranych dwóch delegatów: Waldemara Moszczyńskiego i Edwarda Morawskiego.

             W wyniku wyborów w składzie Zarządu Koła dokonano pewnych zmian. Prezesem Zarządu został wybrany w dalszym ciągu Edward Morawski. Rezygnację z funkcji Sekretarza zgłosiła Kol. Halina Marciocha, a na jej miejsce wybrano Kol. Jolantę Woszczyńską. Pozostały skład Zarządu nie uległ zmianie.

               Przyjęto plan pracy na nowy rok po przedstawieniu propozycji Komisji Uchwał i Wniosków.

               Komendant Powiatowy PSP bryg. Paweł Matczuk omówił najważniejsze zadania realizowane w Komendzie Powiatowej oraz zamierzenia na najbliższy rok.

               W drugiej części spotkania zebrani podzielili się opłatkiem, wznieśli toast za Nowy Rok lampką szampana i długo dyskutowali przy zastawionym stole słuchając muzyki akordeonowej w wykonaniu członka Koła Stefana Kazuro.

Opracował:

bryg.w st. spocz. Edward Morawski

Wydarzenie roku w Kole ZE i RP RP w Chełmie

Tradycją już jest, że chełmskie Koło ZEiRP RP odbywa zebrania sprawozdawcze w Izbie Pamięci i Tradycji Komendy Miejskiej PSP w Chełmie, która to Izba została zorganizowana w latach 70 tych XX wieku. Wzruszającym i miłym akcentem zebrania są ślubowania młodych adeptów służby pożarniczej, jako  jej ciągłości.

     

Na ścianie głównej Izby znajduje się gablota z historycznymi sztandarami wśród których poczesne miejsce zajmuje sztandar     CHEŁMSKIEJ STRAŻY OGNIOWEJ – OCHOTNICZEJ  z 1917 roku.

Chełmska Straż ogniowa stanowiła  zaczątek utworzonej w maju 1922 roku

Zawodowej Straży Pożarnej w Chełmie przejmując jej tradycje i ciągłość.

Jednak historia jej powstania sięga roku 1893 jako Chołmskoi Gorodskoi  Pożarnoi Komandy

  

Stuletni okres żywotności sztandaru najstarszego ze wszystkich sztandarów

w mieście Chełm wywarł niekorzystne skutki w wyglądzie fizycznym.

  

Jako, że zbliżała się setna rocznica ufundowania sztandaru Chełmskiej Straży Ogniowej, Zarząd Koła ZE i RP RP w dniu 6 grudnia 2016 roku z inicjatywy

i na wniosek Prezesa naszego Koła Kol. Kazimierza Szweda podjął uchwałę o objęciu patronatem  renowację sztandaru i współudziale organizacji uroczystości w jego  przekazaniu spadkobiercom tradycji.

 

Zebranie sprawozdawcze Koła w dniu 26 stycznia 2017 roku zatwierdziło uchwałę Zarządu Koła. Podczas spontanicznej dobrowolnej zbiórki przez  Skarbnika  Koła Janusza Andrzejuka w trakcie zebrania zebrano kwotę 658 zł.

  

Obecny na zebraniu Komendant Miejski PSP w Chełmie - bryg. mgr inż. Zbigniew Rażniewski zadeklarował wsparcie finansowe od strażaków PSP oraz pomoc logistyczną Z tą chwilą nabrały tempa działania poprzez: konsultacje z konserwatorami, historykami, hafciarkami, stolarzami, poszukiwaniu brakujących funduszy.

   

Determinacja, zaangażowanie i sprzyjająca atmosfera znalazły swój finał 12 maja 2017 roku podczas powiatowych obchodów „Dnia strażaka” z udziałem emerytów i rencistów sztandar w nowej szacie został przekazany na ręce Komendanta Miejskiego PSP bryg Zbigniewa Rażniewskiego i zajął miejsce w nowej gablocie, również ufundowanej przez emerytów i rencistów.

Podczas uroczystości wykład na temat „Burzliwa historia sztandaru Chełmskiej Straży Ogniowej i geneza jego powstania” wygłosił Prezes Zarządu Chełmskiego Koła Kol. Kazimierz Szwed

Zakończenie obchodów 100 lecia nadania sztandaru zbiegło się z 100 rocznicą niepodległości. W dniu 29 maja 2018 roku podczas obchodów „Dnia strażaka” i Jubileuszu 125 rocznicy powstania Chełmskiej Straży Pożarnej Prezes Zarządu Koła Kazimierz Szwed wyraził podziękowanie wszystkim wspierającym naszą inicjatywę a na ręce Komendanta Miejskiego PSP przekazał dwie oprawione w ramki fotografie historycznego sztandaru.

 

Inicjatywa nasza wypełniła znamiona § 7 pkt 4 Statutu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP tj. cyt. - podejmowanie – utrwalanie bogatych tradycji zawodowych związanych z humanitarną służbą pożarniczą.

 

Aprobata i rozgłos społeczny w środowisku pożarniczym uważamy za WYDARZENIE ROKU w naszym Kole, które zdarza się raz na 100 lat

 

Opracował na podstawie kroniki Koła

Jerzy Brzozowski Wiceprezes Zarządu Koła.

Opis fotografii:

1/  Ślubowanie od Konrada Kotek, Przemysława Tywoniuk, Radosława Szachun    odbiera Z-ca Kom. Miejskiego PSP w Chełmie st.bryg. Robert Wesołowski.

2/  Prezydium Zebrania: Od lewej: Jerzy Brzozowski Wiceprezes Zarządu Koła, Kazimierz Szwed Prezes Zarządu Koła, Stanisław Marek Prezes ZW w Lublinie. W tle gablota historycznych sztandarów. Pierwszy z lewej ze św. Florianem sztandar Chełmskiej Straży Ogniowej.

3/  Kopia Uchwały Zarządu Koła z dnia 6 grudnia 2016 r.

4/  Awers sztandaru Chełmskiej Straży Ogniowej wg stanu na dzień 26.01.2017

5/  Rewers sztandaru Chełmskiej Straży Ogniowej wg stanu j.w.

6/  Uczestnicy zebrania sprawozdawczego w dn. 26.01.2017 r. i ofiarodawcy sztandaru. /wycinek z Super tygodnia chełmskiego nr 6 z 6-19 luty 2017 r.

7/  Z lewej Inicjator renowacji sztandaru, Prezes Koła ZE i RP RP w Chełmie Kazimierz Szwed, prawej Wiceprezes Kola Jerzy Brzozowski podczas prezentacji sztandaru w nowej szacie.

8/  Podziękowanie  dla PSP w Chełmie za pomoc w naszej inicjatywie.

Opracował na podst. kroniki Jerzy Brzozowski

Wiceprezes Koła ZEiRP RP w Chełmie

Lubelscy emeryci wypoczywali aktywnie w Krynicy Zdrój

         W dniach 06-21października 2018r. grupa 51 osobowa emerytów oraz członków rodzin przebywała w Krynicy Zdroju. Emeryci poprawiali kondycję, regenerowali siły i integrowali się w Sanatorium Silesja, uczestnicząc w zabiegach rehabilitacyjnych oraz licznych atrakcjach przygotowanych przez organizatorów. Było wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek przy kapeli góralskiej z tańcami i śpiewem, wyjazd do kąpieliska termalnego VRBOV na Słowacji, zwiedzanie Nowego Sącza, Tylicza, Muszyny, no i oczywiście przepięknej Krynicy.

         Uzdrowisko Krynica Zdrój położone jest w Beskidzie Sądeckim w dolinie potoku Kryniczanka otoczone wzgórzami Góry Parkowej, Krzyżowej i Jasiennika. Słynie z przyjaznego klimatu i leczniczych wód mineralnych. Jest to miasto malarza prymitywisty Nikifora – (Epifaniusza Dworniaka) oraz śpiewaka-tenora i aktora Jana Kiepury.

         Miasto Nowy Sącz przyciąga unikatowym Ratuszem wzorowanym na stylach płynących z Austrii oraz Bawarii neobarok oraz neogotyk. Na uwagę zasługuje Bazylika św. Małgorzaty oraz Zamek Królewski króla Kazimierz Wielkiego, a właściwie jego pozostałości Baszta i niewielkie fragmenty murów. Warto również zwiedzić Miasteczko Galicyjskie. Jest to rekonstrukcja miasta z przeszłości z remizą strażacką, sklepem „wielobranżowym”, zakładem fotograficznym i fryzjerskim, gabinetem dentystycznym apteką, gospodą.

         Kąpielisko Vrbov to siedem basenów napełnionych wodą termalną o dużej zawartości siarki. Woda ma wyjątkowo dobry wpływ na narządy ruchu, reumatyzm, schorzenia sercowe, astmatyczne i na stany pozawałowe.

         Pobyt w uzdrowisku, to kolejna po Sopocie eskapada licznej grupy emerytów woj. lubelskiego po regeneracje i „naładowanie akumulatorów” na okres jesienno-zimowy. Przez cały czas pobytu towarzyszyły nam dobre humory oraz przepiękna słoneczna pogoda.

         Nasz pobyt zobrazował Kol. Adaś w swoim wierszu, który dołączamy do artykułu. Uczestnicy deklarują dalszy udział w tej formy wypoczynku. Zatem do zobaczenia za rok w Kołobrzegu.

Tekst: Stanisław Marek

Zdjęcia: Jerzy Zaborowski

Licznik odwiedzin

8520627
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
34
1527
8590
7878433
28410
39695
8520627